100 aastat Eesti tööturgu / Uus aastatuhat – praegune kümnend

Eesti 100. sünnipäeva puhul on põhjust sõita ajamasinaga läbi lähiajaloo ja vaadata, millisele tööturule astusid meie vanemad, vanavanemad ja vanavanavanemad. Manpower Eesti meeskond pani kümnendite kaupa kokku põnevamad faktid.

Uus aastatuhat – praegune kümnend

Käimasoleva kümnendi peamine tööturu märksõna on tööjõupuudus. Statistikast võib küll näha ka väikest tööpuuduse protsenti, kuid paljusid selle numbri taga olevatest inimestest ei ole tegelikult tööturu jaoks olemas. Muutunud oludes on rollid paljuski vahetunud ja võim on tööotsijate käes – nemad dikteerivad tingimused.

Tööturg on muutunud paindlikumaks, tööandjad on valmis pakkuma ka kodus töötamise võimalust ja osaajaga tööd. Klassikalised töökuulutused ei too enam piisavat hulka kandidaate ning juba töötavatele inimestele tehakse üha rohkem otsepakkumisi. Värbamisel otsitakse abi ka sotsiaalmeediast, kasutusel on video CV-d ning tööintervjuusid viiakse läbi Skype vahendusel. Palk on vaid üks motivatsioonipaketi osa, töötajate leidmiseks ja hoidmiseks pakutakse erinevaid hüvesid alates ametiautost ja lõpetades sportimisvõimalustega. Lisaks on sel kümnendil hakatud tegelema rohkem kui kunagi varem tööandja kuvandi loomisega – inimesed peavad oluliseks, et nende tööandjal on ühiskonnas hea maine.

2011
Eesti AGA AS töökeskkond. Foto: Eesti AGA AS.
2011

Vaata ka:
100 aastat Eesti tööturgu / Uus aastatuhat – esimene kümnend
100 aastat Eesti tööturgu / Üheksakümnendad
100 aastat Eesti tööturgu / Kaheksakümnendad
100 aastat Eesti tööturgu / Seitsmekümnendad
100 aastat Eesti tööturgu / Kuuekümnendad
100 aastat Eesti tööturgu / Viiekümnendad
100 aastat Eesti tööturgu / Neljakümnendad
100 aastat Eesti tööturgu / Kolmekümnendad
100 aastat Eesti tööturgu / Eesti aja algus ja kahekümnendad