Eesti kerkis üleilmses tööjõuturgude edetabelis esikümnesse

Üle maailma 75 tööturgu vaadelnud ManpowerGroupi analüüs paigutas Eesti võrdlevas edetabelis kaheksandale kohale Iirimaa järel ja Araabia Ühendriikide ees. Analüüs lähtub üheksakümnest tegurist, mis jagunevad nelja kategooriasse: oskustööjõu kvaliteet, kuluefektiivsus, seadusandlusandlik raamistik ning tootlikkus.

2018. aasta analüüsi põhjal on esikolmikus Hong Kong, Uus-Meremaa ja Singapur. Euroopa riikidest on Eesti kolmandal kohal Suurbritannia ja Iirimaa järel, meie lähinaabritest on Läti 14., Rootsi 20., Soome 41. ja Leedu 47. kohal. Edetabeli lõpust leiab Venezuela, Boliivia ja Hondurase. Analüüs hindab tööturge tööandja, mitte töötaja vaatenurgast.

Euroopa riigid paistavad eelkõige silma oskustööjõu hinnangutes, selle kategooria esikolmikust leiab Iirimaa, Norra ja Suurbritannia. Kuluefektiivsuse esikolmikus on Tai, Maroko ja Filipiinid, tootlikkuse edetabelit juhivad Hong Kong, Iisrael ja Singapur ning kõige soodsama seadusandluse ja bürokraatiatasemega riigid on Singapur, Taani ja Uus-Meremaa.

“Eesti jõudmine selles edetabelis nii kõrgele kohale on mõneti üllatav, sest eraldivõetuna me üheski kategoorias silma ei paista,” rääkis Manpoweri Baltikumi tegevjuht Heigo Kaldra. “Meie tugevuseks on oskustööjõu kvaliteet, eriti hinnatakse eestlaste haridustaset, kutseoskusi, võõrkeelte rääkimist. Tänu väiksusele on Eestis vähem bürokraatlikku asjaajamist kui suurtes riikides, samuti oleme võrreldes põhjanaabritega kuluefektiivsed, kuigi näiteks Aasiaga me selles võistelda ei suuda,” selgitas Kaldra. “Ühelt poolt näitab kõrge edetabelikoht Eestit väga soodsas valguses, aga teisalt on just nendel põhjustel meie oskustööjõud väärtustatud ka võõrsil, paljud inimesed lähevad kodumaalt ära ja asemele piisavalt ei tule ehk meie majanduse jätkusuutlikkuse probleem on endiselt tööjõupuudus, millele leevendust ei paista,” lisas Kaldra.

Lisainfo: Maarja Rüütel, +372 514 8448, maarja.ruutel@manpower.ee

 

 

Эстония вошла в первую десятку во всемирном рейтинге рынков труда

Рассматривающий 75 рынков труда по всему миру анализ ManpowerGroup помещает в сравнительном рейтинге Эстонию на восьмое место – после Ирландии и перед Объединенными Арабскими Эмиратами. Анализ опирается на 90 факторов, разделенных на четыре категории: качество квалифицированной рабочей силы, затратная эффективность, законодательная база и производительность.

По результатам выполненного в 2018 году анализа, в первую тройку входят Гонконг, Новая Зеландия и Сингапур. Из европейских стран Эстония находится на третьем месте рядом с Великобританией и Ирландией. Результаты наших ближайших соседей: Латвия – 14 место, Швеция – 20, Финляндия – 41 и Литва – 47 место. В конце рейтинга находятся Венесуэла, Боливия и Гондурас. Анализ оценивает рынки труда с точки зрения работодателей, а не работников.

Европейские страны обращают на себя внимание, прежде всего, оценками квалифицированной рабочей силы: в этой категории в первой тройке находятся Ирландия, Норвегия и Великобритания. В первой тройке по затратной эффективности расположились Таиланд, Марокко и Филиппины. По производительности рейтинг возглавляют Гонконг, Израиль и Сингапур, а наиболее благоприятными странами с точки зрения законодательства и уровня бюрократии являются Сингапур, Дания и Новая Зеландия.

«То, что Эстония оказалась в этом рейтинге настолько высоко, несколько удивляет, поскольку по отдельности ни в одной из категорий наша страна в глаза не бросается», – сказал исполнительный директор Manpower в странах Балтии Хейго Калдра.
«Нашей сильной стороной является качество рабочей силы – особенно ценят уровень образования жителей Эстонии, их профессиональные навыки и знание иностранных языков. Благодаря небольшому размеру страны, бюрократии в Эстонии меньше, чем в крупных странах. Также мы более эффективны с точки зрения затрат, чем наши северные соседи, хотя, например, с Азией в этом отношении тягаться не можем. С одной стороны, высокое место в рейтинге показывает Эстонию в очень благоприятном свете, но с другой – именно по этим причинам наша квалифицированная рабочая сила ценится и за рубежом. Многие покидают родину, а адекватной замены им не находится: проблема устойчивости нашей экономики по-прежнему заключается в нехватке рабочей силы, и решения этой проблемы пока не видно», – добавил Калдра.

Дополнительная информация: Маарья Рюйтель, maarja.ruutel@manpower.ee