Blogi

Lood tööintervjuudelt: vanaema ja spikker kaasa

Tööle kandideerimise protsess on enamasti asjalik ja konstruktiivne, aga mitte alati. 15. sünnipäeva tähistava Manpower Eesti töötajad koondasid kokku lõbusad tõestisündinud seigad värbamistest.

Vanaemaga intervjuule

Üldjuhul tuleb kandidaat tööintervjuule üksi, aga tuleb ette ka erandeid. Sagedamini võetakse elu sunnil kaasa väikelaps, harvemini koer või mõni muu lemmikloom. Kui neil puhkudel võib eeldada, et tegu on eriolukordadega, siis üha sagenevad on olukorrad, kus täisealisel kandidaadil on tööintervjuul kaasas kas ema või vanaema. Tihtilugu on nemad ka tööle kandideerimise taga: vormistanud lapsele või lapselapsele CV ja saatnud avalduse, et see tegevusetult kodus ei passiks.

WC-järjekorras värbamine

Enamasti käib värbamine traditsioonilisel moel – suheldakse e-kirja, telefoni või Skype’i vahendusel ning kohtutakse tööintervjuuks kontoris või lõunalauas. Osav värbaja leiab aga kandidaate ka ebatraditsioonilisel moel. Näiteks on sobivaid inimesi õigele tööle leitud ürituse WC-järjekorrast, sõbra sünnipäevapeolt ning korteriühistu koosolekult.

Õige inimene valel intervjuul

Personaliotsingufirmas käib alati paralleelselt mitu värbamist, otsitakse nii tippjuhte, müügiinimesi kui tootmistöölisi. Kui tavaliselt võtab assistent kandidaadi vastu ja juhatab ta õige värbaja juurde, siis mõnikord lähevad sisemised juhtmed sassi ja inimesed on sattunud valele intervjuule. Ühe värbamise puhul taipas intervjueerija alles tükk aega hiljem, et inimene, kellega ta vestleb pole üldsegi Mart*, vaid hoopis Peeter*, kes kandideerib sootuks teisele ametikohale kui see, mille osas ta intervjuud läbi viib. Lisaks on mitmel puhul suunatud neile ootamatult tööintervjuule inimesi, kel pole vähimatki soovi senist töökohta vahetada, näiteks klient, koostööpartner või oma töötaja laps.

Ma ei oska mitte midagi

Professionaalset värbajat on tööintervjuul keeruline üllatada, sest inimesed on erinevad ja vastused värviküllased. Mõnikord siiski juhtub, et intervjuu kipub algusest peale kiiva vedama, eriti kui kandideerijalt on raske vastuseid välja meelitada. Kui küsimusele oskuste kohta, vastatakse: “Ma ei oskagi midagi” või “Ei tea”, siis tuleb intervjueerijal olla psühholoogi rollis, sest enamasti inimesed siiski oskavad midagi ja on sageli ametikohale igati pädevad, lihtsalt madala enesehinnanguga või liiga tagasihoidlikud.

Ei joo, teen ainult kanepit

Alkoholi tarvitanud kandideerijaga on kokku puutunud pea kõik pikaajaliselt värbamise valdkonnas tegutsejad. Küsimustele alkoholi kohta vastatakse väga erinevalt. Tavaliselt eitatakse alkoholi pruukimist või vabandatakse ennast välja sünnipäeva või muu üritusega. Harvem tunnistatakse, et alkohol ongi probleem. Ühel puhul vastas kandideerija ausalt ja avatult alkoholipruukimise küsimusele, et tema ei ole joonud ja ta üldse alkoholi ei võta, sest maandab pingeid teisiti – teeb ainult kanepit.

Kas abiellumisel toetust makstakse?

Tööintervjuul ei küsi küsimusi üksnes värbaja, alati saab enda jaoks oluliste teemade kohta pärida ka tööle kandideerija. Kui enamasti küsitakse tööaja, -keskkonna, -tingimuste ja –tasu kohta, siis mõnikord kohtab ka üllatavaid küsimusi. Järgnev loetelu on vaid tagasihoidlik kokkuvõte sellest, mis kandideerijatel võib südame peal olla. Kas abiellumisel toetust makstakse? Kas eelmine töötaja suri nälga? Mis saab, kui mu laps haigeks jääb? Kas tööl peab käima? Kuidas ma hommikuti tööle saan?

Salaja põgenemine

Tööle kandideerimise protsessis testitakse sageli kandideerija võimeid ja oskuseid. Testi tehakse või prooviülesannet lahendatakse enamasti üksinda, et kandideerija saaks rahulikult keskenduda ja miski väline teda ei häiriks. Mõnel puhul kasutatakse seda olukorda enda kasuks ära ja otsitakse õigeid vastuseid internetiavarusest või kirjutatakse sõbrale. Ühel korral on juhtunud sedagi, et testi tegema jäänud kandideerija hiilis ruumist ja kontorist salaja välja ning rohkem teda ei nähtud. Küllap osutus ülesanne liiga keerukaks.

Altkäemaksuks kommikarp

Värbajatele meelehea toomise traditsioon tikub jääma küll nõukogude aega, aga veel tänagi tuleb ette, et kandideerija saabub intervjuule kommikarbi, šokolaaditahvli või lillega, justkui võiks kingitus värbaja valikut mõjutada.

*nimed muudetud

Foto: Unsplash

Забавные случаи на собеседованиях о работе

В большинстве случаев процесс рекрутинга проходит в деловом и конструктивном ключе, но так бывает не всегда. Работники компании Manpower Eesti, которая отмечает свой 15-й день рождения, собрали веселые истории о реальных случаях из своего опыта.


На собеседование с бабушкой
Как правило, на собеседование о работе человек приходит один, но бывают и исключения. Чаще всего кандидатам приходится в силу обстоятельств брать с собой ребенка, реже – собаку или другого питомца. В то время как во всех таких случаях можно предположить, что это чрезвычайная ситуация, совершеннолетние кандидаты все чаще приходят на собеседование с мамой или бабушкой. Причем нередко выясняется, что именно родственница стоит за процессом поиска работы, и это она подготовила для ребенка либо внука или внучки резюме и отправила заявление, чтобы молодое поколение не сидело дома без дела.

Рекрутинг в очереди к туалету
В большинстве случаев рекрутинг проводится при помощи традиционных методов – электронной переписки, разговоров по телефону или Skype и встречи для собеседования в офисе или за обедом. Однако талантливый рекрутер может найти кандидатов и в неожиданных ситуациях. Например, подходящего кандидата на должность доводилось встретить, стоя в очереди в туалет на каком-либо мероприятии, на дне рождения друзей или на собрании квартирного товарищества.

Кандидат тот, а собеседование – не то
В компании по найму персонала множество рекрутинговых процессов, – например, по поиску руководителей высшего звена, менеджеров по продажам, производственных рабочих – всегда идет параллельно. Обычно ассистент встречает кандидата и направляет к нужному рекрутеру, но иногда в результате путаницы человек попадает не на то собеседование. Однажды проводивший собеседование рекрутер только в середине разговора понял, что беседует вовсе не с Антоном*, а с Сергеем, который претендует на совсем другую должность, никак не связанную с этим собеседованием. Также случалось, что на собеседование отправляли посетителей, у которых и в мыслях не было менять работу – например, клиентов, деловых партнеров или детей своих же коллег.

Я ничего не умею
Удивить профессионального рекрутера на собеседовании сложно, так как все люди разные, а их ответы весьма разнообразны. Но случается, собеседование сразу идет наперекосяк, особенно если ответы из кандидата приходится вытягивать. Если на вопрос о своих навыках человек отвечает «я ничего не умею» или «я не знаю», рекрутеру приходится брать на себя роль психолога, поскольку, как правило, люди все же что-то умеют и часто вполне компетентны для обсуждающейся должности, но стесняются или страдают заниженной самооценкой.

Я не пью, только коноплю курю
Почти каждый, кто долго работает в сфере рекрутинга, сталкивался с кандидатом, пришедшим на собеседование нетрезвым. На вопросы об алкоголе такие люди отвечают по-разному. Обычно отрицают, что выпивали, или в качестве оправдания ссылаются на день рождения или еще какой-нибудь праздник. Реже человек признает, что алкоголь является проблемой. В одном случае кандидат честно и открыто сказал, что он не пьяный и вообще не употребляет алкоголь, потому что снимает стресс по-другому – курит коноплю.


Дадут ли пособие на свадьбу?
Во время собеседования вопросы задает не только рекрутер – кандидат тоже может получить информацию на интересующие его темы. Как правило, люди спрашивают о рабочем расписании, условиях труда и рабочей среде, о заработной плате, но иногда вопросы бывают крайне неожиданными. Вот, например, очень скромный список тем, которые могу волновать кандидатов: дадут ли пособие по случаю свадьбы? А предыдущий работник умер от голода? Что будет, если у меня ребенок заболеет? А на работу ходить нужно? Как мне добираться до работы по утрам?

Сбежать тайком
В процессе рекрутинга часто проверяются способности и навыки кандидата. Как правило, проходить тест или выполнять пробное задание человека оставляют в одиночестве, чтобы ничто не мешало ему сосредоточиться. Некоторые пользуются ситуацией и ищут правильные ответы на просторах интернета либо пишут друзьям. Но в одном случае кандидат, которого оставили писать тест, потихоньку выскользнул из кабинета и покинул офис фирмы. Больше его не видели. Вероятно, задание оказалось слишком сложным.

Взятка в виде коробки конфет
Традиция пытаться подкупить рекрутера уже почти осталась в советском прошлом, но и в наши дни кандидаты могут прийти на собеседование с коробкой конфет, шоколадкой или цветами, как будто это может повлиять на выбор рекрутера.

*имена изменены


 

MENÜÜ
chat

[3cx-clicktotalk id=”10263″ title=”manpower.ee chat”]