Manpower pälvis kõrge tunnustuse vastutustundlikkuse edendamise eest

25. mail 2017 tunnustati jätkusuutlikke ettevõtteid kvaliteedimärgistega ning Manpower Eesti pälvis juba kolmandat aastat järjest kõrgeima taseme ehk kuldmärgise.
Manpower on tuntud üle maailma kui usaldusväärne nõuandja, koostööpartner, tööandja ja ühiskonnaliige. Vastutustundlikult ja jätkusuutlikult tegutsemine on olnud ManpowerGroupil DNAs alates organisatsiooni loomisest ja sisaldub nii meie väärtustes, visioonis kui ka strateegiates.

„Kuldmärgi tunnustus on meile tohutult oluline,” ütleb Manpower Baltikumi juht Heigo Kaldra. “Värbajana ja tööjõurendi vahendajana on tähtis olla kõigile teistele eeskujuks, me ei saa vähemaga leppida. Vastutustundlikkuse kvaliteedimärgise kõrgeim tunnustus annab meile kindlust, et oleme oma igapäevategevustes õigel teel.”

Kuld, hõbe ja pronks märgist ning sellega kaasnevat sertifikaati on jagatud 2008. aastast.                        Kuld_whitebg
Märgise saab ettevõte, kes täidab Vastutustundliku Ettevõtluse Indeksi ankeedi,
mis põhineb General Reporting Inititative (GRI) koostatud ülemaailmsetel standarditel;
ISO26000 sotsiaalse vastutuse põhiteemadel ja Eesti seadusandlusel eelnimetatud küsimustes.
Vastutustundlik ettevõte arvestab oma põhitegevuses keskkonnamõjusid; panustab ühiskonda, püüdes tegevusega kaasnevat negatiivset mõju vähendada ja positiivset suurendada; arendab töökeskkonda, turundab ja tarnib ühiskondlikku kasu silmas
pidades ning hoiab juhtimises ja strateegiate koostamisel meeles laiemat pilti, et luua oma tegevusega lisaväärtust kõigile asjaosalistele.

“Oma töö tõttu kohtume tuhandete inimestega, kes otsivad tööle häid inimesi või soovivad tööd teha,” räägib Kaldra. “Selle töö käigus saame ühiskonda oluliselt mõjutada. Paneme rõhku eetiliste printsiipide järgimise olulisusele, väärilisele töötasule ja töötajate võrdsele kohtlemisele, paindlikkusele ning püüame leida võimalusi riskigruppide tööle rakendamiseks. Jagame oma ekspertteadmist ja kogemusi, teeme koostööd ülikoolide, erialaliitude, riigiasutuste ja mittetulundusühingutega. Samuti peame oluliseks elukestvat õpet ja pidevat tööalast arengut,” lisas Kaldra
Lisaks peab Manpower elementaarseks mitmekesisust töökeskkonnas ja on ühinenud ka mitmekesisuse kokkuleppega ning tähistab igal aastal mitmekesisuse päeva. Vaata lähemalt: https://humanage.manpower.ee/mitmekesisuse-paev-2/

Pildil Manpower Eesti tegevjuht Heigo Kaldra ja majandus- ja taristuminister Kadri Simson.

1

Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum: www.csr.ee
2017. aasta vastutustundlikumad ettevõtted: http://www.csr.ee/2017-aasta-vastutustundlikumad-ettevotted/
ManpowerGroup ja jätkusuutlikkus: http://www.manpowergroup.com/sustainability
Manpower OÜ ja jätkusuutlikkus: https://humanage.manpower.ee/avaleht/jatkusuutlikkus/