Kehtiv alates: 1. detsember 2015

ManpowerGroup Inc. ning meie siinkohal loetletud tütar- ja sidusettevõtted („ManpowerGroup“) mõistavad teie muret seoses teie privaatsusega. Käesolevat üleilmset privaatsuspõhimõtteid kohaldatakse (1) meie kandidaatidele, (2) meie renditöötajatele või inimestele, kellele me karjäärinõustamist pakume, (3) siinkohal loetletud veebilehtede ja rakenduste (“Veebilehed“) kasutajatele ja (4) meie klientide ja tarnijate esindajatele. Käesolevat poliitikat ei kohaldata meie peakontorile ega riigipõhiste meeskondade töötajatele, kelle näol on tegemist ManpowerGroupi töötajatega ning kes töötavad otse ManpowerGroupi juures, mitte otse mõne ManpowerGroupi kliendi juures.

Privaatsuspõhimõttetes kirjeldatakse meie kogutavate isikuandmete tüüpe, kuidas me neid andmeid kasutame, kellega me neid jagame ning isikute õiguseid ja valikuid seoses neid puudutavate andmete kasutamisega. Kirjeldame ka meie poolt andmete kaitseks võetavaid meetmeid ja seda, kuidas meiega privaatsustavade osas ühendust võtta ja oma õigusi kasutada. Meie privaatsustavad võivad varieeruda eri riikides, kus me tegutseme, kuna see peab vastama kohalikule tavale ja seadustest tulenevatele nõuetele. Eri riike puudutava teabega tutvumiseks klikkige siia.

Sisukord:

Kogutavad andmed

Kogume teie isikuandmeid mitmel moel, näiteks oma veebisaitide ja sotsiaalmeediakanalite kaudu; meie üritustel ning telefoni ja faksi teel; tööavalduste ja inimeste värbamise kaudu; samuti klientide ja tarnijatega suhtluse teel. Meil on õigus koguda järgmist tüüpi isikuandmeid (kohaliku õigusega lubatud määral):

Kui olete meie äripartner või tööotsija ja kandideerite tööle või registreerute meie saidil, et tööle kandideerida, on meil õigus koguda järgmist tüüpi isikuandmeid (kohaliku õigusega lubatud määral):

Peale selle on meil õigus koguda andmeid, mida annate meile teiste isikute kohta, näiteks hädaabi kontaktandmeid.

Automaatselt kogutavad andmed

Kui külastate meie veebisaite, on meil õigus koguda teatud andmeid automatiseeritud toimingute kaudu, näiteks küpsiste, veebimajakate või veebiserveri logide abil. Sel moel kogutavate andmete hulka võib kuuluda teie IP-aadress, seadme kordumatu identifitseerimistunnus, brauseri üksikasjad, seadme üksikasjad, operatsioonisüsteem, keeleelistused, viitavad URLid, andmed meie veebisaitidel teostatud toimingute kohta, meie veebisaitide külastamise kuupäev ja kellaaeg ning muu kasutusstatistika. Küpsis on fail, mille veebisait saadab külastaja arvutisse või muusse internetiühendusega seadmesse, et tuvastada kasutaja brauser või salvestada brauseri kohta andmeid või seadeid. Veebimajakas (inglise keeles nimetatud ka kui Internet tag, pixel tag ja clear GIF) seob veebilehed veebiserverite ja nende küpsistega. Veebimajakaid kasutatakse küpsiste abil kogutud andmete edastamiseks tagasi veebiserverisse. Kirjeldatud automaatsete kogumismeetoditega saab teavet ka külastajate klikiraja (logitalletus linkidest ja muust sisust, millele külastaja veebisaidil ringi liikudes klõpsab) kohta. Kui külastaja liigub veebisaidil, on meil õigus tema liikumiste kohta andmeid koguda ja salvestada. Seome teatud automaatselt kogutud andmeelemendid, näiteks teie brauseri andmed, muu teabega, mida teie kohta salvestanud oleme, et teaksime näiteks seda, kas olete meie saadetud meili juba lahti teinud. Teie brauser võib teid teavitada, kuidas teatud tüüpi küpsiste kohta teavitusi saada või kuidas teatud tüüpi küpsiste ligipääsu piirata või need ära keelata. Juhime teie tähelepanu sellele, et ilma küpsisteta ei pruugi teil olla võimalik meie veebisaitide võimalusi maksimaalselt ära kasutada. Enne küpsiste või muude automatiseeritud vahenditega isikuandmete kogumist küsime kohaldatava seaduse alusel alati teie nõusolekut.

Meie veebisaidil olevate kolmandate isikute rakenduste, tööriistade, vidinate ja lisandmoodulite, näiteks sotsiaalmeedias jagamise valiku pakkujad võivad kasutada ka automaatseid vahendeid kogumaks andmeid selle kohta, kuivõrd te mainitud valikuid kasutate. Sedalaadi andmeid koguvad nimetatud valikute pakkujad ise ning selle suhtes kohalduvad samade pakkujate privaatsuspõhimõtted ja/või -teatised. Kohaldatavate õigusnormide alusel ei vastuta ManpowerGroup selles eest, kuidas need teenusepakkujad andmetega ümber käivad.

Kogutavate andmete kasutamine

Ülalkirjeldatud andmeid kasutatakse järgmiste tegevuste jaoks (kohaliku õigusega lubatud määral):

Kui olete meie äripartner või tööotsija ja kandideerite tööle või registreerute meie saidil, et tööle kandideerida, siis kasutame siinsetes üleilmsetes privaatsuspõhimõtetes kirjeldatud andmeid peale ülalkirjeldatud tegevuste ka järgmistel eesmärkidel (kohaliku õigusega lubatud määral):

Ühtlasi on meil õigus kasutada andmeid muul moel, mille kohta edastame teile eraldi teatise enne andmete kogumist või nende kogumise ajal.

Peale selle kasutame küpsiste, veebimajakate, pikslite, veebiserveri logide ja muude automatiseeritud vahendite abil kogutud andmeid selleks, et (i) muuta kasutajate kasutuskogemust meie veebisaitidel isikupärasemaks; (ii) tuua kasutajateni spetsiaalselt nende jaoks kohaldatud sisu (pidades silmas nii kasutajate huve kui ka meie veebisaitide kasutamise iseärasusi) ning (iii) hallata oma veebisaite ja muid äritegevuse aspekte. Enne küpsiste või muude samalaadsete automaatsete teabevahenditega kogutud andmete kasutamist küsime kohaldatava seaduse alusel teie nõusolekut.

Kasutame oma veebisaitidel ka kolmandate isikute analüüsiteenuseid, näiteks tööriistasid Google Analytics ja Adobe Omniture. Mainitud teenuseid haldavad analüüsipakkujad kasutavad küpsiseid, veebiserverite logisid ja veebimajakaid, et aidata meil analüüsida seda, kuidas te meie veebisaite kasutate. Meil on õigus sel moel kogutud andmeid (sh IP-aadress) edastada analüüsiteenuse pakkujale ja muudele kolmandatele isikutele, kes kasutavad neid andmeid näiteks veebisaitide kasutatavuse hindamiseks. Kui soovite rohkem teavet kõnealuste analüüsiteenuste ja nendest loobumise kohta, siis külastage alltoodud ning riigispetsiifilistes lisades olevaid veebisaite:

Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Adobe Analytics: http://www.adobe.com/privacy/analytics.html#1

Huvipõhine reklaam

Meil on õigus koguda oma veebisaitidelt andmeid teie veebikäitumise kohta, et tuua teieni toodete ja teenuste reklaam, mis vastab teie huvidele. Selleks võime koguda andmeid ka kolmandatelt veebisaitidelt, kus meie reklaame näidatakse. Selles üleilmsete privaatsuspõhimõtete jaotises on üksikasjalikult selgitatud, kuidas oma valikuid rakendada.

Teatud reklaame võite näha ka mujal veebisaitidel, sest oleme seotud kolmandate isikute reklaamivõrgustikega. Saame sedalaadi reklaamivõrgustike kaudu oma sõnumi sihtgrupini jõuda vastavate demograafiliste, huvipõhiste ja kontekstuaalsete meetmete kaudu. Reklaamivõrgustike kaudu saame jälgida teie tegemisi internetis pikema aja jooksul, kogudes automaatselt edastatavaid andmeid, sh kolmandate isikute küpsiste, veebiserverite logide, pikslite ja veebimajakate kaudu. Need võrgustikud kasutavad kogutud andmeid selleks, et näidata teile reklaame, mida saab isikupärastada teie isiklike huvide kohaselt. Meie reklaamivõrgustikud võivad meie nimel koguda andmeid muu hulgas selle kohta, kui külastate veebisaite, mis kuvavad ManpowerGroupi reklaame. See hõlmab andmeid lehekülgede või reklaamide kohta, mida vaatate, ja selle kohta, milliseid toiminguid te vastavatel veebisaitidel teete. Taoline andmekogumine toimub nii meie kui ka kolmandate isikute veebisaitidel, mis on osa nimetatud reklaamivõrgustikest. Samuti võimaldab see protsess meil jälgida ettevõtte turundustegevuse tõhusust. Kui soovite teada, kuidas huvipõhisest reklaamivõrgustikust loobuda, külastage veebisaiti http://www.aboutads.info/choices/. Enne kui kasutame teie andmeid huvipõhise reklaami võimaldamiseks, küsime kohaldatava seaduse alusel teie nõusolekut.

Meie veebisaidid ei järgi brauserite funktsiooni „Do Not Track“ (Ära jälgi) signaale.

Jagatavad andmed

Me ei avalda teie kohta kogutud isikuandmeid, välja arvatud siinsetes üleilmsetes privaatsuspõhimõtetes kirjeldatud juhtudel või eraldi teatistes, mida edastatakse teatud tegevuste puhul. Jagame teie isikuandmeid koostööpartneritega, kes osutavad teenuseid meie nimel ja meie juhiste põhjal. Me ei anna neile voli teie isikuandmeid kasutada või avalikustada, kui see pole vajalik meie nimel teenuste osutamiseks või seadusest tulenevate nõuete täitmiseks. Ühtlasi on meil õigus jagada teie isikuandmeid (i) meie tütarettevõtete ja sidusüksustega; (ii) kui kandideerite mõnele töökohale, siis klientidega, kel võib olla vabu töökohti või kes tunnevad huvi meie kandidaatide vastu; (iii) oma koostööpartneritega, näiteks tööle suunamise nõustajate ja alltöövõtjatega, eesmärgiga leida teile töökoht.

Peale selle on meil õigus teie isikuandmeid avalikustada, (i) kui oleme seadusega kohustatud seda tegema; (ii) kui selleks esitavad õiguspärase nõude õiguskaitseorganid või muud valitsusorganid; (iii) kui meil on alust arvata, et andmete avalikustamine on vajalik või kohane, et hoida ära füüsiline või rahaline kahju, või kahtlustatud või tõendatud kelmuse või ebaseadusliku tegevuse uurimise puhul. ManpowerGroup jätab endale õiguse anda edasi teie kohta kogutud isikuandmeid juhul, kui ettevõtte müüb või loovutab kogu ettevõtte või osa sellest või kõik oma varad või osa nendest (kaasa arvatud ettevõtte ümberkorraldamise, tegevuse lõpetamise või likvideerimise korral).

Kolmandate isikute lisandmoodulite ja vidinate kaudu veebisaitidelt kogutud andmeid (näiteks andmed, mis puudutavad seda, kuidas kasutate sotsiaalmeedias jagamise tööriista) koguvad vahetult vastavate lisandmooduli- ja vidinateenuste pakkujad. Nendele andmetele kohalduvad nimetatud lisandmooduli- ja vidinateenuste pakkujate privaatsuspõhimõtted ning ManpowerGroup ei vastuta nende teenusepakkujate andmetega ümberkäimise põhimõtete eest.

Teie õigused ja valikud

Anname teile teatud valikuvõimalusi teie kohta kogutud isikuandmete ja selle puhul, kuidas teiega ühendust võtame. Oma eelistuste uuendamiseks paluge meil eemaldada teie andmed meie postiloendist – kasutage oma õigusi või esitage meile vastav palve. Võtke meiega ühendust üleilmsete privaatsuspõhimõtete peatükis „Kontakt“ täpsustatud viisil. Sel määral, kui seda võimaldavad teie kohtualluvuses kohaldatavad seadused, on teil õigus meiega alltoodud kontaktandmete kaudu ühendust võtta ning nõuda ligipääsu oma isikuandmetele, mida teie kohta kogunud oleme, või nõuda, et me teie andmeid parandaksime, muudaksime, need kustutaksime või blokeeriksime. Seaduses lubatud puhkudel on teil õigus tagasi võtta kõik varem meile antud nõusolekud ning olla igal ajal vastu oma isikuandmete töötlemisele, kui sel on õiguspärane põhjus. Sellisel juhul võtame teie eelistusi edaspidi arvesse.

Kui soovite lähemalt teada, kuidas huvipõhisest reklaamivõrgustikust loobuda, külastage tarbijate loobumisvõimalusele pühendatud veebisaiti http://www.aboutads.info/choices/.

Teadaanne USAs California osariigis elavatele inimestele

Teatud piirangutega on California osariigi elanikel õigus nõuda, et esitaksime neile (i) nimekirja konkreetsetest isikuandmete kategooriatest, mille me kolmandatele isikutele eelnenud kalendriaasta jooksul otsestel turunduseesmärkidel edastanud oleme, (ii) ja et avaldaksime neile kõnealuste kolmandate isikute identiteedi. Selle nõude esitamiseks tuleb California elanikel võtta meiega ühendust alltoodud peatükis „Kontakt“ täpsustatud teel.

Andmeedastus

Saadame teie kohta kogutud isikuandmed riikidesse, mis asuvad eemal riigist, kus andmed esialgu koguti. Nendes riikides ei pruugi kehtida samad andmekaitseseadused kui riigis, kus esialgu oma isikuandmeid jagasite. Isikuandmeid teistesse riikidesse saates kaitseme neid andmeid siinsetes üleilmsetes privaatsuspõhimõtetes kirjeldatud moel.

Kui asute Euroopa majanduspiirkonnas (EMP) või Šveitsis, peame kinni kohaldatavatest õigusaktidest, millega tagatakse isikuandmete piisav kaitse nende edastamisel riikidesse, mis ei asu EMPs või Šveitsis.

Isikuandmete kaitse

Rakendame administratiivseid, tehnilisi ja füüsilisi kaitsemeetmeid, mis on loodud teie antud isiklike andmete kaitsmiseks, et kaitsta neid juhusliku, ebaseadusliku või volituseta hävitamise, kaotamise, muutmise, ligipääsu, avaldamise või kasutamise eest.

Lingid kolmandate isikute veebisaitide, rakenduste ja teenuste juurde

Meie veebisaidid võivad teie mugavuse ja teavitamise huvides sisaldada linke kolmandate isikute veebisaitide, rakenduste ja teenuste juurde, mida võivad tegevuses hoida ettevõtted, kes ei ole seotud ManpowerGroupiga. Neil ettevõtetel võivad olla eraldi privaatsuspõhimõtted või ‑teatised, millega soovitame tungivalt teil tutvuda. Me ei vastuta ManpowerGroupi-väliste veebisaitide, rakenduste või teenuste privaatsuspõhimõtete eest.

Meie üleilmsete privaatsuspõhimõtete uuendused

Võime neid üleilmseid privaatsuspõhimõtteid (kaasa arvatud lisasid) regulaarselt uuendada, et kajastada muudatusi isikuandmetega ümber käimise eeskirjades. Anname teile olulisematest muudatustest teada, postitades ManpowerGroupi veebisaitidele silmatorkava teatise ja kuvades privaatsuspõhimõtete lehe ülaservas, millal kõnealuseid põhimõtteid viimati uuendati.

Kontakt

Kui teil on nende üleilmsete privaatsuspõhimõtete kohta küsimusi või kommentaare, või kui soovite kasutada oma õigusi või soovite, et me uuendaksime andmeid, mis meil teie või teie eelistuste kohta on, võtke meiega ühendust järgmisel aadressil:

ManpowerGroup Inc.
General Counsel
100 Manpower Place
Milwaukee, WI 53212

Kui elate Euroopa Liidus, saate meiega ühendust järgmisel aadressil:

ManpowerGroup Inc.
Director of Legal Affairs, EMEA
Experis, The Helicon
One South Place
London EC2M 2RB
United Kingdom

Kontakt Eestis:

Kadri Remmelgas
Personaliassistent/Andmekaitsespetsialist
HR Assistant / Data Protection Officer
kadri.remmelgas@manpower.ee