Üle poole inimestest vahetab töökohta töö iseloomu tõttu

14 000 tööealist küsitletut hõlmanud ManpowerGroupi rahvusvahelise uuringu põhjal ärgitab inimesi jätkuvalt kõige sagedamini uude kohta tööle kandideerima töötasu, aga üha olulisemate motivatsioonifaktoritena nähakse ka töö iseloomu, karjäärivõimalusi, paindlikku tööaega ning ettevõtte mainet. Eriti puudutab see noori, kellele lähevad pehmed väärtused rohkem korda kui nende vanematele.


Uuringu raames küsiti 18-65-aastastelt tööturul aktiivsetelt inimestelt, mis läheb neile töö otsimise protsessis kõige enam korda ja millistest kanalitest nad potentsiaalsete tööandjate kohta infot hangivad.
Peamiste motivatsiooniteguritena toodi töötasu kõrval (59%) välja töö iseloomu (53%), karjäärivõimalusi (39%), paindlikku tööaega (38%), tööandja pakutavaid soodustusi (38%) ja organisatsiooni mainet (20%).

Uuring tõi välja, et varasemast märksa rohkem koguvad kandidaadid potentsiaalsete tööandjate kohta infot juba enne kandideerima asumist. 44 protsenti küsitletutest ütles, et uurib enne kandideerimist välja töötasu, 41 protsenti soodustused ning 32 protsenti tulevase võimaliku tööandja eesmärgid ja visiooni. Pehmed väärtused, sealhulgas tööaja paindlikkus ja tööandja maine, lähevad rohkem korda nooremale, kuni 35-aastaste põlvkonnale.

Infot tööandjate kohta otsitakse erinevatest kanalitest: ettevõtte kodulehelt, sotsiaalmeediast sh foorumitest, aga ka traditsioonilistest ja alternatiivsetest meediakanalitest. Seega muutub aasta-aastalt tööandja jaoks üha olulisemaks, mida kirjutatakse ettevõtte kohta sotsiaalmeedias ja mida räägivad firmast nii olemasolevad kui ka endised töötajad.

“Eestiski on paljud firmad hoidnud infot organisatsiooni sisekliima, palkade ja soodustuste kohta kandideerija eest varjul. Koduleht ja Facebook on vaid klientidele,” rääkis Manpower Baltikumi tegevjuht Heigo Kaldra. “Tänapäeval enam nii ei saa. Kandidaadid saavad oma küsimustele Google ja sotsiaalmeedia abil niikuinii vastused, aga see on info, mille üle ettevõtjal kontroll puudub. Häid inimesi napib ning paremaid napsavad tööturult need, kes on panustanud firma mainele, tegevuse läbipaistvusele, paindlikkusele ja töökeskkonnale,” lisas Kaldra.

Rahvusvahelise personalifirma ManpowerGroup poolt viidi uuring läbi 19 suuremal turul, uuring hõlmas 14 000 tööturul aktiivset 18-65-aastast inimest.

The Rise of the Well-Informed Candidate Manpower

Well-Informed_3