Uuring: värbamisoptimism on langustrendis

Värbamisplaane kaardistava rahvusvahelise uuringu kohaselt on ettevõtjate värbamisoptimism juba mitu kvartalit järjest langenud, kuigi otseselt töökohtade vähenemist veel ühelgi suurel turul pole näha.

ManpowerGroupi kvartaalse uuringu raames küsitleti enam kui 59 000 tööandjat 44 riigist. Eesti lähiriikidest on hetkel värbamise osas kõige optimistlikumad Rootsi ja Poola, kus 9 protsenti ettevõtjatest plaanib selles kvartalis inimesi juurde palgata. Eesti inimestele töises vaates huvipakkuvatel turgudel Soomes ja Suurbritannias on värbamisplaan 4 protsendil ettevõtetest. Kui eelmises kvartalis oli Suurbritannia värbamisootus viimase 18 kuu kõige optimistlikum (6%), siis praeguseks on BREXITi segane seis väikese tagasilöögi andnud. Soome värbamisoptimism on langenud seitsmelt protsendilt neljale. Hetkel leidub Soomes enim vabu töökohti peamiselt riigi lõunaosas, lisatööjõudu otsitakse kaevanduse-, finantsvahenduse-, turismi- ja põllumajandussektorites.

“Mitu aastat oleme saanud rääkida üleilmsest värbamisoptimismi kasvust, aga nüüd on kurss muutumas,” rääkis Manpoweri Baltikumi tegevjuht Heigo Kaldra. “Meil pole küll veel põhjust rääkida pessimismist, aga optimism on raugenud ja neid riike, kus töökohti juurde ei looda, tuleb järjest juurde. Viiteid majanduse üleilmsele jahtumisele on veelgi, nii et ilmselt näeme langustrendi jätkumist ka järgnevates kvartalites,” lisas Kaldra.

Uuringu raames küsitleti tööandjaid 44 riigist, millest viieteistkümnes on värbamisoptimism võrreldes eelmise kvartaliga kasvanud, kaheksateistkümnes kahanenud ning üheteistkümnes jäänud endiseks. Kõige värbamisoptimistlikumad riigid on hetkel Horvaatia, Jaapan, Kreeka, USA ja Hong Kong, kõige pessimistlikumad seevastu Argentiina, Ungari, Hispaania ja Türgi, kus ettevõtjad selles kvartalis inimesi juurde palgata ei plaani. Võrreldes aastataguse ajaga on optimism kasvanud 10 riigis, samas väljavaated nõrgenenud viieteistkümnes.

ManpowerGroup Employment Outlook Survey on maailmas enim tsiteeritud kvartaalne värbamisuuring, mida on koostatud üle 50 aasta.

Lisainfo: Maarja Rüütel, +372 514 8448, maarja.ruutel@manpower.ee 


Пессимизм в отношении
найма работников прогрессирует 

Согласно международному исследованию планов по найму рабочей силы, оптимизм в отношении найма снижается вот уже несколько кварталов подряд, но непосредственно сокращения числа рабочих мест не видно ни на одном крупном рынке.

В рамках квартального исследования ManpowerGroup были опрошены более 59 000 работодателей из 44 стран мира. Из ближайших к Эстонии стран наибольшим оптимизмом отличаются Швеция и Польша, где нанимать новых работников в этом квартале планируют 9% предприятий. В странах, куда жители Эстонии чаще всего отправляются на работу – в Финляндии и Великобритании – нанимать работников планируют  4% предприятий. Если в прошлом квартале в Великобритании оптимизм в отношении найма рабочей силы был наиболее высоким за последние 18 месяцев (6%), то сейчас запутанная ситуация с Брекзитом привела к небольшому откату. В Финляндии же оптимизм снизился с 7% до 4%. В настоящее время большинство вакансий Финляндии расположены в южной части страны. Людей планируют нанимать в горнодобывающей промышленности, в сфере финансового посредничества, а также в туристическом и сельскохозяйственном секторах.

«Несколько лет можно было говорить о росте оптимизма в отношении найма работников по всему миру, но сейчас курс меняется, – отметил исполнительный директор Manpower Baltikum Хейго Калдра. – У нас пока нет причины говорить о пессимизме, но оптимизм снижается, а стран, в которых новые рабочие места не создают, становится все больше. Существуют и другие указания на охлаждение мировой экономики – очевидно, мы станем свидетелями продолжения тенденции снижения показателей и в следующих кварталах».

В рамках исследования были опрошены работодатели из 44 стран, в 15 из которых оптимизм в отношении найма новых работников по сравнению с прошлым кварталом вырос, в 18 снизился, а в 11 остался на прежнем уровне. Наибольшим оптимизмом в отношении найма рабочей силы сейчас отличаются Хорватия, Япония, Греция, США и Гонконг. Наиболее пессимистичными странами являются Аргентина, Венгрия, Испания и Турция, где предприниматели в этом квартале не планируют нанимать новых работников. В сравнении с годом ранее, оптимизм вырос в 10 странах, а ослабился в 15.

Manpower Employment Outlook Survey – это наиболее часто цитируемое в мире ежеквартальное исследование найма рабочей силы, которое проводится уже более 50 лет. 

Дополнительная информация: Елена Полещук, +372 53827257, jelena.poleschuk@manpower.ee