10 tööturu ennustust aastaks 2021

2020. aasta arengud on olnud paljuski prognoosimatud ja tulevik näib ebaselge. Selle kiuste on pannud personaliettevõtte Manpower Eesti töötajad traditsiooniliselt kirja kümme tööturu ennustust algavaks aastaks.

Foto: Unsplash

1. Rool on näiliselt taas tööandjate käes
Olukorras, kus kriis on halvanud suuri valdkondi ja tuhanded inimesed istuvad tegevusetult kodus, on tööturu rool üle hulga aja taas tööandjate kätes. Assistendi töökuulutusele laekub paari päevaga paarsada CV-d, aga paraku kandideerivad ootamatult töötuks jäänud inimesed valimatult igale poole ja paarisajast kandidaadist võib olla sobilikke paarkümmend, väga häid ehk paar. Lihttöö tegijaid on turul rohkem ja tööandjatel tekkinud üle aastate taas valikuvõimalus. Struktuurne tööjõupuudus aga süveneb ehk vajaliku kvalifikatsiooniga ning tulevikuoskustega inimesi on ikka keeruline leida, seega on rool tööandjate käes vaid näiliselt.

2. Renditööjõu osakaal kasvab
Kahtlase taustaga hangeldajad on renditöö mainet lörtsinud, poriga on pihta saanud ka töötajaid ja kliente väärtustavad vahendajad. Nii kriis kui korrastatud seadusandlus annavad neile uue võimaluse, sest olukorras, kus tööjõu vajadus võib muutuda päevade või isegi tundidega, on tööjõurent hinnas. Kuna lähitulevik on ebaselge ning sõltub ettevõtja tarkade valikute asemel viiruse levikust ja tervishoiusüsteemi vastupidavusest, peljatakse võtta liigseid riske. Tööjõuvajadus võib olla ajutine erinevatel põhjustel, näiteks seotud töötajate karantiinis viibimisega, kindla projekti elluviimisega, ootamatu töömahu kasvuga või on töö vajaduse lõpp prognoosimatu. Praegu on lisaks IT- ja tervishoiutöötajatele vaja kauba komplekteerijaid, kullereid, temperatuurimõõtjaid, aga kui kauaks?

3. Uued ametid
Ametikohtade eluiga pole olnud kunagi nii üürike kui praegu, sellest võidavad need, kes suudavad pidevalt juurde ja ümber õppida. Hetkel on tööjõu nõudlus kõige suurem tervishoius, logistikas ja e-kaubanduses, eriti hinnas on analüütikud ja juhid, kes oskavad ettevõtete tegevust ümber struktureerida. Samas kaotavad oma rolli tugiteenused. 2021. aastal on suur nõudlus mitmetele võrdlemisi uutele ametikohtadele: tervishoiuassistent, meditsiinivaldkonna tõlk, koroonadetektiiv, hooldekeskuste kiirreageerija, temperatuurimõõtja, rahapesuspetsialist, sotsiaalmeediaekspert, online-speaker, koduõpetaja, andmekaitsespetsialist, küberturbeekspert.

4. Distantstöö jääb
Kodukontor ei ole uus nähtus, küll aga saanud 2020. aastal uue tähenduse. Osade inimeste jaoks on see väljapääs rutiinist, teiste jaoks katastroof. Kohanemine uue reaalsusega võtab erinevalt aega ning tööandjad peavad aitama neid, kellel tekitab kodus töötamine stressi või kes ei oska end kodus töölainele viia. Võib eeldada, et pärast viiruse võitmist ei pöördu tööelu tagasi vanadesse rööbastesse, muuhulgas hakkab vähenema vajadus suurte kontoriruumide järele. Hiljuti läbiviidud rahvusvahelise uuringu kohaselt tahavad töötajad ka tulevikus füüsiliselt tööl kohal käia kuni kolmel päeval nädalas, tööandjatelt nõuab see paindlikkust. Lisaks peab tööandja jälgima, et töötajad end läbi ei põletaks, sest inimestel lähevad tööaeg ja isiklik aeg sassi, puhkust pole pikalt võetud ja mitmetes tegevusvaldkondades on ületöötamise oht suur.

5. Digipädevusest saab väärt valuuta
Uus reaalsus ei nõua digipädevust üksnes IT-, veebi- või sotsiaalmeediaspetsialistidelt, vaid praktiliselt kõigi erialade esindajatelt. Üha hinnatumaks muutuvad õpetajad, meditsiinitöötajad, koolitajad, kes suudavad oma tööd teha tulemuslikult üle interneti, kasutades seejuures erinevaid tehnoloogilisi lahendusi. Koolitusturul on selles osas täitmata ruumi, eriti kui lisada tehnoloogilistele ja psühholoogilistele küsimustele ka andmekaitse ja turvalisusega seotud nüansid.

6. Ümberõpe pole sõnakõlks
Elukestvast õppest on räägitud aastaid, aga nüüd on käes hetk, kus kiire ümberõppeta pole võimalik majanduskriisi ületada. Tuhanded inimesed turismi- ja majutussektoris, meelelahutusvaldkonnas ja muudelgi tegevusaladel on tööta ja paljud töökohad ei taastu. Tuhanded inimesed peavad omandama uue eriala, seejuures kiiresti. Olukorrast võidavad need, kes ei jää lootma töötukassa pikaajalistele meetmetele, vaid alustavad karjääripööret kohe. Riigi roll on seejuures suur – selle asemel, et külvata lennukilt raha, võiks suure osa sellest suunata koolitustesse, muuhulgas erialasele õppele, keeleoskuste arendamisele, digipädevuse parandamisele ning karjäärinõustamisele.  

7. Personalitöötajate tähelepanu koondub vaimsele tervisele
Kui veel hiljuti oli personalitöö raskuskese värbamisel, siis 2021. aastal liigub fookus töötajate vaimsele tervisele. Osadele ei sobi kodukontor, teised seevastu ei taha kodust enam tööle naasta, lisaks nõrgestab distantstöö meeskonna ühtekuuluvustunnet. Personalitöötajatel on seega täita ka psühholoogi ja nõustaja roll. Lisaks tuleb kasuks virtuaaltiimide juhtimise oskus, sest ka tulevikus toimub kohtumisi üle videosilla, inimesed ei sõida enam koosolekutele teistesse linnadesse ja riikidesse.

8. Eripärad ruulivad
Kui veel hiljuti hinnati tööturul „keskmist inimest“, siis üha enam väärtustatakse kandidaatide eripärasid. 2021. aastal ei tohiks keegi jääda tööta pelgalt seetõttu, et tal on tätoveering või lillad juuksed, ammugi seetõttu, et inimesel on pensionieani kaks aastat või on tal kerge kõnepuue. Eelarvamustega tippjuhid on pensionile jäämas, erinevusi osatakse väärtustada, kuid loomulikult ei tohi need konkreetse töö tegemist ja tulemuste saavutamist takistada.

9. Inimesi tabab kolimiskihk
Mobiilsus on selle sajandi üks võtmesõnu. Tänu kodukontorile pole enam tähtsust, et kodu ja töökoht paikneksid lähestikku. Osad inimesed kolivad linnast maale, paljud tulevad välismaalt kodumaale tagasi. Samas võib eeldada, et koroonaviiruse allutamise järel kibelevad noored välismaale õppima ja tööle, et hiljem targema ja ettevõtlikumana naasta.

10. Kriis päästab töö olemuse
Aastate jooksul süvenenud tööjõunappus on muutnud tööga seotud hoiakuid – tulemus peab tulema pingutuseta ja pühendumine on pigem haruldane. Seejuures on propageeritud suhtumist, et töö peab olema hobi, mille keegi teine kinni maksab. Praegune kriis annab lootust, et kraavi kiskuv töö olemus tõmmatakse sealt uuesti välja. Tammsaarelik töörabamine on küll ajast ja arust, masinlikult töötegemine tulebki jätta masinatele ja töötegemise vormid on jäädavalt muutunud, aga töö sisuline olemus on luua lisaväärtust. Mida rohkem mõõdetavat tulemust luuakse, seda hinnatum ja tasuvam on töö ja töötaja.

***

10 трендов рынка труда 2021 годa 

События 2020 года во многом были совершенно непредсказуемыми, и будущее выглядит туманным. Тем не менее, рекрутинговая компания Manpower Eesti традиционно составила собственный прогноз того, каким будет рынок труда в 2021-м году тезисно и по существу.

Foto: Unsplash

1. Кажется, что инициатива на рынке вернулась в руки работодателей, однако это лишь видимость

В ситуации, когда кризис негативно затронул крупные сферы, и тысячи людей вынуждены просто сидеть дома, ведущая роль на рынке после достаточно продолжительного перерыва вновь принадлежит работодателям. На должность ассистентa всего за пару дней поступает пара сотен CV, но, к сожалению, так как неожиданно оставшиеся без работы люди рассылают резюме не всегда обдуманно, из двухсот кандидатов подходящими могут оказаться только десяток-другой, а очень хорошими – и вовсе лишь пара человек. Количество людей, ищущих неквалифицированную работу, на рынке увеличилось, и спустя годы у работодателей вновь появилась возможность выбора. Однако структурная нехватка рабочей силы усугубляется, и найти работников, обладающих необходимой квалификацией и навыками, которые будут востребованы в будущем, по-прежнему сложно. Поэтому, доминирующая роль работодателей остается лишь видимостью.

2. Спрос на арендy персонала растет

Спекулянты с сомнительной историей значительно подпортили репутацию арендной работы, что нанесло удар по законопослушным посредникам, ценящих как самих работников, так и клиентов (работодателeй). Сегодняшний кризис и приведенное в порядок законодательство дают работодателям новую возможность, потому что в ситуации, когда потребность в работниках может измениться за несколько дней или даже чaсов, арендa персоналавсегда будет необходима. В связи с неопределенностью ближайшего будущего и его зависимостью не столько от правильного выборa фирмы, сколько от распространения вируса и прочности системы здравоохранения, для многих главным является избежание излишних рисков. Потребность в дополнительнoй рабочей силе может быть временной по самым разным причинам, например, в связи с нахождением работников на карантине, реализацией определенного проекта, неожиданным ростом объемов работ или непредсказуемостью продолжительности обусловленных работой потребностей. В настоящее время, помимо специалистов в сфере ИТ и здравоохранения, существует потребность в комплектовщиках, курьерах и измерителях температуры, однако надолго ли?

3. Новые профессии

Срок актуальности профессий никогда не был таким коротким, как в наши дни, и в выигрыше от этого оказываются те, кто способен постоянно учиться новому и переучиваться. В настоящее время наибольшая потребность в персонале существует в сфере здравоохранения, логистики и онлайн-торговли, и особенно ценятся аналитики и руководители, способные реорганизовать деятельность предприятий. В то же время роль вспомогательныx услуг уменьшается. В 2021 году будет существовать большой спрос на целый ряд относительно новых должностей – ассистент врача, медицинский переводчик, вирусный детектив, работник быстрого реагирования центров по уходу, измеряющий температуру работник, специалист по противодействию легализации (отмывании) доходов, СММ специалист, онлайн-спикер, учитель на дому, специалист по информационной безопасности, эксперт по кибербезопасности.

4. Удаленная работа останется

Домашний офис не является чем-то новым, однако в 2020 году он получил совершенно новое значение. Для одних он стал спасательным кругом, а для других – катастрофой. Время, необходимое человеку для адаптации к новой реальности, является индивидуальным, и работодатели должны помогать тем работникам, у которых работа в домашних условиях вызывает стресс или обуславливает неспособность войти в рабочий режим. Вполне можно предположить, что после победы над коронавирусом рабочая жизнь уже не будет прежней, и, например, уменьшится спрос на большие офисные помещения. Согласно недавно проведенному международному исследованию, в будущем работники хотят физически ходить на работу до трех дней в неделю, что означает необходимость в гибкости со стороны работодателя. Кроме того, работодатель должен следить, чтобы работающие удаленно сотрудники не выгорали, так как при таком режиме рабочее время смешивается с личным, человек подолгу остается без отпуска, и во многих сферах все это обуславливает большую опасность переутомления.

5. Компетентность в сфере цифровых технологий станет ценной валютой

Новая реальность требует обладания компетентностью в сфере цифровых технологий не только от специалистов по ИТ, Интернету или социальным сетям, но и от представителей практически всех специальностей. Все больше ценятся те учителя, медицинские работники и инструкторы, которые способны эффективно работать через Интернет, используя при этом различные технологические решения. На рынке обучения в этой части наблюдается незаполненное пространство, особенно если помимо технологических и психологических вопросов мы будем учитывать и нюансы, связанные с защитой данных и безопасностью.

6. Переобучение не является пустым словом

О важности обучения в течение всей жизни говорится уже много лет, однако именно сейчас наступил тот момент, когда преодолеть кризис без быстрого переобучения совершенно невозможно. Тысячи людей в сфере туризма, гостиничного бизнеса, развлечений и других областях остались без работы, и многие рабочие места не восстановятся. Всем этим людям необходимо обучиться новой специальности, и сделать это нужно будет очень быстро. В выигрыше от такой ситуации останутся те, кто не будет надеяться на долгосрочные меры со стороны Кассы страхования от безработицы, а решит кардинальным образом поменять свою карьеру. При этом роль государства в данных процессах является очень большой – вместо разбрасывания денег с самолета большую их часть можно направить на курсы обучения, включая обучение по специальности, развитие языковых навыков, улучшение компетентности в сфере цифровых технологий и карьерное консультирование. 

7. Центром внимания работников по персоналу становится психологическое здоровье сотрудников

Если еще совсем недавно самым главным аспектом работы с персоналом был непосредственно рекрутинг, то в 2021 году центр внимания сместится в сторону психологического здоровья работников. Одним не подходит домашний офис, другие, наоборот, не хотят возвращаться из дома на работу. Кроме того, удаленная работа ослабляет чувство сплоченности команды. Таким образом, работникам по персоналу среди прочего придется выполнять роль психолога и консультанта. Для такой работы нелишним будет и умение руководить виртуальными командами, так как в будущем люди больше не будут ездить на собрания в другие города и страны – на замену физическим собраниям придут видеовстречи.

8. Сила в особенностях и своеобразии

Если еще совсем недавно на рынке труда очень ценился «средний человек», то сейчас все больше ценятся особенности кандидатов. В 2021 году никто не должен оставаться без работы только лишь из-за татуировки или фиолетовых волос, не говоря уже о близости пенсионного возраста или небольшого дефекта речи. Страдающие предубеждениями топ-менеджеры выходят на пенсию, и теперь работодатели все больше способны ценить индивидуальные особенности, хотя, конечно же, они не должны препятствовать выполнению конкретной работы и достижению требуемых результатов.

9. Людей охватывает жажда переезда

Мобильность является ключевым словом этого столетия. Благодаря домашним офисам, близость расположения дома и рабочего места больше не имеет значения. Некоторые люди переезжают из города в сельскую местность, а многие возвращаются из-за границы на родину. В то же время, можно предполагать, что после победы над коронавирусом молодежь потянется учиться и работать за границy, чтобы позднее вернуться домой более умными и предприимчивыми.

10. Кризис спасет суть работы

Усугубившаяся за последние годы нехватка рабочей силы во многом изменила отношение к работе – многие ожидают, что результат должен приходить без напряжения, и что приверженность является скорее исключением из правил. При этом немало пропагандировалось отношение к работе как к хобби, платить за которое должен кто-то другой. Нынешний кризис дает надежду, что изрядно подзабытая суть работы снова обретет свое значение. Естественно, работа на износ должна остаться в прошлом, и пускай механической работой занимаются роботы. Однако, несмотря на изменившиеся формы работы, сутью работы по-прежнему является создание добавочной стоимости. Чем больше создается измеримого результата, тем более ценимой и высокооплачиваемой является работа и работник.