Appi, ta tahab ära minna! 12 nõuannet puhuks, kui töötaja esitab lahkumisavalduse

Töökohti vahetatakse kõige sagedamini varasügisel. Töötajalt lahkumisavalduse saamine on juhi õudusunenägu. Uue inimese värbamine põhjustab ju kulu ja lisatööd, millega kaasneb üksjagu administratiivset sebimist. Lahkuja töö tuleb ajutiselt laiali jagada või ise ära teha, lisaks tuleb käivitada uue inimese värbamine ja selgitada oma ülemusele, miks nii juhtus.
Töötaja lahkumist võib siiski ettevõtte kasuks pöörata. Tark juht näeb olukorras lisaks probleemile ka potentsiaali ning lähtub järgmisest põhitõdedest.

 1. Suhtu töötaja lahkumisse rahulikult
  Kui töötaja teatab soovist töölt lahkuda, küsi lahkumise põhjusi – mis inimest uues töökohas köidab, mis praeguses peletab. Selgita välja ega töötaja ole minemas konkurendi juurde ja uuri, millal ta plaanib lahkuda. Lepi vajadusel töötajaga kokku, et tema lahkumissoov jääb mõneks päevaks teada ainult teile kahele, et saaksid asjad rahulikult läbi mõelda. Vestluse lõpus ütle, et kuigi sul on töötaja lahkumisest kahju ja oleksid teda meelsasti edaspidigi näinud oma meeskonnas, mõistad sa, et tema isikliku arengu seisukohalt on see hea valik. Õnnitle teda.
 1. Võta mõttepaus
  Kuidas mõjutab töötaja lahkumine tööd sinu vastutusalas? Kas oleks mõtet keelitada lahkujat tööle jääma? Mõnes organisatsioonis on kombeks paluda töötajal veel oma lahkumisotsus läbi mõelda ja vahel koguni keelitada teda vanale kohale jääma, tõstes palka või pakkudes teisi hüvesid. Kaalu siiski põhjalikult, kas seda on mõtet teha. Tavaliselt on lahkuja selles staadiumis end juba psühholoogiliselt uue kohaga sidunud.
  Nüüd on aeg kiireks SWOT-analüüsiks: loetle uue olukorra nõrkused ja tugevused ning ohud ja võimalused. Millised oskused jäävad su meeskonda alles? Visanda edasine plaan.
 1. Kontrolli töölt lahkumisega seotud lepingulisi aspekte
  Kui sa pole päris kindel, milles töötajaga on kokku lepitud ja milline on teie organisatsiooni praktika, kontrolli üle töölepingus fikseeritud konkurentsikeeld ning teised kohustused. Mida teha võimalike boonuste ja preemiatega, kui töötaja teatab oma lahkumisest? Aruta personalispetsialistiga, kui palju sa võid vajadusel senisest praktikast kõrvale kalduda.
  Lepi töötajaga kokku kohtumine, et täpsustada töölt lahkumise praktilised aspektid. Kui töötaja ei ole lahkumisavaldust veel esitanud, siis palu tal seda teha enne teie kohtumist.
 1. Teavita oma ülemust töötaja soovist töölt lahkuda
  Teavita töötaja lahkumisest oma ülemust võimalikult varakult. Korda lühidalt üle sulle teada olevad asjaolud ja täpsusta, kas tal on selles osas mingeid ettepanekuid. Anna teada, millal saadad teate töötaja lahkumisest meeskonnale ja ülejäänud organisatsioonile ning kuidas plaanid edasi tegutseda.
 1. Jää lahkujale meelde targa ülemusena
  Kui oled töötajaga lahkumisega seotud tingimused läbi rääkinud, siis lepi temaga kokku konkreetne ajakava nii tööülesannete üleandmise kui ülejäänud organisatsiooni teavitamise osas. Samuti lepi kokku, millal tagastatakse tööandjale kuuluv vara. Vajadusel räägi läbi ka konfidentsiaalsus-, konkurentsikeelu- ja teiste vastavate lepete sisu. Kui töötaja läheb tööle konkurendi juurde, võiks kohustuslik tööle jäämise aeg olla võimalikult lühike.
  Ole võimalusel paindlik küsimustes, mis on töötajale tähtsad. Palu tagasisidet oma juhtimisstiili ja organisatsioonikultuuri kohta. Täna töötajat panuse eest, mida ta organisatsioonile ja sinu meeskonnale on andnud.
 1. Teatage töötaja lahkumisest koheselt neid, keda see otseselt mõjutab
  Kõige parem on, kui juht teavitab töötaja lahkumisest oma meeskonda ja juhtkonda. Töötaja omakorda võiks lahkumisest teavitada koostööpartnereid, aga alles siis kui oma inimesed on juba informeeritud. Mõnikord on vajalik, et koostad koos töötajaga koostööpartneritele saadetava teavituse sisu. Pärast töötaja lahkumist eemalda tema kontaktandmed ettevõtte veebilehelt.
 1. Lahenda administratiivküsimused võimalikult kiirelt
  Teavita töölepingu lõpetamisest palga- ja personaliosakonda vastavalt ettevõttes kehtestatud korrale. Lahkuja hindab kõrgelt, kui lõpparve makstakse välja õigel ajal.
 1. Pööra töötaja lahkumine enda kasuks
  Küsi endalt, mida võid töötaja lahkumisest õppida ja kuidas kasutada ära uue olukorra võimalused. Milline pädevus su organisatsioonis puudub? Kas organisatsioonistruktuur, töökirjeldused ja eesmärgid on optimaalsed? Vajadusel koosta plaan oma vastutusala reorganiseerimiseks. Kasuta saadud kogemus ära uue inimese värbamisel. Küsi ka lahkuja arvamust, millistele küsimustele tasub uue inimese valimisel tähelepanu pöörata.
 1. Korralda lugupidav lahkuminek
  Sildade põletamine ja inimese maine kahjustamine on alati rumal. Mõnikord on inimese töötulemused kesised ja oled juhina isegi salaja soovinud tema lahkumist, aga mingil juhul ei ole töölt lahkumine sobiv hetk negatiivse tagasiside andmiseks. Käitu lahkuminekul viisakalt, nii nagu iga teise töötajaga.
 1. Korralda lahkumisintervjuu
  Lepi töötajaga kokku lahkumisintervjuu ja kuula ta ära. Ükskõik mis lahkumise põhjused ka pole, neist tasub olla huvitatud. Töölt lahkuja teavitab tõenäoliselt lahkumisest sotsiaalmeedias ja räägib sellest oma sõprade ja tuttavatega. See, kuidas ta seda teeb, räägib usutava loo organisatsioonist ning sinust kui juhist. Mida paremini saad aru lahkuja mõtetest, seda rohkem suudad seda lugu mõjutada. Otsekohene ja vastuvõtlik lahkumisvestlus on suurepärane võimalus lahkuja tunnete mõjutamiseks. Näita, et oled tagasiside eest tänulik ka juhul, kui töötaja toob esile negatiivseid teemasid.
 1. Tähistage
  Lahkuja on ära teeninud lahkumispeo. Tegutse vastavalt traditsioonidele või korrale – ühesugune tegutsemisviis äratab usaldust. Mõnes kohas ei ole kombeks pidu korraldada, kui töötaja lahkub konkurendi juurde või on tema lahkumisega seotud midagi muud vastuolulist. Juhil tasub töötaja lahkumist siiski alati positiivsel viisil ära märkida. Kui ka pidu ei korraldata, võiks lähemate kolleegidega minna hüvasti jätma. Täna lahkujat avalikult tema tööpanuse eest.
 1. Hoolitse töökollektiivi eest
  Võta arvesse töökollektiivi vajadust muutunud olukorras. Kohtu iga oma vahetu alluvaga nelja silma all, et teaksid, mida nemad olukorrast arvavad. Aruta oma meeskonnaga väljakutseid ja võimalusi, mida olukord kaasa toob. Küsi nende arvamust ja teavita neid värbamisplaanidest.
  Kui sul tekivad töötaja lahkumisega seoses negatiivsed tunded, maanda neid mujal kui oma töökollektiivis. Näita hoopis tänulikkust ja optimismi, need kasvatavad usaldust ja motivatsiooni. Suhtu positiivselt – see annab võimaluse arenguks.

Eira Pohjanvaara, ManpowerGroup Soome personalidirektor

Eira Pohjanvaara