ManpowerGroup on tuntud kõikjal maailmas kui usaldusväärne nõuandja, koostööpartner, tööandja ja ühiskonnaliige. Me ütleme, mida mõtleme ning teeme, mida lubame. Me soovime olla alati ausad ja läbipaistvad oma tegevus(t)es. ManpowerGroup on hea näide kogu organisatsiooni laiaulatuslikust koostegutsemisest.

ManpowerGroupi visioon on luua ja rakendada uuenduslikke tööjõu lahendusi ning teenuseid, aidates oma klientidel olla jätkusuutlikult edukas muutuval tööjõuturul.

Meie ühised väärtused on: Inimesed, Teadmised, Innovatsioon. 

Inimesed

Iga inimene on ainulaadne. Me hoolime inimestest ja saame    aru, kui oluline roll on tööl nende elus. Me aitame inimestel    saavutada oma potensiaali läbi karjääriplaneerimise, koolituse, nõustamise ja sobiva töö leidmise. Me oskame hinnata kõigi osapoolte – töötajate, kandidaatide ja klientide panust meie edusse. Me väärtustame ja  tunnustame kõigi saavutusi.

 

Igapäevategevuses tähendab see tööandjaks olemist sadadele inimestele, kohtumisi sadade klientidega, tuhandete kandidaatidega, kelle kaudu on meil võimalus muuta ühiskonda. Rõhume eetiliste printsiipide järgimise olulisusele, väärilisele töötasule ja töötajate võrdsele kohtlemisele, paindlikkusele ning püüame leida võimalusi riskigruppide tööle rakendamiseks.

Lisaks peame mitmekesisust töökeskonnas elementaarseks ja oleme ka Eestis ühinenud Mitmekesisuse kokkuleppega.

Teadmised

Me jagame oma teadmisi ja kogemusi, et kõik mõistaksid, mis   on oluline hetkel ja milline saab olema töömaailm tulevikus. Me   oleme avatud värsketele ideedele ja kindlad oma võimes   pidevalt õppida. Väärtustame kõrgelt nii kliendi-, kandidaadi-   kui töötajapoolset tagasisidet ja võimalust selle kaudu areneda.

Igapäevategevuses tähendab see koostööd ülikoolidega, erialaliitudega, erinevate töögruppidega, MTÜ-dega, Töötukassaga ja teiste riigiasutustega. Samuti tähendab, see töötajate pidevat koolitamist, sest peame oluliseks, et igaühel meie organisatsioonis oleks tööalaseks arenguks vajalikud võimalused kergesti kättesaadavad. Pakume koolitusi ja võimalusi oma karjäärialaseks arendamiseks läbi erinevate kanalite. Nendest olulisim on ManpowerGroup´i Global Training and Development Center, mis pakub tasuta online koolitusi kõigile meie töötajatele üle maailma.

 

 Innovatsioon

Me oleme juhtiv personalifirma maailmas, julgeme olla innovatiivsed ja proovida esimestena uusi lahendusi.

Me ei soovi paigal seista, vaid esitame tavapärasele pidevalt väljakutseid, et leida uusi ja paremaid võimalusi millegi korda saatmiseks.

Meid viib edasi ettevõtlik meelelaad ja kiire reageerimine. Me võtame riske teades, et mitte alati ei saada meid edu, kuid me ei riskeeri kunagi oma klientidega. Me mõistame, et tööjõuturg on pidevas muutumises ning aitame oma klientidel, kandidaatidel ja töötajatel nende muutustega edukalt toime tulla.

Igapäevategevuses tähendab see mujal maailmas välja töötatud parimate praktikate kasutamist kohalike ja regionaalsete klientide paremaks teenindamiseks. Meie soov mitte paigal seista ja turu ning selle trendide jälgimine erinevatel tasanditel tagab pideva valmisoleku muutusteks, mis on vajalikud paremate tulemuste saavutamiseks igapäevaselt ja jätkusuutlikuks tegutsemiseks.

 

 

 

Oleme oma äritegvuses vastutustundlikud ning saanud ka mitmeid auhindu ning tunnustusi sotsiaalse vastutustundlikkuse valdkonnas.

Me juhime eesmärgipäraselt ja eeskuju kaudu. Meie juhid keskenduvad nii sellele, mida me teeme kui ka sellele, kuidas me seda teeme. Need põhimõtted on osa meie kultuurist ja sügavalt juurdunud meie DNA-sse.

Meie tegevus on juhitud põhjalikust eetikakoodeksist (Code of Business Conduct and Ethics) ja erinevatest poliitikatest.

Vaata veel lisaks meie tegevuspõhimõtetest ja fookusest vastutustundlikkuse ja jätkusuutlikkuse vallas SIIT.

Sustainability Report 2015-2016

2016-2017 Corporate Sustainability Update

Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi aktiivse liikmena võtsime vastu 2018.a kevadel ühise üleskutse – Lubadus parema homse nimel.
Tunneme end ettevõttena, kelle jaoks on oluline panustada ühiskonda rohkemaga ning jälgime regulaarselt käesoleva kokkuleppe põhimõte rakendamist meie ettevõtte igapäevasel toimetamisel.

Need 6 lihtsat aluspõhimõtet on leitavad siit