DISC käitumisprofiil

DISC käitumisprofiil annab ülevaate inimese mõtlemis-, käitumis- ja suhtlemisstiilist. See on kõige laialdasemalt kasutatav profileerimistööriist, mille valiidsust toetab aastakümnete pikkune uurimistöö. Tegemist on kiire enesehinnangul põhineva isiksuse instrumendiga, mis koosneb 24st küsimusest, millest igaüks pakub nelja kirjeldust.

DISC käitumisprofiil on põhjalik ning tuvastab nelja isiksusejoont, mis on mingil määral olemas igaühes. Nendeks on:

DISC käitumisprofiil tuvastab inimese käitumistendentsid, eeldatavad maneerid, keskkonnaeelistuse, samuti tema juhtimis- või otsustusvõimekuse, motivatsiooniaspektid ning palju muud. See raport hõlmab ülevaadet inimese personaalsetest tugevustest ning võimalikest arengukohtadest, andes ka soovitusi isiklikuks arenguks.

DISC raport sisaldab järgmist informatsiooni: