Eesti kukkus tööjõuturgude edetabeli esikümnest välja

Üle maailma 76 tööturgu vaadelnud ManpowerGroupi analüüs paigutas Eesti 2020. aastal võrdlevas edetabelis kolmeteistkümnendale kohale Jaapani järele ja Šveitsi ette. Kahel varasemal aastal hoidis Eesti edetabelis kaheksandat positsiooni.

Analüüs lähtub tööjõuturu oskustööjõu kvaliteedist ja kättesaadavusest (mh haridustasemest ja keelteoskusest), kuluefektiivsusest (mh palgatasemest), seadusandlikust raamistikust (mh bürokraatiatasemest) ning tootlikkusest. Analüüs hindab tööturge tööandja, mitte töötaja vaatenurgast ning aitab ettevõtetel otsustada, kus on äri hõlpsam teha. 

2020. aasta analüüsi põhjal on esikolmikus USA, Uus-Meremaa ja Kanada, Euroopast on kõrgeimal positsioonil Iirimaa. Kokku leiab esikümnest viis Euroopa riiki: Iirimaa, Suurbritannia, Hollandi, Rootsi ja Taani. Edetabeli lõpus on Nikaraagua, Boliivia ja Venetsueela.

„Eesti kõrge edetabelikoht on põhjendatav nii Eesti inimeste nutikuse kui töökusega,“ nentis Manpower Baltikumi tegevjuht Heigo Kaldra. „Meie inimesed on haritud, oskavad keeli, on usinad ja edasipüüdlikud,“ märgib Kaldra. „Edetabeli koha langus oli pigem oodatav, sest ühelt poolt läheb meie tööjõud üha kallimaks, teisalt oleme küll suutlikud, aga mitte piisavalt kui võrrelda Aasia või Põhja-Ameerikaga. Kolmandaks napib meil kvalifitseeritud tööjõudu ning neljandaks kipub tööturu regulatsioon ja seadusandlus aasta-aastalt üha enam ajale jalgu jääma,“ ütles Kaldra.

Oskustööjõu kättesaadavuse hinnangutes juhivad maailmas USA, Singapur ja Šveits, kuluefektiivseim on tegutseda Filipiinidel, Horvaatias ja Marokos, tootlikkuse edetabelit juhivad Singapur, USA ja Iisrael ning soodsaima seadusandluse ja bürokraatiatasemega piirkondadeks peetakse Iirimaad, Soomet ja Uus-Meremaad.

Lisainfo: Maarja Rüütel, +372 514 8448, [email protected]

***

Исследование: Эстония больше не столь привлекательна для ведения бизнеса.

Исследование международной рекрутинговой компании ManpowerGroup, охватившee 76 рынков труда по всему миру, поставил Эстонию в сравнительном рейтинге 2020 года на тринадцатое место: после Японии, но всё же опередив Швейцарию. В предыдущие два года Эстония занимала в рейтинге восьмую позицию.

Анализировали качествo и доступность квалифицированной рабочей силы на рынке труда (включая уровень образования и языковых навыков), экономическую эффективность (включая уровень заработной платы), законодательную базу (включая уровень бюрократии) и производительность. Исследование оценивает ситуацию на рынке труда с точки зрения работодателя, а не работника, и помогает предприятиям решить, где легче вести бизнес.

Согласно анализу 2020 года, в тройку лидеров входят США, Новая Зеландия и Канада, а среди стран Европы первое место занимает Ирландия. Всего в первой десятке пять европейских стран: Ирландия, Великобритания, Голландия, Швеция и Дания. В конце рейтинга находятся Никарагуа, Боливия и Венесуэла.

«Высокий рейтинг Эстонии оправдан умом и трудолюбием жителей страны, – отметил исполнительный директор рекрутинговой компанииManpower в странах Балтии Хейго Калдра. – Наши люди образованы, знают языки, прилежны и амбициозны. Снижения же позиций следовало ожидать, поскольку, с одной стороны, наши работники становятся всё дороже, с другой стороны, мы способны, но недостаточно по сравнению с Азией или Северной Америкой. В-третьих, нам не хватает квалифицированной рабочей силы, а в-четвертых, регулирование рынка труда и законодательство с каждым годом устаревают все больше».

США, Сингапур и Швейцария лидируют в мире по доступности профессиональных работников, Филиппины, Хорватия и Марокко являются наиболее экономически эффективными, Сингапур, США и Израиль возглавляют рейтинг производительности, а Ирландия, Финляндия и Новая Зеландия считаются странами с наиболее благоприятными законодательством и бюрократией.

Дополнительная информация:
Елена Полещук, +372 53827257, [email protected]