Eesti on üleilmses tööjõuturgude edetabelis kaheksandal kohal

Üle maailma 76 tööturgu vaadelnud ManpowerGroupi analüüs paigutas Eesti 2019. aastal võrdlevas edetabelis kaheksandale kohale Iirimaa järele ja Iisraeli ette. Eesti oli samal positsioonil ka aasta varem. Esikümnes on kokku vaid kolm Euroopa riiki. Analüüs lähtub tööjõuturu oskustööjõu kvaliteedist ja kättesaadavusest (mh haridustasemest ja keelteoskusest), kuluefektiivsusest (mh palgatasemest), seadusandlikust raamistikust (mh bürokraatiatasemest) ning tootlikkusest.

 

2019. aasta analüüsi põhjal on esikolmikus Singapur, Hong Kong ja Uus-Meremaa. Euroopa riikidest on Eesti kolmandal kohal Suurbritannia ja Iirimaa järel. Edetabeli lõpust leiab Boliivia, Hondurase ja Venezuela. Analüüs hindab tööturge tööandja, mitte töötaja vaatenurgast.

 

„Hiljuti selgus, et PISA testi tulemuste põhjal on Eesti lapsed Euroopas kõige nutikamad ja tuleb tõdeda, et loogiline mõtlemine matemaatikas ja funktsionaalne lugemisoskus ei kao täiskasvanueas kuhugi ära,“ lõi Manpoweri Baltikumi juht Heigo Kaldra paralleeli kahe erineva analüüsi vahel. „Seega on loomulik, et meie inimeste taibukust, usinust, haritust ja keelteoskust hinnatakse üle maailma, mis omakorda survestab kodumaist tööjõuturgu, sest head inimesed on oodatud ka piiri taga,“ tõi Kaldra välja kõrge edetabelikoha miinuspoole. „Kõrge tabelikoht pole siiski päris ootuspärane, sest mõõdikuid eraldi vaadates jääme näiteks produktiivsuses jätkuvalt  kõvasti maha nii suurtest riikidest Aasias, Põhja-Ameerikas kui Euroopas, samas on meil paljude tootlikumate riikidega võrreldes jätkuvalt madalam palgatase.“

 

Oskustööjõu kättesaadavuse hinnangutes juhivad maailmas Singapur, Iirimaa, Norra ja Suurbritannia, kuluefektiivseim on tegutseda Tais, Filipiinidel, Marokos ja Indoneesias, tootlikkuse edetabelit juhivad Hong Kong, Singapur, Iisrael ja Ameerika Ühendriigid ning soodsaima seadusandluse ja bürokraatiatasemega piirkondadeks peetakse Singapuri, Taanit, Uus-Meremaad ja Hong Kongi.

Lisainfo: Maarja Rüütel, +372 514 8448, [email protected]

 

Эстония занимает восьмое место во всемирном рейтинге рынков труда


Рассматривающий 76 рынков труда выполненный компанией ManpowerGroup анализ помещает Эстонию в рейтинге 2019 года на восьмое место – следом за Ирландией и перед Израилем. Эстония находилась в таком же положении и годом ранее. В первой десятке оказались всего три европейских страны. Анализ исходит из качества и доступности на рынке труда квалифицированной рабочей силы (в т.ч. из уровня образования и владения языками), эффективности с точки зрения затрат (в т.ч. уровня заработных плат), законодательной базы (в т.ч. уровня бюрократической нагрузки) и производительности.

 

Согласно анализу 2019 года, в первую тройку входят Сингапур, Гонконг и Новая Зеландия. Среди европейских стран Эстония занимает третье место рядом с Великобританией и Ирландией. В конце рейтинга расположились Боливия, Гондурас и Венесуэла. Анализ оценивает рынки труда с точки зрения работодателя, а не работника.

 

«Недавно выяснилось, что согласно результатам теста PISA, эстонские дети являются самыми умными во всей Европе. Разумеется, логическое мышление, знание математики и функциональные навыки чтения никуда не исчезают и во взрослом возрасте», – руководитель Manpower в странах Балтии Хейго Калдра провел параллели между двумя разными анализами. «Неудивительно, что сообразительность, усердие, образованность и языковые навыки наших людей ценятся во всем мире. Это, впрочем, оказывает дополнительное давление на местный рынок труда, поскольку хорошие специалисты нужны и за границей, – Калдра поразмышлял о негативных аспектах высокого положения в рейтинге. – Столь высокое место все же не вполне ожидаемо, поскольку, если посмотреть на критерии отдельно, то, например, по продуктивности мы все еще заметно отстаем от крупных стран Азии, Северной Америки и Европы. Кроме того, в сравнении со многими более производительными странами у нас остаются достаточно низкие зарплаты».

 

С точки зрения доступности квалифицированной рабочей силы ведущими странами мира являются Сингапур, Ирландия, Норвегия и Великобритания, наиболее эффективными с точки зрения затрат – Таиланд, Филиппины, Марокко и Индонезия. Рейтинг производительности возглавляют Гонконг, Сингапур, Израиль и США, а наиболее благоприятным правовым режимом и наименьшим уровнем бюрократии отличаются Сингапур, Дания, Новая Зеландия и Гонконг.

 

Дополнительная информация: Маарья Рюйтель, +372 514 8448, [email protected]