Viime kokku maailma
parimad tegijad

Riigi- ja erasektori värbamisplaane kaardistava rahvusvahelise uuringu kohaselt on värbamisaktiivsus maailmas ebaühtlane – Euroopas värvatakse uusi töötajaid pigem tagasihoidlikult, samas Aasias ja Kesk- ning Lõuna-Ameerikas on vajadus uute inimeste ja järele kõrge. Endiselt tõdeb kolm neljandikku ettevõtjatest, et olenemata sellest, kas värvata on vaja vähe või palju inimesi, pole tööturult võtta neile vajalike kompetentsidega töötegijaid.  

 

ManpowerGroupi kvartaalse uuringu raames küsitleti ligi 41 000 tööandjat 41 riigist, et teada saada, millised on selle aasta viimase kvartali värbamisplaanid ja tööturuootused. Kui tavapäraselt leiab värbamisaktiivsete riikide edetabeli esikümnest 2-4 Euroopa riiki, siis seekord mitte ühtegi.

Naabruses toimuv sõda, kõrge inflatsioon ja majanduslik ebakindlus on ilmselt põhjused, miks siinse piirkonna ettevõtjad on oma plaanides märksa tagasihoidlikumad kui näiteks Aasia või Lõuna-Ameerika riikide omad. Kui Euroopa üldiselt püsib veel stabiilse värbamise taseme juures, siis Ukrainale füüsiliselt lähedal paiknevates riikides, näiteks Ungaris, on värbamisplaan negatiivne ehk pigem on ettevõtjatel kavas töökohti vähendada, mitte juurde luua.

 

„Kui maailma värbamiskaart näitab ebaühtlast pilti, siis sama võib öelda ka Eesti kohta – ettevõtjad käituvad ebakindlal ajal erinevalt,“ märkis Manpoweri Baltikumi juht Heigo Kaldra. „Kriisiajal kiputakse vajutama pidurit, aga tegelikult on see hea aeg investeeringuteks, eriti sellisteks, mis on suunatud inimestesse. Organisatsiooni jaoks strateegiliselt olulisi inimesi tuleb hoida ka majanduslikult keerulistes oludes, hiljem parematel aegadel uute inimeste värbamine ja väljaõpetamine osutub pea alati märkimisväärselt kallimaks meetmeks,“ lisas Kaldra.

 

Maailmas tervikuna plaanib järgmises kvartalis inimesi juurde värvata 45 protsenti organisatsioonidest, 36 protsenti plaanib hoida praegust taset, 16 protsendil on kavas töötajate arvu vähendada ning 3 protsenti pole veel otsustanud. Kõige enam tarvis inimesi IT-sektorisse, millele järgnevad pangandus-, kinnisvara- ja kindlustusvaldkond. Tõenäolisemalt värbavad inimesi praegu suured organisatsioonid, väikefirmad on pigem äraootaval seisukohal. 

 

Maailma kõige värbamisaktiivsemad riigid on hetkel Brasiilia, India, Costa Rica, Hiina ja Kolumbia. Euroopa riikidest on värbamise osas kõige positiivsemalt meelestatud Rootsi, Prantsusmaa, Norra ja Belgia. Maailmas kõige tagasihoidlikumad on oma plaanides Ungari, Kreeka, Poola ja Hispaania.

 

ManpowerGroup Employment Outlook Survey on maailmas enim tsiteeritud kvartaalne värbamisuuring, mida on koostatud 60 aastat. ManpowerGroup on rahvusvaheline personaliettevõte, millel on üle 70 aasta kogemust töötajate värbamise ja renditeenuste alal. 18 aastat tegutsenud Manpower Eesti teenused hõlmavad kogu personalivaldkonda töötajate värbamisest ja rentimisest kuni sihtotsingu ja konsultatsioonideni.

Lisainfo: Maarja Rüütel, +372 514 8448, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

Рекрутинговая активность в Европе – самая низкая в мире

Согласно международному исследованию планов найма рабочей силы в государственном и частном секторах, рекрутинговая активность в мире неравномерна: в Европе новых сотрудников набирают довольно мало, в то время как в Азии, а также в Центральной и Южной Америке потребность в новых людях высока. Три четверти предпринимателей по-прежнему признают, что вне зависимости от того, как много работников им требуется, на рынке труда просто нет сотрудников с необходимыми компетенциями.

 

В рамках ежеквартального исследования ManpowerGroup было опрошено более 41 000 работодателей в 41 стране мира. Цель опроса – выяснить планы в отношении найма и ожидания рынка труда в последнем квартале года. Если обычно в первой десятке списка активных в плане найма стран можно найти 2–4 европейские страны, то на этот раз их там нет. Идущая по соседству война, высокая инфляция и экономическая неопределенность, вероятно, являются причинами того, что предприниматели в этом регионе гораздо скромнее в своих планах, чем, например, в азиатских или южноамериканских странах. Если в Европе в целом сохраняется стабильный уровень найма, то в странах, физически близких к Украине, таких как Венгрия, рекрутинговые планы отрицательные, т.е. предприниматели планируют сокращать рабочие места, а не создавать новые.

 

«Мировая карта рекрутинга показывает неравномерную картину, и то же самое можно сказать об Эстонии – в нестабильные времена предприниматели ведут себя по-разному, – отметил исполнительный директор Manpower Baltikum Хейго Калдра. – Во время кризиса обычно нажимают на тормоза, но на самом деле это хорошее время для инвестиций, особенно для инвестиций в людей. Стратегически важных для организации людей необходимо удерживать даже в сложных экономических условиях – набор и обучение новых людей позже, в лучшие времена, почти всегда оказывается значительно более дорогостоящей мерой».

 

В целом по миру нанять больше людей в следующем квартале планируют 45% организаций, 36% предполагают сохранить текущий уровень, 16% планируют сократить количество сотрудников, а 3% еще не определились. Больше всего люди были нужны в ИТ-секторе, затем следуют банковское дело, недвижимость и страхование. Крупные организации с большей вероятностью будут нанимать людей сейчас, а небольшие компании скорее займут выжидательную позицию.

 

В настоящее время самыми активными с точки зрения найма работников странами мира являются Бразилия, Индия, Коста-Рика, Китай и Колумбия. Среди европейских стран наиболее позитивно смотрят на найм сотрудников Швеция, Франция, Норвегия и Бельгия. Самыми скромными рекрутинговыми планами в мире отличаются Венгрия, Греция, Польша и Испания.

 

ManpowerGroup Employment Outlook Survey – это наиболее часто цитируемое в мире ежеквартальное исследование найма рабочей силы, которое проводится уже около 60 лет. ManpowerGroup – международное занимающееся персоналом предприятие, обладающее более, чем 70 годами опыта в сфере найма и аренды персонала. Действующее уже 18 лет эстонское отделение Manpower предлагает все связанные с персоналом услуги: от найма и аренды рабочей силы, до целевого поиска и консультирования.

Дополнительная информация: Маарья Рюйтель, +372 514 8448, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

Hea tööotsija,
ANNA MEILE ENDAST MÄRKU

Kui sa oled tulevikus huvitatud põnevatest tööpakkumistest, anna meile enda kohta veidi infot.

Saada oma andmed siit