Viime kokku maailma
parimad tegijad

Manpower koostab iga aasta kvartaalseid aruandeid (Manpower Employment Outlook Survey), mis annavad tulevase kvartali kohta ennustuse, kuidas tööandjad hindavad oma värbamist järgneval kolmel kuul. Manpower Employment Outlook Survey on oma valdkonnas enim tsiteeritud uuring üle maailma. See koostatakse kord kvartalis, et mõõta tööandjate värbamishinnanguid järgmise kvartali kohta. Seda on koostatud juba üle 50 aasta ning see on üks usaldusväärsemaid ja laiaulatuslikumaid uuringuid tööhõive kohta maailmas.  Antud uuring on erakordne oma mahukuse, ulatuse, kestvuse ning valdkonna poolest. Ainulaadseks muudab selle ka asjaolu, et see on ainus uuring, mis on tulevikku suunatud, st kõik teised uuringud keskenduvad tavaliselt sellele, mis toimus minevikus. ManpowerGroup intervjueerib üle 65 000 tööandja enam kui 42 riigis ja territooriumil, et prognoosida tööturu aktiivsust järgneval kolmel kuul -- antud juhul ajavahemikus jaanuar -  märts 2015. aastal. Kõigilt uuringust osalejatelt küsitakse sama küsimus: kuidas teie prognoosite tööhõive muudatusi oma piirkonnas ajavahemikul jaanuar-märts 2015 võrreldes käimasoleva kvartaliga? Värske prognoos näitab, et värbamistempo ei ole enamikel tööturgudel järsult muutumas võrreldes eelneva kolme kuuga või samas kvartalis sel aastal (Q1 2014). Värbamishinnangud on tõusmas peaaegu kõigis küsitletud riikides (kuigi erinevates mahtudes), väljaarvatud neljas riigis. Tööandjate värbamishinnangud Ameerika Ühendriikides ja Suurbritannias hakkavad tasapisi paranema.  Ka Hiinas ja Brasiilias on hinnang positiivne. Globaalselt 38st riigist ja territooriumist 42-s hindavad tööandjad oma värbamist esimeseks kvartaliks 2015. aastal positiivselt.  Väljavaated on üliselt paremad, võrreldes 2014. neljanda kvartali ja sama aasta esimese kvartaliga -- prognoos on paranenud 22. riigis ning kahanenud ainult 12. riigis. Värbamiskindlus on tulevaks kvartaliks tugevaim  Indias, Taiwanis ja Uus Meremaal, kuid kõige nõrgem ning negatiivse tulemusega Soomes, Itaalias, Hollandis ja Šveitsis. Aasia ja Vaikse ookeani piirkonnas püsivad hinnangud positiivsed kõigis uuringus osalenud 8. riigis. India tööandjad hindavad oma värbamisplaane väga kõrgelt, samuti on nende hinnang globaalselt kõige optimistlikum. Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna kõige nõrgema hinnangu on andnud Austraalia tööandjad. Kõik uuringus osalenud Ameerika tööandjad prognoosivad samuti oma värbamist tulevaks kvartaliks positiivselt. Värbamishinnang on suurenenud viies riigis, kukkunud kolmes ning jäänud muutumatuks kahes riigis kui võrrelda 2014. viimase kvartaliga. Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika (EMEA) piirkonnas küsitleti üle 20 000 tööandja 24. riigis ning tulemused on riigiti üsna erinevad. Positiivsed tulemused on 20-nes riigis 24-st. Piirkonna tugevaim tulemus on Türgi tööandjate poolt ning kõige nõrgemad ja ainsad negatiivsed tulemused on Soome, Itaalia, Hollandi ja Šveitsi tööandjate poolt.  Prantsusmaa väljavaated on tagasihoidlikult paranenud ning tööandjate hinnangud on hetkel ühed positiivsemad alates 2008. aasta esimesest kvartalist. Ka Suurbritannia tööandjate hinnang on sarnaselt Prantsusmaaga järjest tõusnud. Saksamaal on tööandjad ettevaatlikult optimistlikud, kus prognoos näitab positiivset tulemust 2015. esimeseks kvartaliks. Allolevalt ka ülevaatlik infograafik tulemustest. Eestis plaanib 6 järgneval kuul töötajaid värvata 39 % tööandjatest. Eelmisel aastal  oli see näitaja 56 % ning 2012. aasta novembris 40%. Eesti tööandjad on 2015. aasta osas stabiilselt optimistlikud. Peamiste värbamise põhjustena on tööandjad välja toonud tihtilugu mitu samaaegset  põhjust, kõige sagedamini mahtude või organisatsiooni kasvamise (58% juhtudel), eelmise töötaja lahkumise (36%) ja töötaja lapsehoolduspuhkusele suundumise (13 %). CV-Online’i poolt oktoobris Eesti kohta läbi viidud uuringus osales üle 1700 erinevas suuruses ettevõtte üle Eesti.1
  Inglise keelne ülevaade ja ka riikide kokkuvõtted on leitavad SIINMEOS general summary and each country´s results are available HERE. Järgmine prognoos 2015. aasta teise kvartali kohta avaldatakse 10. märtsil 2015.   Hoia end kursis meie tööpakkumiste ja teiste kasulike teadetega ka Facebookis ja LinkedIn-s. Keep yourself updated also on Facebook and LinkedIn. GlobalTableQ115_CS4

Hea tööotsija,
ANNA MEILE ENDAST MÄRKU

Kui sa oled tulevikus huvitatud põnevatest tööpakkumistest, anna meile enda kohta veidi infot.

Saada oma andmed siit