Viime kokku maailma
parimad tegijad

LinkedIn on novembris avaldanud globaalse värbamistrendide raporti 2015. aastaks. Aruande koostamiseks kaasati üle 4000 värbamisspetsialisti . Seda uuringut on tehtud juba neli aastat ning mis seega aitab teha põnevaid järeldusi erinevate aastate lõikes. Heidke kiire pilk infograafikule, et näha peamisi suundumusi, mis hakkavad kujundama värbajate tööd 2015. aastal   2015. aastal on värbajatel suuremad eelarved ning veelgi suuremad värbamismahud. Värbajad peaksid rohkem mõtlema pikaajalistele värbamisstrateegiatele, et leida veel enam kandidaate ning et varustada end värskeima infoga talendipankade kohta. Millistes piirkondades elavad erinevad spetsialistid ning milline peaks olema värbaja sõnum kandidaadile, et teda töökohale meelitada? Peamised allikad, kust leida parimaid kandidaate, on viimase nelja aasta jooksul muutunud. Kui neli aastat tagasi olid isiklikud võrgustikud üheks peamiseks kohaks, kust leida parimaid kandidaate, siis täna on selleks kuulutustetahvlid ja professionaalsed sotsiaalvõrgustikud. Sellist kasvutrendi toetab ka tõsiasi, et näiteks LinkedIn´i liikmeskond on kasvanud 100 miljoniltlt üle 300 miljoni liikmeni viimase nelja aasta jooksul. Erinevad trendimuudatused annavad märku vajadusest, et tänapäevane värbaja peab end pidevalt koolitama ja kursis hoidma uute sotsiaalsete värbamiskanalite suundade ja tehnikatega ning samuti kohanduma ja mõistma kandideerimisprotsesse läbi erinevate andmebaaside. Artikkel on täispikkuses kättesaadav SIIN.Artikkel on inglise keeles.   Hoia end kursis meie tööpakkumiste ja teiste kasulike teadetega ka Facebookis ja LinkedIn-s. Keep yourself updated also on Facebook and LinkedIn. __

Hea tööotsija,
ANNA MEILE ENDAST MÄRKU

Kui sa oled tulevikus huvitatud põnevatest tööpakkumistest, anna meile enda kohta veidi infot.

Saada oma andmed siit