Viime kokku maailma
parimad tegijad

Sooviavaldus/kaaskiri/motivatsioonikiri

Sooviavalduse või kaaskirja vormistamisel ei ole olemas kindlaid reegleid, kuid mõned põhitõed tasub siiski meelde jätta.  Sisu Dokumendi eesmärk on tutvustada Sind potentsiaalsele tööpakkujale ning saavutada kutse intervjuule. Sellepärast peaks kaaskiri või sooviavaldus olema pilkupüüdev, konkreetne, argumenteeritud ja laitmatult vormistatud. Dokumendis tuleks ennast esitleda ja tuua välja põhjus, miks Sa neile CV saadad, miks oled Sa neist huvitatud, millist tööd soovid ning miks pead end sobivaks kandidaadiks. Avalduse või kaaskirja kirjutamisel pea silmas, milliseid tingimusi kandidaadile esitatakse.   Kaaskirja koostamisel lähtu järgnevatest nõuannetest:
 • Kaaskiri ei tohi olla liiga pikk (pool kuni maksimaalselt üks A4 lehekülge);
 • Kaaskirjas peaksid olemas olema saatja kontaktandmed ning samuti kaaskirja koostamise kuupäev;
 • Nii nagu tavaline kiri, peab kaaskiri olema adresseeritud konkreetsele inimesele või asutusele;
 • Sissejuhatavas lauses tuleks kirjutada, millisele ametikohale soovid kandideerida. Kui kiri on koostatud vastuseks konkreetsele tööpakkumisele tuleb ka märkida, kust Sina selle tööpakkumise leidsid;
 • Kaaskiri peaks sisaldama Sinu selgitust, miks oled pakutavast töökohast huvitatud. Lisa kaaskirja ka lühike kirjeldus senistest saavutustest, mis Sinu kandidatuuri veelgi tugevdab (Näiteks: ainukese müügiesindajana suutsin kolme kuuga kahekordistada ettevõtte püsiklientide arvu). Kirjelda lühidalt, millised Sinu senised kogemused ja teadmised tulevad kasuks pakutaval ametikohal;
 • Paljud kohaotsijad kirjeldavad avalduses põhjalikult oma soove ja nõudmisi töökohale, jättes tähelepanuta tööandja huvid. Soositumad on siiski kohanemisvõimelised tööotsijad, kes selgelt välja ütlevad, millist kasu nad ettevõttele võivad tuua.
 • Kaaskirja võid lisada ka oma palgasoovi, seejuures märgi ära kas oled mõelnud bruto või neto palka;
 • Enne teele saatmist lase kellelgi üle kontrollida kirjavead.
  Vormistamine
 • Pane kirja nii saaja kui saatja andmed.
 • Ära unusta kuupäeva!
 • Kui soovitakse kaaskirja, siis võib pealkirjas pöörduda konkurssi korraldava isiku poole nime kasutades (Lp. hr/pr Kask). Kui sa ei tea täpselt, kes on Su kirja lugeja, uuri see välja või kasuta üldist ametinimetust, näiteks: Lp personalijuht.
 • Lõpeta dokument alati positiivse emotsiooniga – «Edu soovides» või «Teie vastust ootama jäädes».
 • Dokumendi lõpus peaksid kirja panema, millised lisadokumendid Sa koos avalduse või kaaskirjaga saadad (CV, soovituskirjad).
  Motivatsioonikiri Motivatsioonikiri on Sinu vastus tööandja küsimusele «Miks ma peaksin valima just Sind?». See on põhjalikum kiri, kus saad tõestada oma motivatsiooni antud töökohale kandideerimisel. Motivatsioonikiri on kirjeldus oma sobivusest ja nendest aspektidest, mida Sul on ettevõttele/organisatsioonile pakkuda. Selles saad kirjeldada, mida töö Sulle isiksusena ja arenguperspektiivis pakub ning näidata, kas pakutav töö on Sulle väljakutseks. Motivatsioonikirja võib kasutada ka praktikakoha ja stipendiumi taotlemisel või kooli sisseastumisel. Kiri peab olema vormistatud sarnaselt klassikalisele ärikirjale, kus saatja kontaktandmed paiknevad kirja ülemises paremas nurgas. Pealkirjas võib pöörduda konkurssi korraldava isiku poole kasutades nime või ametinimetust. Kirja pikkus võib olla maksimaalselt üks A4 lehekülg.   Allpool on toodud kaks näidet.   mot kiri naide   sooviavaldus kaaskiri naide

Hea tööotsija,
ANNA MEILE ENDAST MÄRKU

Kui sa oled tulevikus huvitatud põnevatest tööpakkumistest, anna meile enda kohta veidi infot.

Saada oma andmed siit