Viime kokku maailma
parimad tegijad

Igal kevadsuvel seisavad tuhanded koolilõpetajad keerulise valiku ees – mida minna edasi õppima, et tulevikus jaguks tööd, eriala pakuks põnevust ja tagaks hea elatustaseme. Nõuandeid jagab Manpoweri personalipartner Maarja Rüütel.

 

Lähtu eeldustest ja huvidest
Noorte erialavalikusse sekkuvad tihti targutavad sugulased ja tuttavad, kes soovitavad üht või teist hetkel tasuvat või perspektiivis atraktiivset eriala, tundmata seejuures piisavalt tulevase õppuri eelduseid, andeid ja huvisid. Paraku päädib sellistest soovitustest lähtumine enamasti kooli pooleli jätmisega või sellega, et õpitud erialal ei asuta kunagi tööle. Kui füüsika tundub keeruline ja igav, ei tasu õppida inseneriks, kui bioloogia ja keemia on olnud eelnevates kooliastmetes ebameeldivad, ei ole mõtet kaaluda arstiteaduskonda ja kui matemaatika on ületamatult keeruline, pole programmeerimine parim eriala valik.

Sageli kohtab universaalset soovitust õppida reaalaineid, aga kui need on olnud kogu senise õpinguperioodi jooksul nõrkade hinnetega ega paku sugugi huvi, pole selle soovitusega midagi tarka peale hakata. Iga tulevane õppur peaks kaardistama enda tugevused ja nõrkused, aga ka soovid ja huvid. Praktiliselt igas valdkonnas on võimalik jõuda tippu ja teha edukat karjääri, aga see eeldab kombinatsiooni eeldustest, soovist ja pingutusest.

 

Mõtle pikalt ette
Hetkel populaarsed erialad ei pruugi olla 10, 20 või 30 aasta pärast enam sama atraktiivsed ja vajalikud kui praegu. Kui täna otsitakse tikutulega taga programmeerijaid, siis tulevikus omandatakse keskmisel tasemel programmeerimine ilmselt kooli kõrvalt ühe baasteadmisena nagu võõrkeeled ehk selle eriala lõpetanutele esitatakse praegusest palju kõrgemaid nõudmisi. Kui vaadata ühiskonna struktuurseid muutuseid, on tulevikus tarvis kindlasti rohkem inimesi meditsiinis ja hariduses, aga praktiliselt igal ajastul on vaja ka analüütikuid, insenere ning inimesi, kes oskavad teha midagi oma kätega.

 

Ole paindlik kiirreageerija
Olenemata valitud erialast tuleb üha rohkem kasuks paindlikkus, sest maailm on pidevas arengus ja muutused on kiiremad kui kunagi varem. Paljusid tänaseid erialasid pole 10 ja 20 aasta pärast enam olemas ehk ennekõike tuleb õppida õppima ja tegutseda teadmises, et koolilõpetaja ei ole kunagi päriselt oma erialaks küps. Sisuliselt peab olema igas ametis kiirreageerija ning lähtuma sellest, et miski pole püsiv.

 

Vali sobiv eriala
Alles pärast eelduste ja annete, tugevuste ja nõrkuste, soovide ja huvide kaardistamist, saab asuda tegema erialavalikut nende ametite seast, millel võiks olla perspektiivis tulevikku:

 

 • MEDITSIIN
  Arstid, õed, laboritöötajad, füsioterapeudid, vaimse tervise eksperdid, tervishoiuassistendid

 

 • HARIDUS
  Kõigi kooliastmete õpetajad, logopeedid, eripedagoogid, tugispetsialistid, koduõpetajad, haridustehnoloogid

 

 • INSENEERIA
  Ehitusinsenerid, tooteinsenerid

 

 • INFOTEHNOLOOGIA
  Terviklikku pilti nägevad ja hea suhtlemisoskusega IT-eksperdid

 

 • FINANTSJUHTIMINE
  Analüütikud, rahapesudetektiivid

 

 • FILOLOOGIA
  Meditsiinile spetsialiseerunud tõlgid, Aasia keelte eksperdid

 

 • DIGITURUNDUS, KOMMUNIKATSIOON
  Turundusanalüütikud, digiturunduse ja sotsiaalmeedia eksperdid, kommunikatsioonispetsialistid, toimetajad

 

 • ÕIGUSTEADUS
  Intellektuaalsele omandile, andmekaitsele, autoriõigusele spetsialiseerunud juristid

 

 • KUTSEHARIDUS
  Tehnikud, elektrikud, santehnikud, ehitajad

 

 

Шпаргалка для выпускника: на кого пойти учиться

 

Каждую весну тысячи выпускников школ становятся перед сложным выбором – на кого пойти учиться, чтобы в будущем была работа, а специальность была интересной и обеспечивала достойный уровень жизни. Советами поделилась Маарья Рюйтель, партнер по персоналу компании Manpower.

 

Исходи из предпосылок и интересов
Часто в выбор будущей специальности молодого человека вмешиваются всезнающие родственники и знакомые. Они рекомендуют сделать выбор в пользу той или иной высокооплачиваемой на данный момент или привлекательной в перспективе специальности, не имея достаточно информации о предпосылках, талантах и интересах самого будущего специалиста. К сожалению, часто такой коллективный выбор будущей профессии может приводить к тому, что диплом так и не будет получен, а если и будет, то не пригодится за отсутствием желания работать по специальности. Если физика кажется сложным и скучным предметом, не стоит учиться на инженера. Если биология и химия не радовали в школе, не следует даже рассматривать поступление на медицинский факультет. Если математика никак не дается, то программирование – не лучший выбор специальности. Часто можно встретить универсальную рекомендацию выбирать реальное направление, однако если в школе реальные предметы давались с трудом и не особо интересовали, то такой совет окажется довольно бесполезным. Каждому будущему выпускнику общеобразовательной школы следует определить свои сильные и слабые стороны, а также подумать, чего он хочет от жизни и что его интересует. Практически в каждой сфере деятельности можно стать ценным специалистом и сделать успешную карьеру, но для этого нужно, чтобы сошлись предпосылки, желания и усилия.

 

Думай наперед
Вовсе не факт, что специальности, которые популярны сейчас, будут так же привлекательны и востребованы спустя 10, 20, 30 лет. Если сейчас днем с огнем не найти программистов, то в будущем, вполне вероятно, программирование станет обычным базовым навыком, который получают еще до окончания школы, подобно знанию иностранных языков сейчас. Также вероятно, что требования к профессиональным программистам будущего будут куда выше, чем в наше время. Структурные изменения общества свидетельствуют о том, что в будущем больше людей потребуется в медицине и образовании, но точно можно сказать, что практически в любое время не менее нужны аналитики, инженеры и люди, которые что-то умеют делать своими руками.

 

Будь гибким и умей быстро реагировать
Вне зависимости от того, какая специальность выбрана, все большую актуальность приобретает такой навык, как гибкость, ведь мир постоянно развивается, а изменения происходят куда быстрее, чем когда-либо раньше. Многие сегодняшние специальности канут в Лету уже спустя 10–20 лет, и получается, что главный навык, который потребуется, это умение учиться и действовать понимая, что выпускник никогда не будет на самом деле готов к своей специальности. По сути, специалист любого профиля должен уметь быстро реагировать и исходить из того, что нет ничего постоянного.

 

Выбери подходящую специальность
Только после того, как ясны предпосылки и способности, сильные и слабые стороны, желания и интересы, можно приступить к выбору будущей специальности из числа тех, у которых в перспективе может быть будущее:

 

 • МЕДИЦИНА
  Врачи, медсестры, лаборанты, физиотерапевты, эксперты по психическому здоровью, помощники врача

 

 • ПЕДАГОГИКА
  Учителя всех школьных ступеней, логопеды, специальные педагоги, опорные специалисты, домашние учителя, образовательные технологи

 

 • ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО
  Инженеры-строители, инженеры-разработчики

 

 • ИНФОТЕХНОЛОГИЯ
  ИТ-эксперты, которые видят общую картину и отличаются хорошими навыками общения

 

 • ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
  Аналитики, специалисты по борьбе с отмыванием денег

 

 • ФИЛОЛОГИЯ
  Переводчики со специализацией в области медицины, эксперты по азиатским языкам

 

 • ЦИФРОВОЙ МАРКЕТИНГ, КОММУНИКАЦИЯ
  Маркетинговые аналитики, эксперты по цифровому маркетингу и социальным сетям, специалисты по коммуникации, редакторы

 

 • ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
  Юристы, специализирующиеся на интеллектуальной собственности, защите данных, авторских правах

 

 • ПРИКЛАДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
  Техники, электрики, сантехники, строители

 

 

Hea tööotsija,
ANNA MEILE ENDAST MÄRKU

Kui sa oled tulevikus huvitatud põnevatest tööpakkumistest, anna meile enda kohta veidi infot.

Saada oma andmed siit