Viime kokku maailma
parimad tegijad

Üleilmne Manpoweri uuring tõdeb, et kuigi COVID-19 mõjutab naiste ja meeste tervist ühtviisi, saavad pandeemiaga kaasnevast majanduskriisist suurema löögi naised, kes kaotavad tõenäolisemalt töö ja on viirusest tingitud sotsiaalsetest aspektidest mõjutatud pikema perioodi vältel. 

Naised on pandeemiast rohkem mõjutatud eelkõige sektorite tõttu, kus nad töötavad. Enamikes riikides tegutseb turismi ja hotellinduse, toitlustuse ja meelelahutuse valdkonnas rohkem naisi kui mehi, samuti teevad naised sagedamini administreerivat tööd, mille järele on vajadus kollektiivide kodukontoritesse kolimise tingimustes tuntavalt vähenenud. Samal ajal on tööjõu nõudlus kasvanud näiteks IT-sektoris ja laonduses ning logistikas, kus traditsiooniliselt töötab rohkem mehi kui naisi. Lisaks selgub, et Euroopas ja Kesk-Aasias on oma töö sisuliselt kaotanud 25 protsenti eraettevõtjatest naisi, samal ajal kui meeste puhul on vastav osakaal 21 protsenti. USA-s on pea iga kolmas töötav ema ise tööst kas osaliselt või tervenisti loobunud, et keskenduda koduõppele jäänud laste toetamisele, sama suundumust on märgata ka mujal maailmas, kuigi vähem.

„Tööealistelt inimestelt küsiti ka seda, kas nad tahavad kodukontorist n-ö päris kontorisse naasta ja selgus, et seda ootab iga teine mees ja iga kolmas naine,“ nentis Manpower Eesti äriarendusjuht Kirke Altrov. „Põhjused on seejuures erinevad – kontoritööle naasta soovivad naised tahavad sellega tõmmata pigem selgemat piiri töö ja kodu vahele, samas kui mehed ootavad naasmiselt eelkõige sotsialiseerumisvõimalust ja pigem kolleegide tähelepanu ning tunnustust,“ märkis Altrov. „Uuringust tuleb siiski selgelt välja, et nii naised kui mehed usuvad, et koroonapandeemia on töömaailma pöördumatult muutnud ning paindlikkust ning kodus töötamist on tulevikus varasemast oluliselt rohkem ka siis, kui piirangud lubavad kõigil kontorisse naasta.“

Manpower on rahvusvaheline personaliettevõte, millel on üle 70 aasta kogemust töötajate värbamise ja renditeenuste alal. 16 aastat tegutsenud Manpower Eesti teenused hõlmavad kogu personalivaldkonda töötajate värbamisest ja rentimisest kuni sihtotsingu ja konsultatsioonideni.

Lisainfo: Maarja Rüütel, +372 514 8448, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

****

Исследование: из-за пандемии женщины потеряли на рынке труда больше мужчин

Глобальное исследование Manpower демонстрирует, что, хотя COVID-19 одинаково влияет на здоровье женщин и мужчин, сопровождающий пандемию экономический кризис сильнее бьет именно по женщинам, которые с большей вероятностью теряют работу и дольше подвергаются воздействию социальных аспектов вируса. 


Женщины в большей степени страдают от пандемии, прежде всего, в результате работы в определенных секторах. В большинстве стран больше женщин, чем мужчин, работает в сферах туризма и гостиничного дела, общественного питания и развлечений, а также женщины чаще выполняют административную работу, потребность в которой значительно уменьшилась в результате переезда коллективов в домашние офисы. В то же время спрос на рабочую силу увеличился, например, в ИТ-секторе, в складском хозяйстве и логистике, где традиционно работает больше мужчин, чем женщин. Кроме того, в Европе и Центральной Азии практически потеряли работу 25% занимающихся частным предпринимательством женщин, тогда как среди мужчин этот показатель составил 21%. В Соединенных Штатах почти каждая третья работающая мать сама частично или полностью отказалась от работы, чтобы сосредоточиться на поддержке оставшихся на домашнем обучении детей. Аналогичная тенденция наблюдается и в других странах мира, хотя и в меньшей степени. 

«Людей трудоспособного возраста также спрашивали, хотят ли они вернуться из домашнего офиса в, так сказать, реальный, и выяснилось, что этого ждут каждый второй мужчина и каждая третья женщина, – отметила руководитель по развитию бизнеса Manpower Eesti Кирке Альтров. – Причины разные: женщины, которые хотят вернуться к офисной работе, предпочитают проводить более четкую грань между работой и домом, в то время как мужчины возвращаются в первую очередь к возможности социализации, к вниманию и признанию со стороны коллег. Исследование, впрочем, четко показывает, что как женщины, так и мужчины считают, что пандемия коронавируса необратимо изменила мир труда, и в будущем в отношении возможности работы из дома будет гораздо больше гибкости, даже если ситуация позволит каждому вернуться в офис». 

Manpower – международное занимающееся персоналом предприятие, обладающее более, чем 70 годами опыта в сфере найма и аренды персонала. Действующее уже 16 лет эстонское отделение Manpower предлагает все связанные с персоналом услуги: от найма и аренды рабочей силы, до целевого поиска и консультирования. 

Hea tööotsija,
ANNA MEILE ENDAST MÄRKU

Kui sa oled tulevikus huvitatud põnevatest tööpakkumistest, anna meile enda kohta veidi infot.

Saada oma andmed siit