Viime kokku maailma
parimad tegijad

Uudse teenusena pakub Manpower koos kommunikatsioonispetsialistidega tööandja brändingu kontseptsiooni loomist, mis koosneb kolmest osast: analüüsist, sõnumitest ja tegevuskavast.

Tugev tööandja bränd võimaldab ettevõttel eristuda ja saavutada tööjõuturul konkurentsieelis. Atraktiivne bränd tekitab huvi ja usaldust ning hoiab töötajaid ettevõttes, vähendab värbamiskulusid ja personali voolavust.


Analüüs

Analüüsi koostamiseks Analüüsi koostamiseks korraldame küsitluse ettevõtjate töötajate seas ning viime võtmetöötajatega läbi individuaalsed intervjuud. Küsitluse ja intervjuude eesmärk on selgitada olemasolevate töötajate peamised põhjused ja motivatsioon tööle asumisel ja ettevõttes töötamisel ning olulisemad kitsaskohad ja võimalused. Lisaks kaardistame teid huvitavate sihtgruppide väärtused ja ootused ning analüüsime teie ettevõtte senist tööandaja brändingu kommunikatsiooni. 

Sõnumid

Sise- ja väliskeskkonna analüüsi põhjal pakume tööandja brändingu tarbeks välja võimalikud põhi- ja alamsõnumid teie eri sihtgruppidele, mida saate kasutada läbivalt edasises kommunikatsioonis. Lisaks sõnastame ühiselt ka tööandja brändingu sõnumeid koondava lühikese ja lööva tunnuslause.

Tegevuskava

Lisaks analüüsile, sõnumitele ja tunnuslausele koostame koostöös kommunikatsioonispetsialistidega tööandja brändingu tegevuskava, milles pakume välja konkreetsed teemad ja tegevused teie tööandja brändingu tugevdamiseks. 

Tagasi

„Meeldiv oli tõdeda, et keerulistes tööturutingimustes ei tee Manpower järelandmisi töö kvaliteedis. Kandidaatide eelvalik oli hoolikalt läbi viidud ning kliendile esitleti vaid profiilile vastavad kandidaadid.”

Elis Erm, APL Agencies Estonia OÜ HR Manager

Vaata kõiki

Küsi täpsemalt teenuste kohta või konkreetset hinnapakkumist

Palun sisestage ettevõtte nimi

Palun sisestage oma nimi

Palun sisestage korrektne e-postiaadress

Palun sisestage telefoni number

Palun täpsustage oma pöördumist

Invalid Captcha Check