Viime kokku maailma
parimad tegijad

Üleminekuteenus

Meie üleminekuteenus aitab ettevõtetel ja töötajatel toime tulla muutuste olukorras (sh töösuhte lõppemine, nt koondamine, restruktureerimie vms). Meie teenus on kohandatud kõikidel tasemetel üleminekuperioodil olevatele töötajatele, arvestades ettevõtte ja töötaja vajadusi.

Meie isikupärane lähenemine, hindamisvahendid ja personaliseeritud tööotsingud tagavad, et erinevatel ametialadel ja karjääriastmetel töötajad leiavad inspireerivad ja perspektiivikad väljakutsed.

Individuaalne üleminekuteenus

Üleminekuteenuste kasutamine lahkuvate töötajate sujuvamaks üleminekuks näitab, et teie ettevõte hoolib oma töötajate vaimsest tervisest ja tulevikust. Töötajate ettevalmistamine selleks, mis ees ootab, aitab ka säilitada häid suhteid ja soodustab tulevast koostööd. Meie teenus lähtub töötaja personaalsest vajadusest, hõlmates peamiselt järgmiseid teemasid:

  • kohtumine ettevõtte esindajaga (vajaduste kaardistamine);
  • kohtumised teenust vajava töötajaga (olukorra kaardistamine, karjäärinõustamine, nõustamine CV osas);
  • olukorra hindamine ja sobivaima tegutsemisviisi valimine (sh oskuste ja omaduste kaardistamine);
  • otsingud tööportaalides ja andmebaasides;
  • töövestluseks ettevalmistamine ja struktureeritud vestlus;
  • tulemuste analüüs ja tagasiside andmine.

Üleminekuteenus grupile

Teatud juhtudel on sobilikum kasutada grupinõustamisi. Meie üleminekuteenus grupile lähtub ettevõtte vajadustest ja teenusel osalejate arvust, kuid hõlmab peamiselt järgmisi teemasid:

  • kohtumine ettevõtte esindajaga;
  • tööturu ülevaade ja tutvustus lahkuvatele töötajatele;
  • nõustamine CV osas, otsingud tööportaalides ja andmebaasides;
  • soovitused edukaks tööintervjuuks.

Üleminekuteenus juhtidele

Eksperdina tööturumaailmas oleme täheldanud, et keskastme- ja tippjuhitasemel jaoks võib uute väljakutsete otsimine ja vastuvõtmine olla aeganõudvam ja keerulisem protsess. Seetõttu pakume eraldi ettevõtte juhtidele mõeldud üleminekuteenuse programmi, mis kohandatakse vastavalt ettevõtte ja nõustatava soovidele ja vajadustele.

Tagasi

„Sain väga hea töötaja. Proovisin ka ise leida CV - Online kaudu, aga ei leidnud.“

Silva Lill, PLM Group Eesti OÜ CMO

Vaata kõiki

Küsi täpsemalt teenuste kohta või konkreetset hinnapakkumist

Palun sisestage ettevõtte nimi

Palun sisestage oma nimi

Palun sisestage korrektne e-postiaadress

Palun sisestage telefoni number

Palun täpsustage oma pöördumist

Invalid Captcha Check