Kriisi ei tohi raisku lasta: 5 ettepanekut personalivaldkonnast

Võib näida, et kõigi tänaste murede allikaks on salakaval viirus, aga majanduskriisid ei teki vaid ühel konkreetsel põhjusel. Tänases olukorras, kus riigilt saab toetust see, kes rohkem ja kõvemat häält teeb ning kus üksikutele valdkondadele keskenduvad abimeetmed tekitavad ebavõrdsust pigem juurde, võiks personaliettevõtte Manpower Baltikumi juhi Heigo Kaldra hinnangul ellu viia hoopis pikalt vinduda lastud struktuursed tööturgu korrastavad ja moderniseerivad seadusemuudatused. Need ei vaja suurt rahasüsti, aga oleks olnud paljudele ettevõtetele ning töötajatele juba tänases kriisis abiks, järgmistes samuti.

Foto: Unsplash

1. Renditööst võrdväärne töövorm

Renditöö oleks kriisis majandusele tõhus ravim, mis võimaldaks hõlpsalt paigutada inimesi ümber sealt, kus neid on üle, sinna, kus on puudu. Maailmas on see levinud ja paljudes riikides hästi reguleeritud töövorm, mida kasutab suur hulk edukaid ettevõtteid, aga Eestis mitte. Meil on näinud riik renditöötajaid seadusandluses tüütu ripatsina, mistõttu on tööjõurendi seadusandlik raamistik kohmakas ja tekitab ebavõrdsust. Kahetsusväärselt ei lähe ka praeguses kriisis renditöötajad ühegi „meetme“ alla, kuigi oleks elementaarne, et rendifirmadele kehtiks samad reeglid ja erandid, mis teistele ettevõtluses osalejatele. Näiteks kui renditööjõudu kasutaval ettevõttel läheb väga kehvasti, ei laiene sellele töötukassa abimeetmed, sest inimesed töötavad rendi-, mitte kasutajaettevõttes.

Kui renditöö oleks Eestis selgelt seadustatud kui olulist lisaväärtust loov töövorm, võidaks sellest praeguses kriisis paljud ettevõtted, sest paindlikkus võimaldab kiiresti reageerida nii hüppeliselt kasvavale kui kolinal kukkuvale vajadusele. Praegu näeme olukorda, kus ühed ettevõtted koondavad ja teised kurdavad, et neil on inimesi puudu. Ka stabiilsemas majanduskliimas võib olla ettevõtjal vaja ajutiselt töötajaid suure tellimuse täitmiseks või võib tekkida ajutine tõrge, mil töötajaid vaja ei lähe. Seejuures võib renditööga lahendada erinevaid probleeme, nii töötajate „kiirabina“ reageerivat asendust, lühiajaliste projektide elluviimist, pikaajalistes projektides aitamist kui ka terve teenuslõigu tervikuna sisse ostmist.

2. Uus töösuhteid reguleeriv seadus

Töö tegemise viis, sisu ja vorm on viimaste kümnenditega pöördumatult muutunud ja praegune kriis muudab töö olemust pikas plaanis veelgi enam. Juba on näha, et paremas seisus on need ettevõtted, kus on varem panustatud paindlikkusse, kuigi just paindlikkus on see, mida seadusandlik raam meil eriti ei soosi. Eesti töölepinguseadus on olemuslikult manufaktuuriaegne, mil inimesed läksid hommikul kindlaks kellaajaks tehasesse, et sealt õhtul kindlal kellaajal lahkuda. Teenusmajandus moodustab ¾ arenenud ühiskondade majandusest ja põhineb eelkõige projektipõhisel tööl, mis ei sõltu enam kindlast ajast või kohast, kus tööd tehakse. Seega on suurem osa töösuhteid tööseadusandluse vaates erandid ja praktikas ei lähe töö kokku sellega, mis peab olema lepingusse kirjutatud. Olemasolevat tööseadust ei ole vaja parandada või kohendada, vaid kirjutada täiesti uus seadus, mis lähtub uuest paradigmast. Paljud uue ajastu ja turu nõudmistele vastavad ettevõtted ei saagi normaalselt seaduseid järgida, sest nad ei mahu seaduse kitsasse vormi.

3. Võõrtööjõu kvoot prügikasti

Võõrtööjõu liikumise piiramine võimendab kriisi ja võib mõne majandusharu täiesti välja suretada. Võib tunduda, et võõrtöölisi on juba isegi palju ja Eesti oma inimesed jäävad kriisi tõttu massiliselt tööta. Paraku ei muuda ükski kriis inimese loomulikke eeldusi ehk me ei saa loota, et kaevuritest saavad IT-spetsilistid, ilutoodete müüjatest maasikakorjajad ja kelneritest keevitajad. Tööpuuduse kasvades jääb struktuurne tööjõupuudus alles. Loomulikult ei taha me oma riiki suvalisi võõraid, kes hiilivad maksudest kõrvale ja teevad piiripealse kvaliteediga tööd, küll aga vajavad ettevõtted kvalifitseeritud tööjõudu, mistõttu ei saa piire selles osas lukku panna ja elamislubade pikendamist peatada.

Kindlasti on inimesi, kes õpivad uue eriala ja vahetavad töövaldkonda, aga see ei juhtu üleöö ja massiliselt. Seda ootama jäädes surevad mitmed majandusvaldkonnad enne välja. Kvoodid ajaloo rudiment, mis tuleks prügikasti visata ja mõelda hoopis läbi, kuidas takistada võõrtööjõuga skeemitajaid. Lahendus on iseenesest lihtne – kui vastutus võõrtööjõu eest lasub lisaks vahendajale ka kohalikul tellijal, siis on olukorda lihtne kontrollida. Samuti oleks mõistlik vahendajad sertifitseerida ja teatud reserviga tagada palgad ning maksud, nii nagu on see mitmes teises valdkonnas (pangandus, turism, kütus).

4. Erisoodustusmaksu reform

Kriisiajal võib näida, et inimestele on tähtis vaid töö olemasolu ja edukad on need ettevõtted, mis suudavad kõige rohkem kulusid kärpida. Hiljem hinnatakse aga tööandjaid just selle järgi, kes oskas keerulisel ajal inimesi hoida ja motiveerida. Lisaks naaseme peatselt siiski argipäeva, kus tekib taas küsimus töötajate transpordi ja majutuse osas. Erisoodustusmaksu töötamiselt võiks üldse ära kaotada. Riigil on sellest vähe kaotada, ettevõtjatel ja töötajatel palju võita. Kui tööandja tahab maksta kinni töötaja majutuse töökoha lähedal, transpordi või mõne terviseteenuse, ei peaks ta selle eest maksma topelt, eriti ajal, kus on kerge tekkima kiusatus kõik soodustused üldse ära kaotada.

Kriisiabi jääb paljudel saamata erinevatel põhjustel, erisoodustuse kaotamine töötamise soodustamiselt oleks kõige odavam ja efektiivsem viis toetada korraga nii töötajaid kui tööandjaid ning anda lisastiimul uute töökohtade loomiseks ebakindlal ajal.

5. Täiendõppe korrastamine

Omamoodi kummastavalt võib tõdeda, et haridussüsteemi kaasajastamise reform on tänu kriisile iseenesest käivitunud. Distantsiõppes on edukamad need õpilased ja õpetajad, kes on paindlikud, loomingulised ning kasutanud uudseid metoodikaid ja tehnoloogilisi lahendusi varemgi. Digiõppe laialdasema kasutuselevõtu protsess, mille käivitumine venis, on nüüd ise käima läinud ja kindlasti on sel pikemaajalisem positiivne mõju hariduse andmise tehnoloogiate arendamisele, loodetavasti ka kogu süsteemile.

Riik ei tohiks panna ettevõtetele kohustust toetada töötajate igasugust hobitegevust, aga praegu seda tehakse elukestva õppe egiidi all. Kui programmeerija tahab minna õppima küünetehnikuks, peab tööandja talle võimaldama tasustatud õppepuhkust. Elukestev õpe on väga oluline, aga selleks, et inimesed teeks tarku valikuid, võiks olla ka vastutus jagatud riigi, tööandja ja töötaja vahel. Riik võiks soosida ka praeguses kriisis eelkõige nende oskuste omandamist, mis on jätkusuutlikud või millele on nö riiklik tellimus. Muuhulgas võiks olla (distantsilt) eesti keele (aga miks mitte ka võõrkeelte) õpe kättesaadav kõigile soovijatele. Inimestele, kes on jäänud tööta, oleks see kasulik ja tulevikku suunatud toetav tegevus.

Kriis on alati võimalus vaadata lahendamist vajavaid teemasid värske pilguga, ärme jäta seda võimalust kasutamata.

 

Чтобы криз не прошел зря: 5 предложений для сферы трудозанятости

Может казаться, что источником всех сегодняшних проблем стал коварный вирус, но экономические кризисы никогда не возникают по какой-то одной причине. В нынешней ситуации, когда государственную поддержку получает тот, кто умеет просить громче других, а сосредоточенные в одной области кризисные меры создают скорее дополнительное неравенство, руководитель рекрутинговой компании Manpower в странах Балтии Хейго Калдра считает, что настало время осуществить давно застопорившиеся структурные изменения в законодательстве, регулирующие и модернизирующие рынок труда. Эти изменения не потребуют больших денежных вливаний, но станут хорошим подспорьем для предприятий и работодателей в борьбе как с нынешним, так и с любым последующим кризисом.

1. Арендованная рабочая сила как равноценная форма труда

Аренда рабочей силы во время кризиса могла бы стать эффективной панацеей для экономики, позволяя легко перемещать работников оттуда, где наблюдается переизбыток, туда, где имеется дефицит рабочих рук. Это распространенная в мире практика и во многих странах – хорошо отрегулированная форма труда, которую использует большое количество успешных предприятий. В Эстонии же этого нет. Наше государство рассматривает арендованную рабочую силу в качестве нудного довеска, из-за чего законодательная база временной занятости является неуклюжей и создает неравенство.

К сожалению, и при сложившемся кризисе арендованная рабочая сила не попадает ни под одну «меру», хотя было бы элементарно, если бы и на арендующие компании распространялись те же правила и исключения, что действуют для других предприятий. Например, если у компании, использующей арендованную рабочую силу, дела идут очень плохо, на нее не распространяются меры помощи кассы по безработице, поскольку люди работают на арендное агентство, а не на предприятие-пользователя. Если бы законодательство Эстонии рассматривало арендную работу в качестве формы труда, создающей существенную добавленную стоимость, в нынешнем кризисе многие компании выиграли бы от этого, поскольку гибкость позволяет быстро реагировать как на резко возрастающие, так и стремительно падающие потребности.

В настоящее время мы наблюдаем ситуацию, когда одни компании сокращают, а другие жалуются, что им не хватает людей. Даже в более стабильном экономическом климате работодателю для выполнения большого заказа могут потребоваться временные сотрудники, или, наоборот, может возникнуть временный сбой, когда сотрудники окажутся не нужны. В таких ситуациях временная занятость может решать различные проблемы в качестве оперативно реагирующей замены сотрудников, при исполнении краткосрочных проектов, в качестве дополнительной помощи при долгосрочных проектах или в виде аутсорсинга целого сегмента услуг.

2. Квоту на иностранную рабочую силу – на свалку

Ограничение передвижения иностранной рабочей силы усугубляет кризис и может полностью уничтожить некоторые секторы экономики. Может показаться, что иностранной рабочей силы и так уже слишком много в то время, как местные жители из-за кризиса массово теряют работу. Увы, ни один кризис не способен изменить сформировавшиеся естественные предпосылки: мы не можем рассчитывать на то, что шахтер станет программистом, продавец косметики отправится собирать клубнику, а официант переквалифицируется в сварщики. При росте безработицы структурная нехватка рабочей сил никуда не девается. Разумеется, мы не хотим, чтобы в нашей стране работали случайные чужаки, уклоняющиеся от уплаты налогов и выполняющие некачественную работу, но предприятия нуждаются в квалифицированной рабочей силе и поэтому здесь нельзя закрывать границы и останавливать продление видов на жительство.

Всегда есть люди, способные овладеть новой профессией и сменить сферу деятельности, но это не происходит в одночасье и массово. В ожидании подобных метаморфоз многие отрасли экономики просто вымрут. Квоты – исторический рудимент, который давно пора отправить на свалку, и взамен которого нужно продумать, как обуздать махинации с иностранной рабочей силой. Решение, на самом деле, простое – если ответственность за иностранного работника помимо посредника ложится и на местного заказчика, контролировать ситуацию просто. Также было бы разумным сертифицировать посредников и требовать наличия определенного гарантийного резерва на покрытие выплаты зарплат и налогов, так, как это организовано во многих других областях (банковском деле, туризме, на рынке топлива).

3. Новый трудовой кодекс

Способ, содержание и форма труда за последние десятилетия претерпели необратимые изменения, нынешний кризис в долгосрочной перспективе изменит характер работы еще больше. Уже заметно, что в более выгодном положении оказались те предприятия, которые и ранее делали ставку на гибкость, хотя гибкость – именно то, что так не поощряет наша законодательная база. Эстонский закон о трудовом договоре, по сути, родом из эпохи мануфактур, когда к определенному часу люди шли на завод, чтобы вечером точно также в определенное время покинуть его.

В развитом обществе на экономику услуг приходится три четверти всей экономики, и базируется эта сфера прежде всего на проектной работе, которая больше не зависит от установленных временных рамок или определенного места выполнения работы. Таким образом большая часть трудовых отношений с точки зрения законодательства становится исключением, и на практике суть работы не совпадает тем, что должно быть записано в трудовом договоре. Действующий трудовой кодекс не нужно править или адаптировать, нужно разработать совершенно новый закон, исходящий из новой парадигмы. Многие предприятия, отвечающие новой эпохе и новым рыночным условиям, не могут нормально соблюдать законы, поскольку не вписываются в их узкие рамки.

4. Реформа налога на специальные льготы

В кризисное время может показаться, что для людей важно только наличие работы и успех сопутствует тем предприятиям, которые смогут максимально сократить расходы. Но позднее работодателей оценивают именно по тому, насколько умело они смогли удерживать и мотивировать своих сотрудников в сложные времена. К тому же мы вскоре опять вернемся к повседневной жизни, когда вновь встанет вопрос транспорта и размещения сотрудников.

Налог на специальные льготы, связанные с выполнением работы, можно было бы вообще отменить. Государству здесь мало что терять, а компании и сотрудники могут выиграть очень много. Если работодатель хочет оплатить сотруднику жилье поближе к работе, транспорт или какие-нибудь услуги здравоохранения, он не должен платить за это двойную плату, особенно тогда, когда легко появляется соблазн вообще отменить все льготы. Кризисная помощь для многих по разным причинам остается недоступной, а отмена налога на специальные льготы, поощряющие труд, стала бы самым дешевым и эффективным способом поддержать разом как работников, так и работодателей, и стимулировать создание новых рабочих мест в неспокойные времена.

5. Упорядочение дополнительного обучения

Парадоксально, но можно сказать, что реформа по модернизации системы образования из-за кризиса запустилась сама по себе. В дистанционном обучении успешнее оказались отличающиеся гибким и творческим подходом ученики и преподаватели, которые и ранее прибегали к новаторским методикам и технологиям. Процесс широкого внедрения цифрового обучения, начало которого затягивалось, запустился сам и, несомненно, в долгосрочной перспективе это окажет положительное влияние на развитие технологий в образовательной сфере, и, будем надеяться, на всю систему образования.

Государство не должно обязывать предприятия оказывать поддержку различным хобби сотрудников, но сегодня это делается под эгидой непрерывного образования. Если программист хочет пойти учиться маникюру, работодатель должен обеспечить ему оплачиваемый учебный отпуск. Непрерывное образование важно, но для того, чтобы люди делали разумный выбор, ответственность должна быть распределена между государством, работодателем и работником. Государство и в условиях нынешнего кризиса могло бы поощрять прежде всего приобретение устойчивых навыков, на которые имеется так называемый государственный заказ. Среди прочего всем желающим должно быть доступно (дистанционное) изучение эстонского (а почему бы и не иностранного) языка. Это было бы полезная и нацеленная на будущее деятельность для потерявших работу людей.

Кризис – это всегда возможность окинуть свежим взглядом нуждающиеся в решении проблемы, так давайте же не упустим эту возможность.