Kehtiv alates 25. mai 2018

Teade küpsiste ja reklaami kohta

Teade küpsiste kohta

Kui külastate ManpowerGroupi veebilehti (edaspidi: sait), võime koguda teatud teavet automatiseeritud vahendite abil nagu küpsised, veebimajakad ja veebiserveri logid. Teave, mida sel viisil koguda võime, hõlmab IP-aadressi, kordumatut identifikaatorit, veebilehitseja omadusi, seadme omadusi, operatsioonisüsteemi, keele-eelistusi, viitavaid URL-e, teavet meie saidil tehtud toimingute kohta, meie saidi külastamiskuupäeva ja –kellaaega ning muud kasutusstatistikat.

Küpsis – fail, mille veebisait saadab külastaja arvutisse või muusse internetiseadmesse, et üheselt tuvastada külastaja veebilehitseja või salvestada teavet või veebilehitseja seadeid.

Veebimajakas – nimetatakse ka internetisildiks, pikslisildiks või selgeks GIF-iks; seob veebilehed veebiserveritega ja nende küpsistega ning seda kasutatakse selleks, et edastada küpsiste kaudu kogutud teave tagasi veebiserverile. Nende automatiseeritud kogumismeetodite abil võime me saada nn klikivoo andmeid, mis on logi linkidest ja muust sisust, millele külastaja veebisaidi lehitsemisel klõpsab.

Meie sait kasutab alltoodud küpsiseid.

a) Tehnilised küpsised

Neid kasutatakse üksnes eesmärgiga „teostada teate edastus elektroonilises sidevõrgus või ulatuses, mis on infoühiskonna teenuse osutajale rangelt vajalik lepingupoole või kasutaja poolt sõnaselgelt soovitud infoühiskonna teenuse osutamiseks”.

b) Profiilianalüüsi küpsised

Nende otstarbeks on luua kasutajaprofiilid. Neid kasutatakse reklaamsõnumite saatmiseks vastavalt kasutaja poolt navigeerimisel näidatud eelistustele. Arvestades nende küpsiste ülimat privaatsusse tungivat iseloomu, kohustab kohalik ja Euroopa õigus piisavalt teavitama kasutajaid nende kasutamisest, et kasutajatel oleks võimalik anda kehtiv nõusolek.

Kuidas kogume teavet automatiseeritult

Kui klõpsate meie saitidel, võidakse teie toimingud talletada. Me seome teatud andmeelemendid, mille oleme automatiseeritult kogunud, nt teave teie veebilehitseja kohta, muu teabega, mille oleme teie kohta saanud, et teaksime näiteks seda, kas olete avanud teile saadetud e-kirja. Teie veebilehitseja võib teile öelda, kuidas teada saada, kui saate teatud liiki küpsiseid või kuidas piirata või keelata teatud liiki küpsiste kasutamine. Teie veebilehitseja võimaldab küpsiseid blokeerida, ent küpsiste blokeerimise korral ei pruugi kõik meie saidi funktsioonid olla teile kättesaadavad. Enne isikuandmete kogumist küpsiste või muude sarnaste automatiseeritud vahendite abil küsime teie nõusolekut kehtiva õigusega ettenähtud ulatuses.

Kolmandate isikute rakenduste, tööriistade, vidinate ja pistikprogrammide pakkujad meie saidil (nt sotsiaalmeedia jagamisvahendid) võivad samuti kasutada automatiseeritud vahendeid selleks, et koguda teavet teie kokkupuudete kohta nende funktsioonidega. Seda teavet koguvad nende funktsioonide pakkujad otse ja sellele kohaldatakse nende pakkujate isikuandmete kaitse eeskirju ja teateid. Kui kohaldatavast õigusest ei tulene teisiti, ei vastuta ManpowerGroup nende pakkujate praktika eest isikuandmete töötlemisel.

Enne isikuandmete kogumist küpsiste või muude sarnaste automatiseeritud vahendite abil küsime teie nõusolekut kehtiva õigusega ettenähtud ulatuses.

Kogutud teabe kasutamisviisid

Me kasutame küpsiste, veebilamajakate, pikslite, veebiserveri logide ja muude automatiseeritud vahendite abil kogutud teavet näiteks selleks, et:

(i) kohandada seda, kuidas kasutajad meie saiti kasutavad;

(ii) pakkuda kasutajate huvidele vastavat sisu viisil, mis ühtib sellega, kuidas kasutajad meie saiti kasutavad; ja

(iii) hallata oma saiti.

Kolmandate isikute küpsised

Me kasutame oma saidil ka kolmandate isikute analüüsiteenuseid, nt Google Analytics ja Adobe Omniture. Analüüsiteenuste pakkujad, kes neid teenuseid haldavad, kasutavad selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised, veebiserveri logid ja veebimajakad, et aidata meil analüüsida, kuidas meie saiti kasutate. Nende vahendite abil kogutud teavet (sh IP-aadresse)  võidakse avaldada nendele analüüsiteenuste pakkujatele ja muudele asjaomastele kolmandatele isikutele, kes teavet kasutavad, nt saidi kasutamise hindamiseks. Selleks, et nende analüüsiteenuste kohta ja selle kohta, kuidas neist loobuda, rohkem teada saada, külastage alltoodud saite ja riigipõhises lisas toodud saite:

Profiilianalüüs ja huvipõhine reklaam

Oma saidil võime koguda teavet teie veebitegevuste kohta, et pakkuda teile reklaami toodete ja teenuste kohta, mis vastavad teie huvidele. Me võime saada selleks teavet kolmandate isikute veebisaitidelt, kus meie reklaami edastatakse. Teate käesolevast osast saate ülevaate sellest, kuidas oma õigusi kasutada. Selleks, et saada rohkem teada selle kohta, kuidas loobuda huvipõhisest reklaamist, mida reklaamivõrgustik pakub, külastage tarbija loobumislehte aadressil aboutads.info/choices/.

Te võite näha ManpowerGroupi reklaame muudel veebisaitidel, sest me kasutame kolmandate isikute reklaamivõrgustikke. Nende kaudu saame suunata oma sõnumid kasutajatele demograafiliste, huvipõhiste, käitumuslike ja kontekstiliste vahendite abil. Reklaamivõrgustike kaudu saame jälgida teie veebitegevust aja jooksul, kogudes teavet automatiseeritult, sh kolmandate isikute küpsiste, veebiserverite logide, pikslite ja veebimajakate kasutamise teel. Võrgustikud kasutavad seda teavet, et näidata teile reklaami, mis võib vastata teile individuaalsetele huvidele ja varasemale tegevusele. Teave, mida meie reklaamivõrgustikud võivad meie nimel koguda, hõlmab andmeid ManpowerGroupi reklaame edastavate veebisaitide külastuste kohta, nt leheküljed või reklaamid, mida vaatate ja toimingud, mida veebisaitidel teete. Andmeid kogutakse nii meie saidil kui ka kolmandate isikute veebisaitidel, mis neisse reklaamivõrgustikesse kuuluvad. See protsess aitab meil ka jälgida oma turundustegevuste tulemuslikkust. Selleks, et saada teada, kuidas sellest huvipõhise reklaami võrgustikust loobuda, külastage aadressi aboutads.info/choices/. Kohaldatava õigusega nõutavas ulatuses küsime teilt enne huvipõhise reklaami pakkumiseks andmete töötlemist teie nõusolekut.

Meie sait ei ole ehitatud reageerima veebilehitsejate „ära jälita” signaalidele.

Saidile paigutatud kolmandate isikute pistikprogrammide ja vidinate abil kogutud teave (nt teave selle kohta, kuidas kasutate sotsiaalmeedia jagamisvahendit) kogutakse otse pistikprogrammide ja vidinate pakkujate poolt. Selle teabe suhtes kohaldatakse pistikprogrammide ja vidinate pakkujate isikuandmete kaitse eeskirju ning ManpowerGroup ei vastuta nende pakkujate tegevuse eest.

Lingid kolmandate isikute saitidele, rakendustele ja teenustele

Teie mugavuse ja informeerimise huvides võib meie sait sisaldada linke kolmandate isikute saitidele, rakendustele ja teenustele, mida peavad äriühingud, kes ei ole ManpowerGroupiga seotud. Nendel äriühingutel võivad olla oma isikuandmete kaitse teated või eeskirjad, millega soovitame teil kindlasti tutvuda. Me ei vastuta kolmandate isikute saitide, rakenduste ega teenuste isikuandmete kaitse alase käitumise eest.

Küpsiste ja reklaami kohta käiva teate ajakohastamine

Käesolev teade küpsiste ja reklaami kohta (sh selle võimalikud lisad) on isikuandmete kaitse teate lahutamatu osa, mida ajakohastatakse regulaarselt, et kajastada muutusi isikuandmete kaitse praktikas ja juriidilistes nõuetes. Oluliste muudatuste korral teavitame teid saidil avaldatava märgatava teate kaudu ning näitame iga isikuandmete kaitse teate päises ära, millal seda viimati muudeti.