Manpower pärjati CSR kuldmärgisega

26. jaanuaril 2015 jagati välja jätkusuutliku ettevõtluse indeksi kvaliteetmärgised ning Manpower pärjati kõrgeima taseme ehk kuldmärgisega.

Jätkusuutlikku ettevõtluse indeksit antakse Eestis välja alates 2007. aastast. Manpower osales sel korral juba neljandat aastat ja on tulemust igal aastal parandanud.

Manpower on tuntud kõikjal maailmas kui usaldusväärne nõuandja, koostööpartner, tööandja ja ühiskonnaliige. Vastutustundlikult ja jätkusuutlikult tegutsemine on olnud ManpowerGroupil DNA´s alates organisatsiooni loomisest 1948.a ja sisaldub nii meie väärtustes, visioonis kui ka strateegiates.

Meie ühised väärtused on Inimesed, Teadmised, Innovatsioon.

Me hoolime inimestest ja igapäevategevuses tähendab see tööandjaks olemist sadadele inimestele, kohtumisi sadade klientidega, tuhandete kandidaatidega, kelle kaudu on meil võimalus muuta ühiskonda.

Rõhume eetiliste printsiipide järgimise olulisusele, väärilisele töötasule ja töötajate võrdsele kohtlemisele, paindlikkusele ning püüame leida võimalusi riskigruppide tööle rakendamiseks.

Lisaks peame mitmekesisust töökeskonnas elementaarseks ja oleme ka Eestis ühinenud Mitmekesisuse kokkuleppega.

Me jagame oma teadmisi ja kogemusi, mis igapäevategevuses tähendab koostööd ülikoolidega, erialaliitudega, erinevate töögruppidega, MTÜ-dega, Töötukassaga ja teiste riigiasutustega. Samuti tähendab, see töötajate pidevat koolitamist, sest peame oluliseks, et igaühel meie organisatsioonis oleks tööalaseks arenguks vajalikud võimalused kergesti kättesaadavad. Pakume koolitusi ja võimalusi oma karjäärialaseks arendamiseks läbi erinevate kanalite. Nendest olulisim on ManpowerGroup´i Global Training and Development Center, mis pakub tasuta online koolitusi kõigile meie töötajatele üle maailma.

Me oleme juhtiv personalifirma maailmas, julgeme olla innovatiivsed ja proovida esimestena uusi lahendusi. Igapäevategevuses tähendab see mujal maailmas välja töötatud parimate praktikate kasutamist kohalike ja regionaalsete klientide paremaks teenindamiseks.

Meie soov mitte paigal seista ja turu ning selle trendide jälgimine erinevatel tasanditel tagab pideva valmisoleku muutusteks, mis on vajalikud paremate tulemuste saavutamiseks igapäevaselt ja jätkusuutlikuks tegutsemiseks.

Jätkusuutliku ettevõtluse indeksis osalemine on aidanud meil paremini mõista ja kommunikeerida oma korporatiivseid väärtusi nii organisatsioonisiseselt kui ka -väliselt.

Oleme saanud häid soovitusi, mis on avanud meile uudseid ideid, kuidas veelgi paremini ja efektiivselmalt nendele teemadele lähenda ja neid ellu viia; kuidas tugevamalt ja konkreetsemalt integreerida vastutustundliku ettevõtluse ja jätkusuutlikkuse põhimõtteid oma igapäeva tegevustesse.

 

Award ceremony

 

Lisainformastiooni indeksi kohta leiad siit: www.csr.ee

Lisainformastiooni Manpoweri jätkusuutlikuse kohta leida:

https://humanage.manpower.ee/avaleht/jatkusuutlikkus/

http://www.manpowergroup.com/wps/wcm/connect/manpowergroup-en/home/sustainability

 

Hoia end kursis meie tööpakkumiste ja teiste kasulike teadetega ka Facebookis ja LinkedIn-s ja Twitteris.

Keep yourself updated also on Facebook and LinkedIn and Twitter.