Manpower Töötukassa töömessil

Manpower osales Töötukassa töömessil 27.septembril 2013.

Olime kohal, et tutvustada käesoleval hetkel aktuaalseid tööpakkumisi ja aidata külastajaid nõuga töö leidmise ning töötamise kohta.
Kohtusime erinevate erialade inimestega tootmissektorist, IT sektorist, müügi- ning klienditeenindussektorist. Külastajad said meie juurde jätta oma CV, et kandideerida käimasolevatel konkurssidel ja ligi 30 inimest seda võimalust ka kasutas.

Töömess on soodus koht selleks, et saada ülevaade nii tööturul toimuvast kui ka koolitada end selles vallas osaledes loengutel ja konsultatsioonidel.
Põhjusi, miks mess tööotsijale kasulik võiks olla, on mitmeid:

Plaanime kohal olla ka järgmisel aastal 🙂