Mida arvavad tulevikutööst tavainimesed?

Ene Kohtla, Manpower Baltikumi personalijuht 

Tulevikutööst räägitakse iga päevaga üha rohkem. See on mõnetiEnet_-170817_0009_2 intrigeeriv, sest ega
keegi meist ju täpselt 
ei tea, mida tulevikutöö üldse tähendab, aga me kõik mõistame, et töö olemus muutub kiiremini kui kunagi varem. Võime olla üsna kindlad, et praegused koolilapsed täidavad tulevikus ametikohti, mida praegu veel olemas pole.

Tulevikutöö teemadel räägivad enamasti arvamusliidrid konverentsidel ja leheveergudel, aga ManpowerGroup otsustas küsida, mida arvavad tulevikutööst tavainimesed.

Küsitluses osales 9500 inimest 12 riigist. Küsisime, mida nad tulevikus töölt ootavad. Tulemus oli positiivne – tervelt 87 protsenti vastanutest ütles, et on avatud võimalusele, et töö muutub ja on valmis tulevikus tegema kas olemuselt teistsugust tööd või sama tööd, aga teistmoodi kui täna. Seejuures on 80 protsenti inimestest valmis selleks õppima ja uusi oskusi omandama.

Küsisime ka seda, mis motiveerib inimesi oma tänast tööd ja töövormi välja vahetama. Mainiti erinevaid  tegureid, pingerea esiots sai järgmine:
1) võimalus teenida rohkem raha (38%)
2) uued oskused (33%)
3) parem kontroll oma aja üle (32%)
4) soov proovida erinevaid töid (31%)
Välja toodi veel mitmeid põhjuseid, aga tähtis on teada, et 19 protsenti vastanutest leidis, et on nõus tegema tulevikus teistsugust tööd vaid seetõttu, et neil pole alternatiivi.

Uuringutulemusi analüüsiti ka soo ja vanuse põhjal. Selgus, et naiste ja meeste vastustes märkimisväärseid kääre ei esine.
Küll olid prioriteedid mõnevõrra erinevad erinevates vanusegruppides. Näiteks noor milleeniumipõlvkond (vanuses 18-34) peab
esmatähtsaks raha teenimist, samal ajal kui inimesed vanuses 35-49 peavad olulisimaks töö ja eraelu vahelist tasakaalu
ehk
kontrolli oma aja üle. Kõige kauem tööturul olnud inimesed (vanuses 50-65) peavad tähtsaimaks, et tööl oleks nende
jaoks 
tähendus.

ManpowerGroupi juht Jonas Prising tõi uuringut kokku võttes ja tulevikutööst rääkides välja kaks trendi. Tema sõnul peavad
tööandjad tulevikus loobuma lihtsalt töö tarbimisest ning hakkama ise enda jaoks sobivaid talente välja õpetama ning töötajad olema avatumad õppimisele ja uute oskuste omandamisele, sest ainult nii püsib muutuvas maailmas konkurentsis.