Mida naised tööturult ootavad?

Personalifirma Manpower ja sotsiaalmeediaplatvormi LinkedIn poolt läbiviidud uuringu kohaselt ootab 65 protsenti naistest
tööturult senisest suuremat paindlikkust, aga vaid 28 protsenti tööandjatest on valmis paindlikkust pakkuma.

Uuring toob välja, et naised ja mehed mõistavad paindlikkust mõnevõrra erinevalt. Kui mehed hindavad paindlikkusena
eelkõige vabadust oma tööaega planeerida, siis naised ootavad paindlikkust töötegemise asukoha osas ning keskendumist
töö tulemusele, mitte kohalkäimisele.

Erinevate riikide keskastme- ja tippjuhtide seas läbiviidud uuring tõi järeldustes välja, et paindlikkus ja tehnoloogia areng
on palgakääride vähenemise ja naiste karjääri soosimise võtmeks.  

Woman