Renditöö – Sinu hea sõber

Hanna Laur, Manpower Eesti personalispetsialist

Renditööd varjutab alusetult tume pilv, mis niisuguse töösuhte ees põhjuseta hirmu tekitab. Tegelikkus on aga hoopis päikeselisem. Personaliettevõte Manpower on alates aastast 2004 Eestis personalirendi teenuse pakkumisega tuhandetel inimestel aidanud leida nende elu- ja tööstiiliga sobivaid ametikohti ning ettevõtetel saavutada nende eesmärke. Võime julgelt ümber lükata hirmumõtted, mis takistavad sellisesse töösuhtesse asumist.

Foto: Unsplash

Renditöö erisus klassikalise töösuhte kõrval, kus osapoolteks on töötaja ja tööandja, on see, et renditöö puhul on tegemist kolmepoolse töösuhtega. Sellise töösuhte kolmeks osapooleks on töötaja, kasutajaettevõte ja tööandja ehk Manpower. Tegemist ei ole mingi hämara tehinguga vaid pigem just kvaliteediga, mida saab tagada aastatepikkuse kogemuste pagasiga ning armastusega oma töö vastu. Just nii töötab ja hingab ka Manpoweri sõbralik kollektiiv!

Renditöö on turvaline töövorm, kus Manpoweri personalipartnerid teevad kõik selleks, et töötaja ja tööandja leiaksid parima võimaliku lahenduse. Tagamaks klientettevõtte usaldusväärsus ja eetiline käitumine meie töötajate ja koostööpartnerite jaoks, teeme näiteks alati kasutajaettevõtetele taustakontrolli enne, kui alustame omavahelist koostööd. Töötaja jaoks ei ole töölepingus suuri erisusi, võrreldes alaliste töötajatega. Töö sisu, asukoht ja pikkus on lepingus kirjeldatud ja põhineb pooltevahelisel kokkuleppel. Kuigi renditöö kuvand on, et esineb rohkem lühiajalisi töösuhteid, on tegelikult renditöid nii lühi- kui pikaajalisi ja ebaharilik ei ole ka tähtajatu töölepingu sõlmimine. Meil on palju pikaaegseid renditöötajaid, kellest paljud ka liikunud oma ametipositsioonil edasi.
Loomulikult on iga töötaja jaoks oluline ka palk. Renditöö puhul on palgapäev lepingus alati kindlaks määratud. Personalirendifirmal on samasugune seadusest tulenev tööandja kohustus maksta välja töötasud nagu kõigil tööandjatel. Lähtume oma tegevuses Eesti Vabariigi töölepinguseadusest, võlaõigusseadusest ja muudest töösuhet reguleerivatest õigusaktidest.

Manpower on usaldusväärne personaliettevõte, kus tehakse selle nimel hea meelega tööd, et renditöötajad tunneksid ennast turvaliselt ja kindlalt. Kui oled tööotsingul ning tahad kindel olla, et Sinu tulevane tööandja on Sinu parim sõber, külasta meie ettevõtte kodulehte www.manpower.ee ning kandideeri enda jaoks sobivaimale tööpakkumisele.