SÕBRAPALK

Kas sõbrapalgast oled kuulnud?

Ei ole? Meie ka polnud, aga mõtlesime, et heaks sõbraks olemine väärib tähelepanu ja premeerimist. Sõbrapalga teenid välja, kui soovitad 14.2.- 31.3.2019 jooksul sõbral kandideerida mõnele meie vahendatavale ametikohale ja sõber osutubki valituks. Nii teeb sõber tööd ja Sina saad palka. Sõber saab loomulikult ka palka, selle pärast ära muretse.

Sina sõbrana ei pea tegema muud, kui vaatama järele, kas mõni sõber sobiks suurepäraselt mõnele meie pakutud ametikohale. Kui sobib, siis soovita tal kohe kandideerida, sest sõbrapalga kampaania kestab 14.2. – 31.3.2019. Töölesoovija omakorda peaks Manpowerisse tööintervjuule tulles ütlema sõbra nime, kes talle seda ametikohta soovitas. Kui sõber osutub töökohale valituks, maksame Sulle nelja kuu jooksul sõbrapalga välja. Seda loomulikult juhul kui Su sõber enne nelja kuud alla ei anna ja tööst ei loobu.

Sõbrapalga vahemik jääb sõltuvalt ametikohast 100 ja 400 euro vahele, see on märgitud templina igale töökuulutusele 
ja selle summa jagame võrdselt nelja kuu peale
.
Sõbrapalgast läheb analoogselt lotovõiduga maha tulumaks.
Manpower kannab deklareerimise ja maksmise eest ise hoolt ja tulu kajastub automaatselt Sinu järgmise aasta tuludeklaratsioonil.

Meie tööpakkumised leiad Manpoweri esilehelt tööpakkumiste rubriigist: https://humanage.manpower.ee/

Lisainfot võid küsida numbrilt 630 6565.

Hakka töö andjaks!

 

 

 SÕBRAPALK / бонус за друга 

Вы уже слышали про бонус за друга?
Eщё нет? Мы думаем, что быть хорошим другом заслуживает внимания и вознаграждения. Вы заработаете в Manpower sõbrapalk, если в период 14.2.- 31.3.2019 порекомендуете  другу/друзьям подать заявку на одну из наших вакансий, и ваш друг будет выбран на эту позицию. Друг будет работать, а вы получаете sõbrapalk. Естественно, друг получает свою зарплату, на этот счет не стоит беспокоится.

Как другу, вам не нужно делать ничего, кроме как подумать, нет ли у вас друга/друзей, кто бы идеально справился с одной из предлагаемых нами работой. Eсли такой друг/друзья имеются, предложите им незамедлительно прислать свою заявку, т.к. наша кампания “Sõbrapalk” проходит только в период 14.2. – 31.3.2019. Кандидат, в свою очередь, должен будет сообщить Manpower имя друга, который порекомендовал ему участвовать в конкурсе на одну из наших вакансий. В случае, если ваш друг приступит к работе, Manpower будет выплачивать вам в течение 4 месяцев sõbrapalk. Конечно, если ваш друг “не сдастся” за эти 4 месяца и будет по прежнему продолжать работать.

Размер sõbrapalk составляет от 100 до 400 евро (в зависимости от должности) и отмечен специальным штампом на каждом нашем объявлении о работе. Эта сумма делится поровну за четыре месяца. Подоходный налог вычитаться с sõbrapalk так же, как с лотереи.
Manpower сам позаботится о соотвествующих декларировании и выплате, и данный доход автоматически отразится в вашей налоговой декларации за следующий год.

Наши предложения о работе можно найти на первой странице в рубрике вакансий: https://humanage.manpower.ee/

На дополнительные вопросы ответим по телефону 630 6565.

SÕBRAPALK / A friend´s salary   

Have you heard of sõbrapalk  (a friend’s salary)?
No? We were not, but we thought that being a good friend deserves attention and reward. You will earn sõbrapalk (a friend´s salary) if you recommend to Your friend to apply for one of our (Manpower) jobs between 14.2.-31.3.2019 and Your friend turns out to be selected for this job.

As a friend you don’t have to do anything else than to see if a friend fits into some of the jobs we offer. If appropriate, suggest that he´d / she´d apply immediately for a position (during the campaign time period 14.2. – 31.3.2019). In turn, the jobseeker (Your friend) should tell during the job interview at Manpower the name of the friend who suggested him/her. If a friend turns to be selected for the job, we’ll pay you sõbrapalk (friend´s salary) for four months. Of course, if your friend doesn´t quit the job before four months. If he/she quits then we have the right to stop the payment.

Sõbrapalk (friend´s salary) range varies between 100 and 400 euros, depending on the position. Salary amounts are marked on job posts as stamps. And amount is divided equally over four months. The income tax will be deducted from sõbrapalk ( the friend´s salary), the same way as with the lottery in Estonia.
Manpower takes care of the declaration and payment itself and the income is automatically reflected in your next year’s income statement.

Our job offers can be found on the Manpower front page of the job offers: https://humanage.manpower.ee/

More information via phone  630 6565.