Tahad Manpoweriga nõu pidada personalivaldkonna või tööturu teemadel, sh turuolukorra, palga, värbamise (sh online värbamine), renditöö ja töösuhete, töökuulutuste, talentide, hindamiste osas või muudes sarnastes küsimustes? 

Kui vajad kaasa mõtlemist, siis palun anna meile endast teada telefonil +372 630 6565 või aadressil tallinn@manpower.ee.
Konsultatsiooni jagame nii eesti, vene kui ka inglise keeles.

 

Äriedu saavutatakse inimestega

Manpower on 1948. aastal USA-s asutatud rahvusvaheline innovatiivseid personalilahendusi pakkuv ettevõte, mis tegutseb 80 riigis ja on enam kui 2,700 kontoriga juhtiv oma ala ettevõte maailmas. Manpower’i pakutavad teenused hõlmavad kogu personalivaldkonda töötajate värbamisest ja rentimisest kuni outsourcing`u ja konsultatsioonideni.

Manpower alustas oma tegevust Eestis 2004. aastal ning oleme tänaseks jõudnud edukamate personaliettevõtete hulka.  Loe meie klientide kogemusi siit.

Värbamisteenused

Personali värbamine
Manpower on hinnatud partner sobivate töötajate värbamisel. Meie pikaajaline kogemus erineva tasemega ametikohtadele sobivate inimiste valikul annab Teile võimaluse keskenduda oma põhitegevusele ja usaldada kandidaatide leidmine ning valik professionaalsete ja kogenud konsultantide kätesse. Lõpliku valiku tegemine eelnevalt põhjalikult intervjueeritud ja testitud kandidaatide seast jääb endiselt Teile.

Kandidaatide eelvalik
Aitame Teil leida sobivaimad kanalid pakutava ametikoha kuulutamiseks, et jõuaksite parimate võimalike kandidaatideni. Viime leitud kandidaatide seas läbi esmase eelvaliku ning edastame Teile edasiseks valikuks Teie nõudmistele vastavate
kandidaatide CV-d.

Sihtotsing
Üha tihenev konkurents talentidele ja sobivate kandidaatide vähesus nõuavad täiendavaid pingutusi parimate inimeste leidmisel. Kuulutamine ei pruugi alati tuua piisaval hulgal sobivaid kandidaate, kelle seast teha lõplik valik. Manpoweri avar võrgustik ning kogemused aitavad Teil jõuda kandidaatideni, kes aktiivselt töökuulutusi ei jälgi, kuid kelles pakutav ametikoht võiks siiski huvi äratada.

Suuremahuliste värbamisprojektide läbiviimine ja haldamine
Taastuv majandus ja ettevõtete kasv toovad leevendust ka tööturule. Suuremamahuliste värbamiste puhul võib sisemistest ressurssidest tihti väheks jääda. Manpower on partneriks ettevõtetele, kes soovivad korraga värvata suurema hulga inimesi. Meil on edukaid kogemusi värbamisprojektide läbiviimisel ja haldamisel nii tootmissektoris kui juhtide ja spetsialistide valikul loodavatesse teenuskeskustesse.

Personalirendi teenused

Lühiajaline asendus
Teie ettevõttes esineb puhkusteperioode, mil töömaht ja lõpetamist vajavad tegevused ei pruugi ootele jääda. Manpoweri abiga leiad oma ettevõttesse sobiva renditöötaja, kes täidab edukalt talle antud ülesanded ja laseb põhitöötajal teenitud puhkust täiel rinnal nautida. Ajutine renditöötaja on sobiv lahendus nendeks puhkudeks, kui põhitöötaja mingil põhjusel oma tööülesandeid täita ei saa.

Paindlik tööjõurent
Majanduses valitsev ebakindlus, tellimuste või töömahu ajutine suurenemine, tootmise tsüklilisus ja muud asjaolud toovad kaasa vajaduse tööjõu paindlikuks planeerimiseks. Manpower tagab Teile sobivad töötajad just selleks hetkeks, kui neid kõige enam vajate.

Personalirent kui teenus
Ettevõtet toetavad tugifunktsioonid (assisteerimine, raamatupidamine, administreerimine, kliendihaldus jne.) on Manpoweri abil võimalik sisse osta renditeenusena. Manpoweri ülesanne on leida Teie ettevõtte väärtuste ja kultuuriga sobivad töötajad ja tagada asendused juhuks, kui selleks vajadus tekib. Nii on tööülesanded alati täidetud ja ajakulu sobiva töötaja või asenduse leidmiseks minimaalne.

Personaliteenused

Outplacement
Peaaegu iga ettevõtte tegevuses tuleb ette aegu, mis toovad muutusi nii töökorralduses kui ka personalivaldkonnas ja oma töötajatega tuleb töösuhe lõpetada. Kui soovite oma hinnatud töötajatele turvalist töökohavahetust, saavad Manpoweri konsultandid olla abiks uue töökoha leidmisel – kaardistada inimeste kompetentsid, hinnata nende potentsiaali, viia läbi karjäärivestlused ning olla abiks uue töökoha leidmisel.

Hindamisteenused
Uute talentide otsingul ning edutamisel võib olla keeruline hinnata, kas uueks ametikohaks on olemas kõik vajalikud oskused ning isikuomadused. Õigete otsuste langetamisel on Teile abiks Manpoweri professionaalsed hindamisteenused.

HR-konsultatsioonid
Meie soov on jagada Teiega oma kogemusi ja teadmisi tööturust, töösuhetest, arenguvõimalustest ja tööalasest seadusandlusest. Oleme alati avatud Teid otsuste tegemisel nõustama või sobiva lahenduse leidmisel aitama.

Küsi täpsemalt teenuste kohta või konkreetset hinnapakkumist:

Ken Leinus
Personalilahenduste juht / Solutions Manager
+372 521 5874
ken.leinus@manpower.ee

Allan Eigi
Müügiesindaja / Sales Representative
+ 372 5912 8878
allan.eigi@manpower.ee