Värbamisteenused

Personali värbamine
Manpower on hinnatud partner sobivate töötajate värbamisel. Meie pikaajaline kogemus erineva tasemega ametikohtadele sobivate inimiste valikul annab Teile võimaluse keskenduda oma põhitegevusele ja usaldada kandidaatide leidmine ning valik professionaalsete ja kogenud konsultantide kätesse. Lõpliku valiku tegemine eelnevalt põhjalikult intervjueeritud ja testitud kandidaatide seast jääb endiselt Teile.

Kandidaatide eelvalik
Aitame Teil leida sobivaimad kanalid pakutava ametikoha kuulutamiseks, et jõuaksite parimate võimalike kandidaatideni. Viime leitud kandidaatide seas läbi esmase eelvaliku ning edastame Teile edasiseks valikuks Teie nõudmistele vastavate
kandidaatide CV-d.

Sihtotsing
Üha tihenev konkurents talentidele ja sobivate kandidaatide vähesus nõuavad täiendavaid pingutusi parimate inimeste leidmisel. Kuulutamine ei pruugi alati tuua piisaval hulgal sobivaid kandidaate, kelle seast teha lõplik valik. Manpoweri avar võrgustik ning kogemused aitavad Teil jõuda kandidaatideni, kes aktiivselt töökuulutusi ei jälgi, kuid kelles pakutav ametikoht võiks siiski huvi äratada.

Suuremahuliste värbamisprojektide läbiviimine ja haldamine
Taastuv majandus ja ettevõtete kasv toovad leevendust ka tööturule. Suuremamahuliste värbamiste puhul võib sisemistest ressurssidest tihti väheks jääda. Manpower on partneriks ettevõtetele, kes soovivad korraga värvata suurema hulga inimesi. Meil on edukaid kogemusi värbamisprojektide läbiviimisel ja haldamisel nii tootmissektoris kui juhtide ja spetsialistide valikul loodavatesse teenuskeskustesse.

Personalirendi teenused

Lühiajaline asendus
Teie ettevõttes esineb puhkusteperioode, mil töömaht ja lõpetamist vajavad tegevused ei pruugi ootele jääda. Manpoweri abiga leiad oma ettevõttesse sobiva renditöötaja, kes täidab edukalt talle antud ülesanded ja laseb põhitöötajal teenitud puhkust täiel rinnal nautida. Ajutine renditöötaja on sobiv lahendus nendeks puhkudeks, kui põhitöötaja mingil põhjusel oma tööülesandeid täita ei saa.

Paindlik tööjõurent
Majanduses valitsev ebakindlus, tellimuste või töömahu ajutine suurenemine, tootmise tsüklilisus ja muud asjaolud toovad kaasa vajaduse tööjõu paindlikuks planeerimiseks. Manpower tagab Teile sobivad töötajad just selleks hetkeks, kui neid kõige enam vajate.

Personalirent kui teenus
Ettevõtet toetavad tugifunktsioonid (assisteerimine, raamatupidamine, administreerimine, kliendihaldus jne.) on Manpoweri abil võimalik sisse osta renditeenusena. Manpoweri ülesanne on leida Teie ettevõtte väärtuste ja kultuuriga sobivad töötajad ja tagada asendused juhuks, kui selleks vajadus tekib. Nii on tööülesanded alati täidetud ja ajakulu sobiva töötaja või asenduse leidmiseks minimaalne.

Personaliteenused

Outplacement
Peaaegu iga ettevõtte tegevuses tuleb ette aegu, mis toovad muutusi nii töökorralduses kui ka personalivaldkonnas ja oma töötajatega tuleb töösuhe lõpetada. Kui soovite oma hinnatud töötajatele turvalist töökohavahetust, saavad Manpoweri konsultandid olla abiks uue töökoha leidmisel – kaardistada inimeste kompetentsid, hinnata nende potentsiaali, viia läbi karjäärivestlused ning olla abiks uue töökoha leidmisel.

Hindamisteenused
Uute talentide otsingul ning edutamisel võib olla keeruline hinnata, kas uueks ametikohaks on olemas kõik vajalikud oskused ning isikuomadused. Õigete otsuste langetamisel on Teile abiks Manpoweri professionaalsed hindamisteenused.

HR-konsultatsioonid
Meie soov on jagada Teiega oma kogemusi ja teadmisi tööturust, töösuhetest, arenguvõimalustest ja tööalasest seadusandlusest. Oleme alati avatud Teid otsuste tegemisel nõustama või sobiva lahenduse leidmisel aitama.

Tööandja bränding

Uudse teenusena pakub Manpower koos kommunikatsioonispetsialistidega tööandja brändingu kontseptsiooni loomist, mis koosneb kolmest osast: analüüsist, sõnumitest ja tegevuskavast.

Tugev tööandja bränd võimaldab ettevõttel eristuda ja saavutada tööjõuturul konkurentsieelis. Atraktiivne bränd tekitab huvi ja usaldust ning hoiab töötajaid ettevõttes, vähendab värbamiskulusid ja personali voolavust.

Analüüs                                                                                                                          Analüüsi koostamiseks Analüüsi koostamiseks korraldame küsitluse ettevõtjate töötajate seas ning viime võtmetöötajatega läbi individuaalsed intervjuud. Küsitluse ja intervjuude eesmärk on selgitada olemasolevate töötajate peamised põhjused ja motivatsioon tööle asumisel ja ettevõttes töötamisel ning olulisemad kitsaskohad ja võimalused. Lisaks kaardistame teid huvitavate sihtgruppide väärtused ja ootused ning analüüsime teie ettevõtte senist tööandaja brändingu kommunikatsiooni. 

Sõnumid
Sise- ja väliskeskkonna analüüsi põhjal pakume tööandja brändingu tarbeks välja võimalikud põhi- ja alamsõnumid teie eri sihtgruppidele, mida saate kasutada läbivalt edasises kommunikatsioonis. Lisaks sõnastame ühiselt ka tööandja brändingu sõnumeid koondava lühikese ja lööva tunnuslause. 

Tegevuskava
Lisaks analüüsile, sõnumitele ja tunnuslausele koostame koostöös kommunikatsioonispetsialistidega tööandja brändingu tegevuskava, milles pakume välja konkreetsed teemad ja tegevused teie tööandja brändingu tugevdamiseks. 

Küsi täpsemalt teenuste kohta või konkreetset hinnapakkumist:

Ken Leinus
Personalilahenduste juht / Solutions Manager
+372 521 5874
[email protected]

Allan Eigi
Müügiesindaja / Sales Representative
+ 372 5912 8878
[email protected]