Üleilmne uuring: värbamisoptimism pole olnud kunagi nii madal kui praegu

Nii riigisektori kui eraettevõtete värbamisplaane kaardistava rahvusvahelise uuringu kohaselt mõjutab koroonaviirusest alguse saanud kriis kõiki kontinente – enamike riikide tööandjad pole olnud mitmekümne aasta vältel kordagi nii pessimistlikud kui praegu. Paljude tööandjate hinnangul on käesolev kriis sügavam ja karmim kui eelmine üleilmne majanduskriis.

ManpowerGroupi kvartaalse uuringu raames küsitleti 34 000 tööandjat 43 riigist, et teada saada, millised on nende kolmanda kvartali värbamisplaanid. Paarikümne aasta jooksul pole tulemused olnud kordagi nii negatiivsed kui praegu. Näiteks Suurbritannias ja Prantsusmaal on värbamispessimism aegade sügavaim, Ameerika Ühendriikides oldi viimati sama pessimistlikud 2009. aastal, eelmise majanduskriisi tipus. Mitte üheski küsitletud riigis polnud värbamisoptimism eelmise aastaga sarnasel tasemel.

Uuringus osalenud 43 riigist 35s on plaanis kvartali jooksul töökohti vähendada, mitte juurde luua. Hetkel luuakse töökohti juurde vaid Jaapanis, Indias, Hiinas, Taiwanis, Ameerika Ühendriikides, pisut ka Horvaatias ja Saksamaal. Kriis on kõige enam värbamisplaane kärpinud Singapuris, Lõuna- ja Kesk-Ameerika riikides ning Lõuna-Aafrikas. Euroopa riikidest ollakse lähikvartali värbamiste suhtes kõige pessimistlikumad Slovakkias, Rumeenias, Suurbritannias, Rootsis ja Hispaanias. Üleilmselt on kõige väiksem lootus uutele töökohtadele turismi-, hotelli- ja toitlustussektoris, aga paljudes riikides on tugeva löögi saanud ka jae- ja hulgikaubandus, logistika ja transport ning finantsvahendus.

Positiivse noodina näevad enam kui pooled uuringus osalejad (54%), et olukord stabiliseerub ja jõuab kriisieelsele tasemele juba enne järgmise aasta aprilli, samas 12% tööandjatest kardab, et värbamisralli ajad ei taastu enam kunagi ja veerand vastanutest arvas, et olukorra taastumist pole võimalik ette ennustada.

„Eesti pole eraldatud saar, vaid osa avatud ja tihedalt läbipõimunud majandussüsteemist, meil võis tervisekriisiga hästi minna, aga majanduskriis kestab ja taastumine tõotab tulla pikk,“ kommenteeris siinset olukorda Manpoweri Baltikumi tegevjuht Heigo Kaldra. „Kohe saavad läbi mitmed suuremahulised toetusmeetmed, ilmselt tuleb siis ka uus tagasilangus või pidurdumine, kõigini riigi tugi ei jõudnudki. Oskustöölised ja oma valdkonna eksperdid pikalt tööta ei jää, aga sellist olukorda, kus ka oskusteta inimestel oli varnast töökohti valida, ilmselt ei taastu ja ka palgad on paljudes sektorites mõneks ajaks külmutatud,“ rääkis Kaldra. „Kui võiks arvata, et teistest riikidest hakkavad inimesed keerulisel ajal kodumaale naasma, siis meie seda trendi veel ei näe, tundub, et need, kel töökoht mujal alles, tagasi ei kipu.“

ManpowerGroup Employment Outlook Survey on maailmas enim tsiteeritud kvartaalne värbamisuuring, mida on koostatud üle 50 aasta. ManpowerGroup on rahvusvaheline personaliettevõte, millel on üle 70 aasta kogemust töötajate värbamise ja renditeenuste alal. 16 aastat tegutsenud Manpower Eesti teenused hõlmavad kogu personalivaldkonda töötajate värbamisest ja rentimisest kuni sihtotsingu ja konsultatsioonideni.

Uuring on kättesaadav: bit.ly/MEOSQ32020
Lisainfo: Maarja Rüütel, +372 514 8448, [email protected]

 

Международное исследование: оптимизм в отношении найма рабочей силы никогда не был настолько низким

Согласно международному исследованию планов по найму рабочей силы как в государственном секторе, так и в частных компаниях, вызванный коронавирусом кризис затрагивает все континенты – работодатели в большинстве стран никогда не были более пессимистичными, чем сегодня. По мнению многих работодателей, нынешний кризис глубже и серьезнее, чем предыдущий глобальный экономический кризис.

В рамках исследования ManpowerGroup были опрошены более 34 000 работодателей из 43 стран мира. Целью было узнать о планах в отношении найма рабочей силы на третий квартал. За последние несколько десятков лет результаты никогда не были столь негативными, как сегодня. Например, в Великобритании и Франции отмечен наиболее глубокий за все времена пессимизм в отношении найма, а в США подобный пессимизм в последний раз отмечался в 2009 году, на пике прошлого экономического кризиса. Ни в одной из принявших участие в исследовании стран оптимизм в отношении найма работников не сохранился на прошлогоднем уровне.

В 35 странах из 43 планируют в течение квартала сократить рабочие места, а не создавать новые. В настоящее время новые рабочие места хотят создать лишь в Японии, Индии, Китае, на Тайване, в США, а также в небольшом количестве в Хорватии и Германии. В наибольшей степени кризис разрушил планы по найму в Сингапуре, в Южной и Центральной Америке, а также в Южной Африке. Среди европейских стран наибольшим пессимизмом в части набора персонала в следующем квартале отличаются Словакия, Румыния, Великобритания, Швеция и Испания. Во всем мире меньше всего надежды на новые рабочие места в секторах туризма, гостиничного бизнеса и общественного питания, но во многих странах также сильно пострадали розничная и оптовая торговля, логистика и транспорт, сфера финансового посредничества.

Положительным моментом является то, что более половины респондентов (54%) отмечают стабилизацию ситуации и предполагают, что докризисный уровень будет достигнут до апреля следующего года. 12% работодателей опасаются, что времена активного найма персонала никогда не вернутся, а четверть считает, что предсказать восстановление невозможно.

«Эстония – не изолированный остров, а часть открытой и тесно переплетенной экономической системы. Возможно, мы хорошо справились с кризисом в области здравоохранения, но экономический кризис продолжается, и восстановление обещает быть долгим, – прокомментировал ситуацию в Эстонии исполнительный директор Manpower Baltikum Хейго Калдра. – Вскоре завершается целый ряд крупномасштабных мер поддержки, после чего, вероятно, произойдет еще одно замедление или откат назад, ведь до всех государственная поддержка не дошла. Квалифицированные рабочие и специалисты в своей области надолго без работы не останутся, но ситуация, когда даже неквалифицированные работники имели возможность выбирать места работы, вероятно, не восстановится, а заработная плата во многих секторах на некоторое время будет заморожена. Можно было бы считать, что люди из других стран в трудное время вернутся на родину, но пока этого не видим – похоже, что имеющие работу за границей домой не торопятся».

ManpowerGroup Employment Outlook Survey – это наиболее часто цитируемое в мире ежеквартальное исследование найма рабочей силы, которое проводится уже более 50 лет. ManpowerGroup – международное занимающееся персоналом предприятие, обладающее более, чем 70 годами опыта в сфере найма и аренды персонала. Действующее уже 16 лет эстонское отделение Manpower предлагает все связанные с персоналом услуги: от найма и аренды рабочей силы, до целевого поиска и консультирования.

Исследование доступно по адресу: bit.ly/MEOSQ32020
Дополнительная информация: Маарья Рюйтель, +372 514 8448, [email protected]