Uuring: anomaaliad tööturul viitavad ebakindlusele

Värbamisplaane kaardistav üleilmne uuring annab segaseid signaale – enamikes riikides värbamisoptimism langeb, osades riikides näitab ootamatut positiivsust.

 

Euroopas üldiselt on ettevõtjate värbamisoptimism volatiilne ning annab signaale segadusest ja ebakindlusest. Näiteks Prantsusmaal on värbamisoptimism viimase 12 aasta kõrgeim, samas Saksamaal viimase kolme aasta madalaim ning Suurbritannias BREXITi mõjutustel viimase seitsme aasta madalaim. Vastuolusid peegeldab isegi Põhjamaade väike tööturg – kui Norra ja Soome on üle keskmise optimistlikud, siis rootslased on hetkel värbamisplaanidega tagasihoidlikud. Soomlased näevad hetkel näiteks kaevandussektoris suurt kukkumist, norrakad suurt tõusu ja rootslased tagasihoidlikku kasvu.

 

“Tööturg annab veidraid signaale – sama piirkonna või isegi sama sektori tööandjad võivad olla äärmuslikult optimistlikud või pessimistlikud, näiteks maailma kõige optimistlikuma värbamisplaaniga on hetkel Kreeka, samas kui pessimistlikumad riigid on Itaalia ja Hispaania,“ kirjeldas uuringu tulemusi Manpower Baltikumi tegevjuht Heigo Kaldra. „Selline olukord peegeldab segadust, ettevõtjad ei tea, kas nad peaks valmistuma väiksemateks võngeteks või majanduskriisiks, vastuste muster on heitlik ja see viitab muutuste ootusele, aga keegi ei tea, millise ulatuse ja mõjuga need muutused olema saavad,“ lisas Kaldra.

 

ManpowerGroupi kvartaalse uuringu raames küsitleti enam kui 58 000 tööandjaid 43 riigist. Kui võrrelda tulemusi aastataguse sama ajaga, on värbamisoptimism nõrgenenud kahekümne kuues riigis, püsinud muutumatuna viies ja tugevnenud vaid kaheteistkümnes piirkonnas. Hetkel on värbamise osas maailmas kõige optimistlikumad riigid Kreeka (25%), Jaapan (25%) ja Taiwan (23%), kusjuures värbamisoptimistlike riikide TOP10-st leiab Kreeka kõrvalt veel vaid ühe Euroopa riigi – Rumeenia. Värbamise osas hetkel kõige pessimistlikumad riigid maailmas on Panama (-1%), Hispaania (1%) ja Itaalia (1%).

 

ManpowerGroup Employment Outlook Survey on maailmas enim tsiteeritud kvartaalne värbamisuuring, mida on koostatud üle 50 aasta. ManpowerGroup on rahvusvaheline personaliettevõte, millel on üle 70 aasta kogemust töötajate värbamise ja renditeenuste alal. 15 aastat tegutsenud Manpower Eesti teenused hõlmavad kogu personalivaldkonda töötajate värbamisest ja rentimisest kuni sihtotsingu ja konsultatsioonideni.

Kuula ka Kuku raadios Heigo Kaldra poolt antud kommentaari saates “Saade” (07.01.2020):
http://podcast.kuku.postimees.ee/podcast/intervjuu-heigo-kaldra-anomaaliatest-tooturul-saade/

Lisainfo: Maarja Rüütel, +372 514 8448, [email protected]

MEOS Q1 2020

 

 

Исследование: аномалии на рынке труда указывают на неуверенность

Согласно международному исследованию планов по найму рабочей силы, рынок труда посылает противоречивые сигналы – в большинстве стран оптимизм в отношении найма снижается, но некоторые демонстрируют неожиданный позитив.

 

В целом в Европе оптимизм в отношении найма остается волатильным и сигнализирует о неуверенности. Например, во Франции такой оптимизм является наиболее высоким за 12 лет, в Германии наиболее низким за 3 года, а в Великобритании – под влиянием Берксита – самым низким за 7 лет. Противоречия отражает даже небольшой рынок труда Северных стран: если Норвегия и Финляндия демонстрируют оптимизм выше среднего, то шведские предприятия в отношении планов найма работников проявляют осторожность. К примеру, в горнодобывающем секторе финны сейчас наблюдают резкий спад, норвежцы – значительный рост, а шведы – умеренный подъем.

 

«Рынок труда посылает странные сигналы – работодатели в одном и том же регионе или даже в одном и том же секторе могут быть как чрезвычайно оптимистичными, так и пессимистичными. Например, наибольшим в мире оптимизмом в части найма работников в настоящее время отличается Греция, в то время как Италия и Испания являются самыми пессимистичными, – описал результаты исследования исполнительный директор Manpower Baltikum Хейго Калдра. – Такая ситуация отражает растерянность: предприниматели не знают, должны они готовиться к небольшим колебаниям или к настоящему экономическому кризису. Характер ответов нестабилен, что указывает на ожидание перемен, но при этом никто не понимает их масштаб и потенциальное влияние».

 

В рамках ежеквартального исследования ManpowerGroup были опрошены более 58 000 работодателей из 43 стран. В сравнении с тем же периодом прошлого года, оптимизм в отношении найма ослаб в 26 странах, остался на прежнем уровне в 5, а вырос всего в 12 странах. Наибольшим оптимизмом в отношении найма рабочей силы сейчас отличаются Греция (25%), Япония (25%) и Тайвань (23%), причем в десятке наиболее оптимистичных стран наряду с Грецией присутствует еще всего одна европейская страна – Румыния. Наиболее пессимистичными странами мира в этой связи являются Панама (-1%), Испания (1%) и Италия (1%).

 

ManpowerGroup Employment Outlook Survey – это наиболее часто цитируемое в мире ежеквартальное исследование найма рабочей силы, которое проводится уже более 50 лет. ManpowerGroup – международное занимающееся персоналом предприятие, обладающее более, чем 70 годами опыта в сфере найма и аренды персонала. Действующее уже 15 лет эстонское отделение Manpower предлагает все связанные с персоналом услуги: от найма и аренды рабочей силы, до целевого поиска и консультирования.

 

Дополнительная информация: Маарья Рюйтель, +372 514 8448, [email protected]