Värbamisuuring: kõige pessimistlikum on vana Euroopa

Maailma kõige tagasihoidlikuma töötajate värbamisprognoosiga riigid leiab valdavalt vanast Euroopast, seevastu on Ida-Euroopa ettevõtjad pea sama optimistlikud kui kiirelt arenevates Aasia riikides, sedastab rahvusvaheline kvartalipõhine värbamisuuring.

ManpowerGroupi uuringu raames küsitleti enam kui 59 000 tööandjat 44 riigist, millest kahekümne kahes on värbamisoptimism võrreldes eelmise kvartaliga kasvanud, neljateistkümnes kahanenud ning kaheksas jäänud endiseks. Tabeli esimesest poolest leiab seitse endist nn idabloki riiki, seevastu Lääne-Euroopa riike on tabeli esimesse poolde mahtunud vaid üks – Saksamaa. Enim on plaanis töötajaid juurde palgata Jaapanis (märkis 26% tööandjatest), Taiwanis (21%), Rumeenias (19%), Sloveenias (19%), USA-s (19%) ja Ungaris (18%). Maailma kõige madalama värbamisoptimismiga riigid on hetkel Šveits (-2%), Itaalia (2%), Prantsusmaa (2%), Argentiina (2%) ja Suurbritannia (4%).

Nendest riikidest, kuhu eestlased sagedamini tööle suunduvad on hetkel oma värbamisplaanides optimistlikumad Austraalia (13%), Soome (9%) ja Iirimaa (9%), nõrgemat värbamisaktiivsust näitavad Rootsi (8%) ja Norra (5%).

Soome ettevõtjate optimism on eelmiste kvartalitega võrreldes langenud. Enim plaanitakse inimesi juurde värvata tootmises ning finantsvahenduses. Samas näiteks kaevandustes, transpordis ja ehitussektoris võib töökohtade arv järgmises kvartalis hoopis väheneda.

“Kui eestlane otsustab minna välismaale elama ja tööle, siis mõtleb ta tavaliselt Skandinaaviale, Saksamaale, Suurbritanniale või Iirimaale,” tõdes Manpower Baltikumi tegevjuht Heigo Kaldra. “Vana Euroopa on küll justkui stabiilne ja kindel valik, aga teisalt on seal erialast tööd leida pigem keeruline. Nendes riikides on palju lihtöö pakkumisi, aga kõrgepalgalised lisandväärtusega töökohad hoitakse enamasti oma spetsialistidele. Seega võiks noored, kes tahavad minna maailma avastama, kaaluda hoopis Aasia suunda, mis areneb kiiremini ja kus on erialast tööd leida tõenäolisem.”

ManpowerGroup Employment Outlook Survey on maailmas enim tsiteeritud kvartaalne värbamisuuring, mida on koostatud üle 50 aasta.

Lisainfo: Maarja Rüütel, [email protected]

 

 

Исследование: в старой Европе роста вакансий не ожидается

 Международное ежеквартальное исследование ManpowerGroup продемонстрировало, что страны с наиболее скромными планами в части найма новых работников находятся преимущественно в старой Европе, тогда как предприятия Восточной Европы почти столь же оптимистичны, как и компании на быстро развивающихся азиатских рынках.

В рамках исследования ManpowerGroup были опрошены более 59 000 работодателей из 44 стран мира. В 22 странах оптимизм в отношении найма новых работников по сравнению с прошлым кварталом вырос, в 14 снизился, а в 8 остался на прежнем уровне. В первой половине рейтинга находятся семь государств т.н. бывшего «восточного блока», а вот из стран Западной Европы в первую половину рейтинга попала лишь Германия. Больше всего новых работников планируют нанять в Японии (26% работодателей), на Тайване (21%), в Румынии (19%), Словении (19%), США (19%) и Венгрии (18%). Странами с наименьшим оптимизмом в отношении найма новых работников сейчас оказались Швейцария (-2%), Италия (2%), Франция (2%), Аргентина (2%) и Великобритания (4%).

Из привлекательных для жителей Эстонии рынков труда в настоящее время наибольшим оптимизмом отличаются Австралия (13%), Финляндия (9%) и Ирландия (9%), тогда как планы работодателей Швеции (8%) и Норвегии (5%) остаются скромнее.

В сравнении с предыдущими кварталами оптимизм финских предприятий понизился. В основном людей планируют нанимать в промышленности и в сфере финансового посредничества. Тогда как, например, в горнодобывающей отрасли, в транспортном и строительном секторе число рабочих мест может даже сократиться уже в следующем квартале.

«Если жительЭстонии решает отправиться за границу жить и работать, он, как правило, думает о Скандинавии, Германии, Великобритании и Ирландии, – прокомментировал исполнительный директор Manpower Baltikum Хейго Калдра. – Старая Европа кажется стабильным и надежным выбором, но, с другой стороны, работу по специальности там найти тяжелее. В этих странах много предложений простой работы, но высокооплачиваемые места придерживают, в основном, для местных специалистов; поэтому молодые люди, которые хотят отправиться открывать мир, могут взвесить азиатское направление. Страны Азии развиваются быстрее и найти работу по специальности там будет легче».

ManpowerGroup Employment Outlook Survey – это наиболее часто цитируемое в мире ежеквартальное исследование найма рабочей силы, которое проводится уже более 50 лет.

Дополнительная информация: Елена Полещук, [email protected]