Uuring: noored ei unista juhirollist, vaid kõrgest palgast

Kui tänased neljakümnesed ja viiekümnesed peavad kõlavat ametinimetust ning liidripositsioonile jõudmist tähtsaks, siis suurem osa 20-35-aastaste põlvkonnast unistavad hoopis kõrgest palgast ja huvitavast tööst, selgub rahvusvahelise personalifirma Manpower Grupi poolt läbiviidud ja 19 000 küsitletut hõlmanud uuringust.

Küsitlustulemuste kohaselt unistab vaid 22 protsenti noortest kas oma ettevõtte asutamisest (12%), karjääriredelil ülesliikumisest (6%) või teiste inimeste juhtimisest (4%). Kõigist nimetatutest tähtsamaks peavad noored hea palga teenimist (23%), tööga millegi positiivse saavutamist (21%), toredaid kolleege (20%) ja oma valdkonnas eksperdiks olemist (14%). Sama trendi kinnistavad ka vastused küsimusele, milliseid oskuseid soovivad noored lihvida – juhtimisoskustest olulisemaks peetakse enese harimist näiteks infotehnoloogias või võõrkeeltes.

“Uuring tõi selgelt välja üleilmse trendi, mis on murekohaks ka Eestis. Nimelt ütlevad noored, et ei taha töötada ühes rollis kauem kui kaks aastat ning kui nad tunnevad, et areng on peatunud ja palk ebapiisav, liiguvad edasi järgmisesse kohta,” kommenteeris tulemusi Manpoweri Baltikumi tegevjuht Heigo Kaldra. “Juhtides tekitab see hämmingut, sest kui varem pingutasid noored karjääri nimel ja olid algul nõus väiksema palga ja rutiinsema tööga, siis enam mitte. Tüdinedes vahetavad noored kohe töökohta, sest korporatiivne ülespoole sammumise karjäär neid ei köida. Nii tekibki suur tööjõuvoolavus, sest sageli pole kumbki pool valmis teise ootustele lähemale astuma,” rääkis Kaldra.

Uuring annab tööandjatele ka selged suunised, kuidas noori paremini motiveerida – pakkuda vastutust ja variatiivsust, rääkida regulaarselt töötaja ootustest ning mõelda paindlikumatele töömudelitele.