Uuring: soomlaste värbamisplaan on kuue aasta kõrgeim

Robotiseerumisest hoolimata püsib globaalne ettevõtjate värbamisoptimism kõrgel, sedastab rahvusvaheline värbamisuuring. See omakorda kinnistab oskustööjõu puudust veelgi ning survestab tööandjaid töötajaid ise välja koolitama, sest kogenud spetsialiste napib.

ManpowerGroupi uuringu raames küsitleti enam kui 59 000 tööandjat 44 riigis, millest 43 riigi ettevõtjatel on plaan selle aasta teises kvartalis töökohti juurde luua. Enim on plaanis töötajaid juurde palgata Horvaatias (29% tööandjatest), Taiwanis (26%), Jaapanis (24%) ja Ameerika Ühendriikides (18%).

Euroopa riike on optimistlike värbajate TOP10-s kolm: esmakordselt uuringus osalev Horvaatia (29%) ning Ungari (18%) ja Kreeka (16%). Viimane on kvartali lõikes optimismiedetabelis liikunud kolmeteistkümnendalt kohalt kuuendaks.

Eestlaste jaoks atraktiivsetest tööjõuturgudest on hetkel suurima värbamisplaaniga Soome (10%), mille ettevõtjate optimism on viimase kuue aasta kõrgeim. Soomes on enim spetsialiste juurde tarvis rahanduse, kindlustuse ja kinnisvara sektorites, aga ka tööstuses ja ehituses. Seevastu kaevanduses, transpordi ja kommunikatsiooni valdkonnas oodatakse töökohtade vähenemist.

Hetkel on hea pinnas töö otsimiseks ka Saksamaal (tööandjate värbamisplaan 8%), Norras (8%) ja Iirimaal (6%), Eesti inimeste jaoks atraktiivsetest turgudest on hetkel kõige tagasihoidlikum Rootsi (2%).

“Oskustööjõu puudus on ettevõtjatele probleemiks kogu maailmas, see pole sugugi vaid Eesti või Euroopa mure,” rääkis Manpower Baltikumi tegevjuht Heigo Kaldra. “Maailma rahvastik võib küll kasvada ja robotid üha uusi rolle üle võtta, aga vajadus aktuaalsete oskuste ja eeldustega inimeste järele näitab hoopis kasvutrendi. Töövõtjatele on see mõistagi positiivne uudis, aga tööandjad peavad üha enam inimesi ise välja koolitama, sest õppinud ja kogemustega spetsialiste pole turult võtta. Kuna vajalikud oskused ja töö sisu on kiiremas muutuses kui kunagi varem, siis tasubki värbamisel rõhku panna inimeste eeldustele kiiresti muutuvas keskkonnas toimetulekuks ehk isiksuseomadustele ja õppimisvõimele,” selgitas Kaldra tööjõuturul toimuvat arengut.

ManpowerGroup Employment Outlook Survey on maailmas enim tsiteeritud kvartaalne värbamisuuring, mida on koostatud üle 50 aasta.

Lisainfo: Maarja Rüütel, [email protected]

 

Исследование: планы в отношении найма рабочей силы в Финляндии наиболее масштабны за последние шесть лет

Международное исследование продемонстрировало, что несмотря на роботизацию, оптимизм глобальных предприятий в отношении найма работников остается высоким. Это, в свою очередь, подтверждает нехватку квалифицированной рабочей силы и оказывает на работодателей давление в части обучения сотрудников, поскольку опытных специалистов на рынке не хватает.

В рамках исследования ManpowerGroup были опрошены более 59 000 работодателей из 44 стран мира, причем в 43 странах во втором квартале этого года планируют нанимать новых сотрудников. Больше всего работников планируют нанимать в Хорватии (29% работодателей), на Тайване (26%), в Японии (24%) и в США (18%).

Из европейских стран в десятку самых больших оптимистов попали три: впервые участвующая в исследовании Хорватия (29%), Венгрия (18%) и Греция (16%). Последняя за квартал поднялась в рейтинге оптимизма с 13 места на 6.

На популярных среди жителей Эстонии рынках труда наибольшими планами в отношении найма рабочей силы отличается Финляндия (10%), оптимизм предпринимателей которой находится на самом высоком за последние шесть лет уровне. Наибольшее количество дополнительной работы возникнет здесь в финансовом секторе, в секторе недвижимости и страхования, а также в промышленности и строительстве. В горнодобывающей промышленности, в секторах транспорта и коммуникаций, напротив же, ожидается сокращение числа рабочих мест.

В настоящее время для ищущих работу благоприятными также являются Германия (работников планируют нанимать 8% работодателей), Норвегия (8%) и Ирландия (6%). Наиболее скромные результаты из популярных среди жителей Эстонии рынков сейчас показывает Швеция (2%).

«Нехватка квалифицированной рабочей силы является проблемой для предпринимателей во всем мире – это не только эстонская или европейская забота», – сказал исполнительный директор Manpower в Прибалтике Хейго Калдра. «Население планеты растёт, и роботы пробуют себя в новых ролях, но потребность в людях с актуальными умениями и знаниями лишь увеличивается. Для ищущих работу это, несомненно, хорошая новость, но вот работодателям приходится всё больше вкладывать в обучение своих сотрудников, ведь обученных и опытных специалистов на рынке не найти. Поскольку необходимые навыки и само содержание работы меняются быстрее, чем когда-либо раньше, при найме новых сотрудников упор следует делать на личностных качествах и способности человека к обучению», – пояснил Калдра происходящее на рынке труда.

Manpower Employment Outlook Survey – это наиболее часто цитируемое в мире ежеквартальное исследование найма рабочей силы, которое проводится уже более 50 лет.

Дополнительная информация: Елена Полещук, [email protected]

MEOS_Q2Masthd12inGrayBlend2_5_18