Uuring: tööjõukriis on 12 aasta teravaim, enim on puudu oskustöölistest


Maailma suurima värbamisuuringu põhjal pole tööjõupuudus olnud viimase 12 aasta jooksul kordagi varem nii terav kui praegu. Koguni 45 protsenti küsitletud tööandjatest üle maailma tõdes, et vajalike oskustega töötajaid on keeruline leida.

ManpowerGroupi uuring, mis hõlmas enam kui 39 000 tööandjat 43 riigist sedastas, et oskustööjõu puudus on mullusega võrreldes hüppeliselt kasvanud, kusjuures probleem puudutab enam just suurettevõtteid (250+ töötajat), millest koguni 67 protsenti on hädas sobilike eelduste ja oskustega inimeste leidmisel. Samal ajal alla 10 töötajaga firmades on vastav näitaja 32 protsenti. Eelkõige tuntakse puudust spetsiifilistest tehnilistest oskustest, näiteks elektrikutest, mehaanikutest, inseneridest ja IT-spetsialistidest. Iga neljas tööandja märkis uuringu raames, et tänavu on värvata keerulisem kui eelmisel aastal.

Kõige kriitilisem on oskustööjõu puuduse küsimus Jaapanis (89%), Rumeenias (81%) ja Taiwanis (78%), kõige väikseim Hiinas (13%), Iirimaal (18%) ja Suurbritannias (19%). Eestile lähimatest riikidest on Rootsil tööjõuprobleem 42 protsendil, Soomes 45 protsendil ja Poolas 51 protsendil tööandjatest.

“Baltimaid selles uuringus küll eraldi ei käsitletud, aga hinnanguliselt oleme lähiriikidega sarnasel positsioonil,” nentis Manpoweri Baltikumi juht Heigo Kaldra. “Eesti ettevõtjad on samamoodi oskustööjõuga tõsiselt kimpus, seda enam, et Eestisse lubatakse nii ajutist kui pikemaajalist välistööjõudu sisuliselt lukuaugu kaudu ehk riik on ise loonud täiendava pudelikaela,” ütles Kaldra. “Läbiviidud uuringu järelduste peamisteks märksõnadeks on haridussüsteemi ümberkujundamine ja elukestev õpe, mis peaks alarmeerima eelkõige haridusjuhte. Haridussüsteem peaks oskuste ja teadmiste kõrval panema oluliselt suuremat rõhku kohandumisvõimele ja pidevale valmidusele uusi asju õppida, sest erialade elutsükkel muutub lühemaks ja ka samale ametile seatavad ootused on muutuses. Näiteks Eestis on hetkel olukord, kus vajalike oskustega raamatupidajaid otsitakse tikutulega taga, aga teisalt on paljud raamatupidajad riiklike uuringute andmetel tööta, millest võib järeldada, et oskused pole ajaga kaasa tulnud, kuid kahtlemata on ka muid tegureid, mis sellise vastuolulise tulemuse võivad anda.”

Varasem kõrgeim globaalne tööpuudus oli aastal 2007, mil 41 protsenti tööandjaid oli raskustes töötajate leidmisega. Viimase 12 aasta madalaim näitaja oli aga aasta hiljem – 31 protsenti.

thumbnail

 

Исследование: катастрофический кадровый кризис за 12 лет достиг пика!

Согласно самому обширному мировому исследованию ManpowerGroup нехватка рабочих рук за последние 12 лет ощущается сейчас наиболее остро. Целых 45 процентов опрошенных работодателей подтвердили, что найти работников с необходимыми навыками сложно, больше всего не хватает специалистов.

Исследование ManpowerGroup, охватившее более 39 000 работодателей из 43 государств, установило, что нехватка квалифицированной рабочей силы по сравнению с прошлым годом резко возросла, при этом проблема больше всего затрагивает именно крупные предприятия (с числом работников более 250), из которых целых 67 процентов испытывают трудности с поиском людей с подходящими умениями и навыками. В то же время среди фирм, в которых работает менее 10 сотрудников, этот показатель составляет 32 процента. Больше всего не хватает сотрудников со специфическими техническими навыками: электриков, механиков, инженеров и IT-специалистов. Каждый четвертый работодатель в рамках исследования отметил, что в этом году набрать сотрудников сложнее, чем в прошлом.

Наибольший дефицит в квалифицированной рабочей силе ощущают в Японии (89%), Румынии (81%) и Тайване (78%). Меньше всего нехватка ощущается в Китае (13%), Ирландии (18%) и Великобритании (19%). Среди ближайших соседей Эстонии дефицит рабочих кадров испытывают 42 процента работодателей Швеции, 45 процентов – Финляндии и 51 процент – Польши.

«Страны Балтии в этом исследовании отдельно не опрашивались, но, у нас схожая ситуация с соседями, – отметил руководитель Manpower в Балтии Хейго Калдра. – Эстонские предприниматели в поисках квалифицированных рабочих рук также находятся в очень затруднительном положении, тем более, что ввозить в Эстонию иностранную рабочую силу, как временную, так и постоянную, по сути, приходится сквозь «игольное ушко», то есть государство само создало дополнительные препоны».

«Основной посыл выводов проведенного исследования – преобразование образовательной системы и постоянное переобучение, по поводу которых бить тревогу должны прежде всего руководители в сфере образования. Помимо знаний и умений образовательная система должна уделять гораздо большее внимание способности адаптироваться и постоянной готовности обучаться новому, поскольку жизненный цикл специальностей становится короче, а требования к одной и той же специальности изменяются. Например, в Эстонии сейчас сложилась ситуация, когда днём с огнём ищутся бухгалтеры с необходимыми навыками, и при этом, по данным государственных исследований, многие бухгалтеры сидят без работы. Из этого можно сделать вывод, что профессиональные навыки не поспевают за временем, но при таких противоречивых обстоятельствах, несомненно, играют роль и другие факторы», – отметил Калдра.

Предыдущий пик глобального дефицита рабочей силы пришёлся на 2007 год, когда 41 процент работодателей испытывали сложности с поиском сотрудников. Самый низкий показатель за последние 12 лет был зафиксирован год спустя (2008) и составлял 31 процент.

Lisainfo: Maarja Rüütel, [email protected] 

Samal teemal:
18.07.2018  Manpower Baltikumi tegevjuhi Heigo Kaldra intervjuu Raadio Kukule:
http://podcast.kuku.postimees.ee/podcast/intervjuu-toojou-uuringheigo-kaldraligi/