Uuring: tööjõuvajaduse esikümnes on viis Euroopa riiki

Kui aastaid on ettevõtete värbamisplaan olnud kõrgeim Aasias ja Ameerikas, siis järgmise kvartali täiendava tööjõuvajaduse ja värbamissoovi esikümnest leiab viis Euroopa riiki, sedastab kvartalipõhine rahvusvaheline värbamisuuring.

ManpowerGroupi uuringu raames küsitleti ligi 60 000 tööandjat 44 riigist, millest 43 riigi ettevõtjatel on plaan tänavu kolmandas kvartalis töökohti juurde luua. Enim on plaanis töötajaid juurde palgata Horvaatias (märkis 26% tööandjatest), Jaapanis (26%), Taiwanis (24%) ja Ungaris (19%). Esikümnest leiab Euroopa riikidest ka Kreeka (15%), Portugali (15%) ja Türgi (14%).

Eesti inimeste jaoks huvipakkuvatel tööturgudel on hetkel kõige optimistlikumad värbajad Soomes (12%, mis on ühtlasi nende 6 aasta kõrgeim värbamisplaan) ja Austraalias (10%). Samal ajal jäävad Rootsi, Suurbritannia ja Iirimaa ettevõtjad plaanides tagasihoidlikumaks (kuni 5%).

Soomes on suurim tööjõuvajadus hotellides, restoranides, tööstuses ja finantsvahenduses, enim vabu kohti on Lääne-Soomes. Noored, kes tahavad end Austraalias proovile panna, peaksid vaatama eeskätt teenindus- ja transpordisektorite poole, enim vabu kohti on pakkuda Kagu-Austraalias Sydney ja Melbourne ümbruses.

“Ühelt poolt peegeldavad uuringu tulemused ettevõtjate optimismi ning majanduse head käekäiku, teisalt üha süvenevat tööjõu kriisi. Inimesed pole maailmast otsa saamas, aga töö iseloom ja inimeste oskused ei sobitu enam kokku,” kommenteeris tööjõuturu arenguid Manpower Baltikumi tegevjuht Heigo Kaldra. “Sarnane olukord on ka Eestis – on sadu täitmata ametikohti, aga ka sadu inimesi, kes ei käi tööl. Kokku ei saada erinevatel põhjustel: kas jääb oskustest vajaka või asuvad töö ja inimesed erinevates kohtades,” lisas Kaldra. “Mõlemad suured probleemkohad nõuavad nii riigi kui ettevõtjate tähelepanu kohe, sest aeg ainult süvendab vastuolusid, mitte ei lahenda neid,” lisas Kaldra.

ManpowerGroup Employment Outlook Survey on maailmas enim tsiteeritud kvartaalne värbamisuuring, mida on koostatud üle 50 aasta.

Lisainfo: Maarja Rüütel, [email protected] 

EMEA MEOS


Исследование: пять европейских стран планируют срочно нанимать работников

Исследование ManpowerGroup продемонстрировало, что если в течение многих лет планы по найму рабочей силы были наиболее масштабными в Азии и Америке, то в первой десятке стран, где в следующем квартале планируют нанимать дополнительную рабочую силу, оказались пять европейских государств.

В рамках международного ежеквартального исследования ManpowerGroup, описывающее планы в отношении найма работников, были опрошены 60 000 работодателей из 44 стран мира, причем в 43 странах в третьем квартале этого года планируют создавать новые рабочие места оказались. Больше всего новых работников планируют нанять в Хорватии (26% работодателей), в Японии (26%), на Тайване (24%) и в Венгрии (19%). Из европейских стран в первой десятке также. Греция (15%), Португалия (15%) и Турция (14%).

Из привлекательных для жителей Эстонии рынков труда в настоящее время наибольшим оптимизмом отличаются Финляндия (12% работодателей, это наиболее высокий показатель за 6 лет) и Австралия (10%). Вместе с тем, планы работодателей Швеции, Великобритании и Ирландии остаются скромнее (до 5%).

В Финляндии наибольшая потребность в работниках отмечается в отелях, ресторанах, в промышленности и в сфере финансового посредничества. Больше всего рабочих мест предлагают в западной Финляндии. Молодым людям, которые хотят испытать себя в Австралии, стоит, прежде всего, рассмотреть сектора обслуживания и транспорта. Больше всего рабочих мест могут предложить регионы Сиднея и Мельбурна в юго-восточной Австралии.

«С одной стороны, результаты исследования отражают оптимизм предприятий и успешное развитие экономики, а с другой – всё заметнее углубляющийся кризис рабочей силы. Люди в мире, конечно, не кончаются, но вот характер работы и навыки людей больше не совпадают, – прокомментировал происходящее на рынке труда исполнительный директор Manpower Baltikum Хейго Калдра. – Аналогичная ситуация наблюдается и в Эстонии: существуют сотни вакантных рабочих мест и сотни безработных. Совпадение тут не достигается по разным причинам: или не хватает навыков, или рабочее место находится слишком далеко от человека. Обе эти большие проблемы требуют немедленного внимания со стороны государства и бизнеса, поскольку время только усугубляет трудности».

ManpowerGroup Employment Outlook Survey – это наиболее часто цитируемое в мире ежеквартальное исследование найма рабочей силы, которое проводится уже более 50 лет.

Дополнительная информация: Елена Полещук, [email protected]