Uuring: tööturu signaalid on vastuolulised


Värbamisplaane kaardistav rahvusvaheline uuring annab vastakaid signaale ja peegeldab määramatust – ühelt poolt oodatakse majanduse jahtumist ning teisalt ettevõtete värbamisoptimism kasvab.

ManpowerGroupi kvartaalse uuringu raames küsitleti enam kui 59 000 tööandjat 44 riigist. Eesti lähiriikidest on hetkel värbamise osas kõige optimistlikumad Norra ja Rootsi, kus 7 protsenti ettevõtetest plaanib veel sellel aastal inimesi juurde värvata. Eesti tööjõule atraktiivsetest turgudest on kõrge värbamisootus ka Austraalias (11%), mõnevõrra tagasihoidlikumate värbamisootustega on Saksamaa (6%), Iirimaa (6%), Suurbritannia (5%) ja Soome (4%).

“Tööturg on mõneti skisofreenilises olukorras, kus ühelt poolt oodatakse majanduslangust, nimetatagu seda kas jahtumiseks või kriisiks, aga teisalt ettevõtjate optimism värbamise osas paljudes riikides hoopis kasvab, kuigi sellele ei näi olevat loogilist selgitust,” kirjeldas tööturu signaale Manpower Baltikumi tegevjuht Heigo Kaldra. “Numbrid visklevad siia ja sinna, ühed ennustavad tõusu, teised langust, aga selline äärmustesse kalduv muster ongi iseloomulik enne keerulisi aegu, nii et küllap peame muutusteks valmis olema,” lisas Kaldra. “See on loomulik, et riigid ja turud võivad liikuda lühiajaliselt erinevates suundades ja mõnikord püsib mõni erisus teatud piirkonnas visalt ka üleilmse surve või trendide kiuste.”

Uuringu raames küsitleti tööandjaid 44 riigist. Eelmise kvartaliga võrreldes on viieteistkümnes riigis värbamisoptimism kasvanud, kahekümne kolmes langenud ja kuues püsinud muutumatuna. Värbamise osas kõige optimistlikumad riigid on hetkel Jaapan, Taiwan ja USA, kõige pessimistlikumad aga Hispaania, Tšehhi ja Šveits.

ManpowerGroup Employment Outlook Survey on maailmas enim tsiteeritud kvartaalne värbamisuuring, mida on koostatud üle 50 aasta.

Uuring on kättesaadav: http://bit.ly/meos2019q4

Lisainfo: Maarja Rüütel, +372 514 8448, [email protected]

 

Исследование: рынок труда посылает противоречивые сигналы

Согласно международному исследованию планов по найму рабочей силы, рынок труда посылает противоречивые сигналы и отражает неопределенность – с одной стороны, ожидается охлаждение экономики, а с другой, оптимизм предприятий в отношении найма растет.

В рамках квартального исследования ManpowerGroup были опрошены более 59 000 работодателей из 44 стран мира. Из ближайших к Эстонии стран наибольшим оптимизмом отличаются Норвегия и Швеция, где нанимать новых работников еще в этом году планируют 7% предприятий. Из стран, куда жители Эстонии чаще всего отправляются на работу, высоким оптимизмом отличается Австралия (11%), а несколько более скромные ожидания в отношении найма рабочей силы демонстрируют Германия (6%), Ирландия (6%), Великобритания (5%) и Финляндия (4%).

«Рынок труда отражает противоречивую ситуацию, когда, с одной стороны, ожидается экономический спад – как его ни назови, «охлаждением» или «кризисом», а с другой стороны, во многих странах оптимизм предприятий в отношении найма рабочей силы растет, хотя этому и не видно четкого логического объяснения, – описал сигналы рынка исполнительный директор Manpower Baltikum Хейго Калдра. – Одни цифры предсказывают рост, другие спад – такая склоняющаяся к крайностям тенденция характерна для начала сложных периодов, т.е. следует быть готовым к изменениям. Совершенно нормально, что страны и рынки непродолжительное время могут двигаться в разных направлениях, хотя иногда определенные различия в той или иной области сохраняются и несмотря на преобладающие тенденции».

В рамках исследования были опрошены работодатели из 44 стран. Оптимизм в отношении найма новых работников по сравнению с прошлым кварталом вырос в 15 странах, в 23 снизился, а в 6 остался на прежнем уровне. Наибольшим оптимизмом в отношении найма рабочей силы сейчас отличаются Япония, Тайвань и США, а наиболее пессимистичными странами являются Испания, Чехия и Швейцария.

ManpowerGroup Employment Outlook Survey – это наиболее часто цитируемое в мире ежеквартальное исследование найма рабочей силы, которое проводится уже более 50 лет.

Исследование доступно по адресу: http://bit.ly/meos2019q4

Дополнительная информация: Маарья Рюйтель, +372 514 8448, [email protected].