Uuring: värbamine taastub teosammul

Nii riigi- kui erasektori värbamisplaane kaardistava rahvusvahelise uuringu kohaselt hakkab optimism tööturgudel mõõdukalt taastuma. Üleilmselt on kõige pessimistlikum jätkuvalt turismi-, hotelli- ja toitlustussektor ning paljudes riikides on kadunud hulga töökohti ka transpordis ja tootmises. Kõige kiiremini paistab kriisis taastuvat ehitussektor, seda ilmselt riiklike tellimuste toel.

ManpowerGroupi kvartaalse uuringu raames küsitleti 38 000 tööandjat 43 riigist, et teada saada, millised on nende selle aasta viimase kvartali värbamisplaanid. Kui eelmise kvartali tulemused olid läbi aegade kõige negatiivsemad, siis nüüd on näha mõõdukaid tööturu taastumise märke, aga muutused on siiski tagasihoidlikud. Kui võrrelda eelmise kvartaliga, siis näevad tööturul paranemist 37 riigi tööandjad, samas eelmise aasta sama ajaga võrreldes on värbamisplaanid kesisemad 41-s riigis 43-st.

„Määramatust on jätkuvalt palju ja ennustamine on tänamatum kui kunagi varem,“ tõdes Manpoweri Baltikumi tegevjuht Heigo Kaldra. „Möödunud kevadest on loodetavasti õpitud ja ilmselt samal moel maailma lukku ei keerata, aga mis ulatuses riigid uusi piiranguid kehtestavad, ei tea keegi. Meie omakorda sõltume teiste riikide majandustest, kiirest taastumisest ei saa kindlasti rääkida. Kui hirmust jagu saadakse ja majandusel taastuda lubatakse, on lootust, et ka tööturg taastub järgmise aasta-paari jooksul, aga selge on, et näiteks turismisektor kiratseb veel pikalt ja paljud inimesed peavad leidma uued ametid,“ lisas Kaldra. „Hetkel oleme kentsakas olukorras, kus paljude töötuks jäänud inimeste kõrval on jätkuvalt ka palju vakantseid ametikohti, seega on praegu töö otsimine teoreetiliselt lihtsam kui ehk loetud kuude pärast, mil töötukassa toetused läbi saama hakkavad.“

Uuringus osalenud riikidest pooltes on plaanis algava kvartali jooksul töökohti juurde luua ja ülejäänutes töökohti kas kaotada või hoida praegusel tasemel. Seejuures ei olda optimistlikud või pessimistlikud maailmajagude või majanduspiirkondade kaupa, vaid selle kiuste. Kõige värbamisoptimistlikumad riigid on hetkel Taiwan, USA, Türgi, Jaapan ja Kreeka. Kõige pessimistlikumate riikide seas on Lõuna- ja Kesk-Ameerika riikide kõrval Lõuna-Aafrika ja Suurbritannia, neis riikides on plaan märkimisväärselt töökohti vähendada.

Euroopas ollakse kõige optimistlikumad Kreekas, Poolas ja Tšehhis ning kõige pessimistlikumad Suurbritannias, Horvaatias ja Hispaanias. Meile lähematest riikidest on tagasihoidlik värbamisplaan Soomes, Rootsis ja Norras uusi töökohti algaval kvartalil juurde luua ei plaanita. 

ManpowerGroup Employment Outlook Survey on maailmas enim tsiteeritud kvartaalne värbamisuuring, mida on koostatud üle 50 aasta. ManpowerGroup on rahvusvaheline personaliettevõte, millel on üle 70 aasta kogemust töötajate värbamise ja renditeenuste alal. 16 aastat tegutsenud Manpower Eesti teenused hõlmavad kogu personalivaldkonda töötajate värbamisest ja rentimisest kuni sihtotsingu ja konsultatsioonideni.

***

Uuring on kättesaadav: bit.ly/Q420MEOS
Lisainfo: Maarja Rüütel, +372 514 8448, [email protected]

Исследование: найм персонала восстанавливается с черепашьей скоростью

Согласно международному исследованию планов по найму рабочей силы как в государственном секторе, так и в частных компаниях, оптимизм на рынках труда начинает постепенно восстанавливаться. В глобальном масштабе наиболее пессимистичными по-прежнему остаются секторы туризма, гостиничного бизнеса и питания, а во многих странах также потеряно заметное число рабочих мест в сфере транспорта и производства. Строительный сектор, похоже, выходит из кризиса быстрее всего – вероятно, за счет государственных заказов.

В рамках исследования ManpowerGroup были опрошены более 38 000 работодателей из 43 стран мира. Целью было узнать о планах в отношении найма рабочей силы на последний квартал этого года. Если результаты предыдущего квартала оказались самыми негативными за всю историю, то сейчас есть умеренные признаки восстановления рынка труда, хотя изменения все еще достаточно скромны. По сравнению с предыдущим кварталом работодатели в 37 странах отмечают улучшение ситуации на рынке труда, а вот по сравнению с тем же периодом прошлого года планы по найму оказались ниже в 41 стране из 43.

«Уровень неопределенности по-прежнему высок, и составление прогнозов – дело более неблагодарное, чем когда-либо раньше, – прокомментировал ситуацию исполнительный директор Manpower Baltikum Хейго Калдра. – Надеюсь, из происходившего этой весной были извлечены уроки, и мир не будет изолироваться столь же радикально, но все же никто не знает, в какой степени страны будут вводить новые ограничения. Мы, в свою очередь, зависим от экономик других стран, и о скором выздоровлении, конечно, говорить не приходится. Если страх будет преодолен и экономике позволят восстановиться, есть надежда, что рынок труда в ближайшие пару лет также вернется в норму, но очевидно, что, например, в туристическом секторе кризис затянется и многим придется искать новые рабочие места. В настоящий момент мы находимся в ситуации, когда существует много безработных, то также есть еще и большое количество вакансий, поэтому сегодня искать работу теоретически легче, чем через несколько месяцев, когда пособия кассы по безработице будут заканчиваться».

Создать новые рабочие места в начинающемся квартале планирует половина опрошенных стран, однако многие сократят число рабочих мест, либо оно останется на текущем уровне. В настоящее время наиболее оптимистичными в отношении найма персонала являются Тайвань, США, Турция, Япония и Греция. Помимо стран Южной и Центральной Америки, самыми пессимистичными являются Южная Африка и Великобритания, где запланировано значительное сокращение рабочих мест.

В Европе наиболее оптимистично настроены Греция, Польша и Чехия, а наиболее пессимистично – Великобритания, Хорватия и Испания. Среди наших ближайших соседей скромные планы найма отмечены в Финляндии, а в Швеции и Норвегии создавать новые рабочие места в следующем квартале не планируют.

Manpower Employment Outlook Survey – это наиболее часто цитируемое в мире ежеквартальное исследование найма рабочей силы, которое проводится уже более 50 лет. ManpowerGroup – это мировой лидер кадровой индустрии, обладающийболее чем 70 годами опыта в сфере найма и аренды персонала. Услуги действующего уже 16 лет эстонского отделения Manpower охватывают все связанные с персоналом услуги: от найма и аренды рабочей силы, до аутсорсинга и консультирования.

***

Исследование доступно по адресу: bit.ly/Q420MEOS
Дополнительная информация:
Елена Полещук 
+372 53827257
[email protected]