Väga asjalik uus infokandja Tööinspektsioonilt!

Tööinspektsioonil ilmus uus brošüür “Töölähetus ja töötajate lähetamine”, mis annab ülevaate, kes on Eesti ja Euroopa Liidu mõistes „lähetatud töötaja” ning millised õigused, kohustused ja vastutuse selline piiriülene lähetamine töötajale ja tööandjale kaasa toob.

Materjal on kättesaadav veebis.