We bring together
the best players in the world

ManpowerGroup rahvusvahelise uuringu kohaselt märgivad 52 protsenti tööandjatest, et on naiste ja meeste töötasude võrdseks muutmisel eesmärgini jõudmas või jõudnud, samas ülejäänutel on ses osas mahajäämusi või pole nad selle teemaga üldse tegelenud.

Uuring toob välja ka valdkondlikud erinevused: kõige kaugemale on palgavõrdsuse püüdlused jõudnud finantssektoris (59%), samuti on keskmisest tublisti ees infotehnoloogia- ja sidesektor (58%). Samas näiteks tööstuses (51%), kaubandus- ja teenindusvaldkonnas (50%) ning tervishoius ja teaduses (49%) ollakse keskmisest pisut maas.

„Me küll näeme, et tööintervjuudel küsivad mehed julgemalt suuremat töötasu kui naised, kuid üldiselt saavad Eesti naised samas kohas sama tööd tehes siiski sama palka kui mehed,“ märkis Manpower Eesti jätkusuutlikkuse ja ESG koordinaator Evelin Bachmann. „Kuna vajalikke oskusi tööturul napib ja tööjõukriis on terav, siis ei tohiks tööandjatel tekkida küsimustki, kas samas rollis naisele võiks maksta vähem palka kui mehele. Küll on Eestis jätkuvalt probleemiks, et on sektoreid, mida peetakse traditsiooniliselt naiste valdkondadeks ja seal on ka naiste keskmisest madalama palga juured – Eesti naised on küll keskmiselt haritumad kui mehed, aga teenivad keskmiselt vähem,“ lisas ta. 

Peamisteks teguriteks, mis annavad võimaluse naistel meestega samadel alustel karjääri teha ja samadel tingimustel tasustatud olla, on tehnoloogia areng, lihtööde osakaalu vähenemine ning tööandjapoolne paindlikkus. Üha enam leidub tööandjaid, kes pakuvad paindlikku tööaega ja töökohta, toetavad väikelaste kõrvalt töötamist, ümber- ja täiendõpet.

Uuringu valimiks on enam kui 40 000 tööandjat 41 riigist (Eesti ei olnud nende seas). ManpowerGroup Employment Outlook Survey on maailmas enim tsiteeritud kvartaalne värbamisuuring, mida on koostatud üle 60 aasta.

Uuringuga saab tutvuda siin: https://workforce-resources.manpowergroup.com/2024-workforce-trends/world-of-work-outlook-for-women

***

Lisainfo: Maarja Rüütel, +372 514 8448, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Good job seeker,
TELL US ABOUT YOURSELF

If you are interested in exciting job offers in the future, give us some information about yourself.

Submit your details here