Viime kokku maailma
parimad tegijad

Kirjutasime eelmises postituses sellest, millistel puhkudel võib renditöö olla töötajale kasulik ja sobiv. Äripäeva IT Uudiste portaalis ilmus täna artikkel, kus räägime põhjustest, miks enamus maailma edukatest ettevõtetest kasutab personalirenditeenust. Jagame seda  siinkohal ka teiega. Personalirent on paindlik ja mugav koostöövorm, millele on hakatud Eestis tähelepanu pöörama alles viimastel aastatel. Renditöö loob uusi töökohti ning pakub tööandjale suurepärast võimalust palgata projektipõhiselt või osalise tööajaga IT-spetsialiste, kelle täiskohaga tööle võtmine pole otstarbekas. Ligi 90% maailma edukamatest ja suurematest ettevõtetest kasutavad täna personalirenditeenust, TOP100 firmadest lausa 99 protsenti. Eestis toimus suurem arenguhüpe aastal 2004, mil siin avasid oma esinduse maailma suurimad personalirendifirmad Adecco ja Manpower ning Soome juhtivad personalifirmad VMP Group ja Staffpoint. „Renditöö puhul kehtib kolmepoolne vabatahtlik lepinguline kokkulepe, kus töötaja on töölepingulises suhtes personalifirmaga, kuid teeb oma igapäevast tööd klientettevõttes,“ selgitab Manpower personalikonsultant Kei Karlson. Manpower on täna üks suurematest renditööjõu pakkujatest Eestis, rentides hetkel ettevõtetele üle 800 töötaja. Põhjusi, miks ettevõtted sellist töövormi kasutavad, on Karlsoni sõnul mitmeid. „Esiteks muidugi võimalus kiireks asendustööks juhul, kus vajatakse asendustöötajat väga lühikese etteteatamisajaga ja väga lühikeseks perioodiks. Samuti lühiajalised projektid ja asendused puhkuste perioodil,“ loetleb ta. „Samuti on tööjõurent mõttekas pikaajaliste projektide puhul, sest paljude ettevõtete jaoks asendab personalirendifirma personaliosakonda ning töötajate haldamine ja personalitöö on antud rendifirmale. See annab ettevõtele võimaluse tegeleda sisuliste tööalaste teemadega.“ Ta lisab outsorcingu, mille puhul on kõik ettevõtet toetavad tugifunktsioonid on delegeeritud personaliettevõttele. See tähendab, et personaliettevõte haldab nii ruume, töövahendeid kui ka personali ning klient vastutab sisulise töö pakkumise eest. „Renditööjõu kasutamine hoiab ettevõtte jaoks kokku aega ja raha,“ kinnitab Karlson. Ja tõesti - selleni, et renditöö on kasumlik, jõuab järjest enam kohalikke ettevõtjaid, kui nad võtavad arvesse nii otsesed kui ka kaudsed, kõrval- ja peidetud kulud töötaja otsimisele, palkamisele, hoidmisele. Rusikareegli järgi on alla kuuekuulised projektid soodsam renditööga lahendada ja üldjuhul isegi kuni aastased. Last but not least – personalifirma võib asendada alustaval ettevõttel või välisfirma filiaalil tervet personaliosakonda, vähendades oluliselt ettevõtja halduskoormust. Manpoweri hea koostööpartneri Arvato Services Estonia personalijuht Pille Room tõdes Äripäeva tööõiguse aastakonverentsil, et lüües kokku värbamisele kulutatud aja ja summad, veendusid nad tööjõurendi teenuse kasutamise efektiivsuses. Lisaks sellele on aidanud teenuse kasutamine leida Arvatosse turult töötajaid, kes sobivad ettevõttega hästi ning kellega kujuneb välja pikemaajalisem töösuhe. Legaalse ja registreeritud personalirendi käive ulatub täna maailmas 250 000 000 000 euroni. Kui võrrelda Eestit paindlikumate ning efektiivsemate tööturgudega mujal, on meil kasvuruumi veel kordades. Renditööd reguleeriv eurodirektiiv võeti vastu aastal 2008 ja eratööjõuagentuuride assotsiatsioonide katusorganisatsiooni Ciett/Eurociett, mille liige on ka Eesti Personalirendiettevõtete Liit, „code fo conduct“ aastal 2006. 10 põhjust, miks renditöö loob väärtust ühiskonnas ja tööturul laiemalt: 1. Renditöö on hästi reguleeritud (Eestis ollakse veel sinna teel) ja turvaline vastus tööjõuturu nõudmisele suurema paindlikkuse järele. 2. Renditöö kaudu luuakse töökohti, mida muidu ei tekiks või mis muidu üldse ei eksisteeriks. 3. Renditöö parandab tööturu funktsioneerimist läbi parema nõudluse ja pakkumise sobitamise ning üleminekute vahendamise. 4. Renditöö pakub täiendava tugisüsteemi või isegi baasfunktsiooni tööturule sisenemiseks. 5. Renditöö suurendab tööga hõivatust tervikuna, kaasates paremini nii tõrjutuid kui ka teisi sotsiaalselt tundlikumaid sihtrühmasid nagu noored, väikelaste emad, erivajadustega inimesed, seeniorid jne. 6. Renditöö pakub paremat sotsiaalset staatust ja turvalisust kui teised lühiajalised või juhutööd. 7. Renditöö pakub paindlikke tingimusi, mida üha suurem osa töötajatest peab oluliseks. 8. Renditöö suurendab töötamise ja töö mobiilsust, samal ajal kaitstes ja säilitades töötingimusi ning sotsiaalseid garantiisid. 9. Renditöö pakub efektiivset lahendust ettevõtetele, kus on vajadus välise tööjõu järele ning aitab neil paindlikult tööjõuga majandada. 10. Renditöö võimaldab ettevõtetel olla konkurentsivõimelisemad läbi kiirema personalivajaduste rahuldamise ja reguleerimise. Allikas: www.ituudised.ee 27.06.2013, 10:40 Gerli Ramler        

Hea tööotsija,
ANNA MEILE ENDAST MÄRKU

Kui sa oled tulevikus huvitatud põnevatest tööpakkumistest, anna meile enda kohta veidi infot.

Saada oma andmed siit