Viime kokku maailma
parimad tegijad

Tööinspektsioonil ilmus uus brošüür "Töölähetus ja töötajate lähetamine", mis annab ülevaate, kes on Eesti ja Euroopa Liidu mõistes „lähetatud töötaja” ning millised õigused, kohustused ja vastutuse selline piiriülene lähetamine töötajale ja tööandjale kaasa toob. Materjal on kättesaadav veebis.

Hea tööotsija,
ANNA MEILE ENDAST MÄRKU

Kui sa oled tulevikus huvitatud põnevatest tööpakkumistest, anna meile enda kohta veidi infot.

Saada oma andmed siit